Katılımcı, Kadirli Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Kadirli Belediyesi tarafından açılan ulusal yarışmaya sunulan projede Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi ayrı yapılar olarak ele alınmış.

Doğal havalandırma ve aydınlatmadan olabildiğince yararlanmak için Belediye Hizmet Binası, güneybatıdan esen hâkim rüzgâra dik konumlandırılmış, ayrıca katların derinliği 12 metreden düşük çözülmüş. Kültür Merkezi ise arsaya rüzgârı kesmeyecek biçimde yerleştirilmiş. Her iki yapı da yaklaşma sınırlarına ötelenerek aralarında olabildiğince geniş bir kamusal peyzaj alanı oluşturulması ve aynı zamanda Kamil Kara Bulvarı’ndan kütlelerin algılanma açısının genişletilmesi amaçlanmış. Kültür Merkezi ve Belediye Hizmet Binası, arsanın bir ucunda zeminden yükselmeye başlayıp diğer uçta en yüksek kota ulaşan, eğimli tek bir kütle etkisi oluşturacak biçimde tasarlanmış. Yatay dolaşım, güneybatı cephesinde boylu boyunca uzanan, katlanır saydam camlar ile çevrili yarı açık bir koridor oluşturularak çözülmüştür. Dolaşım alanı, aynı zamanda güneş ışınlarını kesme işlevini görecek bir yapı bileşeni olarak tasarlanmış. Dolaşım alanlarında herhangi bir yapay ısıtma/soğutma sistemi düşünülmemiş, böylelikle yapının iklimlendirilecek hacmi önemli ölçüde azaltılmış. Yukarı doğru azalan kat alanları, dolaşım alanı ile doğrudan bağlantılı ve manzaraya açılan geniş bahçe teraslar oluşturulmasını sağlamış. Sert güneş ışığı alan güney/güneydoğu cephesi ağırlıklı olarak sağır, süzülmüş günışığı alan kuzey/kuzeybatı cephesi ise olabildiğince saydam nitelikte tasarlanmış.

Etiketler

Bir cevap yazın