Katılımcı, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Katılımcı, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Proje alanı Karadeniz sahil yolu üzerinde Ardeşen’in 5.5 km doğusunda, yapılaşmanın yoğun olmadığı, denizin mavisiyle doğanın yeşilinin kesiştiği bir noktadadır. Sahil yoluna yaklaşık 77 metre cephesi olan parsel; yaklaşık 53 metre derinlik, 117 metre ene sahiptir. Proje alanı 5662 m² büyüklüktedir.

Genel Yaklaşım;

Belediye hizmet binası ve sosyal kültürel hizmetleri karşılayacak birimlerin bulunacağı yoğun yapılaşmayı gerektiren bu tasarımda ilk olarak ‘doluluk-boşluk’ dengesinin kurgulanmasına çalışılmıştır. Proje genel yaklaşımının şekillendirilmesinde doğal ve çevresel faktörler, Ardeşen kentsel gelişim dinamikleri ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı etkili olmuştur.

Tasarım belediye hizmet binası, sosyal ve kültürel hizmetler binası, ticari birimler, avlu ve etkinlik alanları bölümlerinden oluşmaktadır. Dere aksı boyunca oluşturulan ‘Etkinlik Alanı’, ‘Botanik Yol’; avlu ile birlikte kentsel kullanıma sunulan ardışık dış mekanlardır.

Avlu; belediye hizmet binası, kafeterya-restoran, sergi alanları, çok amaçlı salon, ana girişler, etkinlik alanı ve botanik yolun birleşim görevini üstlenmektedir. Kafeterya, çok amaçlı salon ve sergi salonunun avluya bakan cepheleri açılabilir bir sisteme sahiptir ve gerektiğinde iç mekanın avluyla bütünleşmesini sağlayarak alanın büyütülebilmesine olanak verir.

Etkinlik Alanı; ticari birimler, kütüphane ve atölyelerin arasında derenin de peyzaj ile ilişkilendirilmesiyle bir nefes alma alanıdır.

Ardeşen bir çok endemik bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Binanın dere aksı ve arka cephesi boyunca uzanan ‘Botanik Yol’ gelenlere bu bitki türlerini görebilme ve bilgi edinme imkanı sunacaktır.

Rizeye özgü serender yapılarından esinlenerek modern tarzdaki bu yapıya uyarlanarak tasarlanan ticari birimlerin alt kısmı otopark olarak değerlendirilmiştir. Etkinlik alanını da sahil yolunun yoğun trafiğinden ayrıştırma görevini üstlenmiştir. Ana bina ile bu bölüm bir gölgelik ile bağlanmıştır. Ayrıca ticari birimlerin olması bu alanın aktif kullanımını artıracaktır.

Belediye birimleri; zemin kotundan başlayarak işlevlerin niteliklerine ve gerekliliklerine uygun olarak yerleştirilmiştir.

Enerji ve Sürdürülebilirlik;

Enerji kaynaklarının tükenme noktasına geldiği günümüzde gelişen mühendislik teknolojileri, inşaat sektörünün ekolojiye ve geri dönüşüme verdiği önem, bunun yanısıra Ardeşen’in bu şekilde örnek teşkil edecek bir yapıya ihtiyaç duyması bu alana inşa edilecek belediye binası ve sosyal kültürel tesislerin belli standartlara ulaşmış sürsürülebilirlik çözümlerini içermesini zorunlu kılmıştır.

Proje sürecinde mekan organizasyonu, yönlendirme, güneş ışığı ve yağmur suyundan optimum derecede faydalanmak hedeflenmiştir. Doğal aydınlatma ve havalandırma olanaklarından en iyi şekilde yararlanılmış ve yapı sisteminin diğer enerji gereksinimlerinin en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Ofis bölümlerinin büyük çoğunluğunda güneşten yararlanılarak doğal aydınlatma oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Cam cephelerde; kaplamasız ısı yalıtımlı cama göre pencerede ısı ve ses kaybını %40 oranında azaltan low-e cam seçilmiştir. Dış cepheye uygulanan cidar ile gölgeleme sağlanarak parlamanın azaltılması ve güneşin çalışanları rahatsız edici etkilerinden korunmak amaçlanmıştır.

Uygulanan cidar denizden gelen rüzgar etkilerinin binaya olan etkisinin azaltılmasında fayda sağlayacaktır.

Biyokütlenin iç mekanla bütünleştirilmesi ağaçların iç mekanlara veya yarı kapalı alanlara dahil edilmesini gerektirir. Ağaçlar doğanın klimaları olarak kabul edilebilir. Ofis bölümlerine bağlantılı kat bahçeleri buna imkan sağlamaktadır. Ayrıca bitkilerin iç mekanla bütünleşmesi çalışanlarda motivasyon artırıcı etki gösterecektir.

Yağmur suyu toplama ve gri su sistemi ile binadaki su kullanım maliyetinin en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Ardeşen aşırı yağmur alan bir bölgedir. Yağmur suları çatıdan su toplama sistemi ile yağmur suyu toplama rezervuarında toplanacak şekilde tasarlanmıştır. Su bir kez kullanıldıktan sonra çoğu zaman atıksu olarak bırakılır. Bu tasarımda içilebilir olmayan gri su gibi akıntılar ve toplanan yağmur suyu; sulama, peyzaj, tuvalet rezervuarlarındaki su ihtiyacını karşılayacaktır.

Ana kütlenin çatısındaki şeritler güneş kiremitleri ile kaplanarak binanın elektrik enerjisinin bir kısmının karşılanması hedeflenmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın