Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Proje alanı, konum itibari ile keyifli organizasyonlara cevap verecek ve aktivite çeşitliliğinin bol olduğu bir organizma olarak hayal edilmiştir. “Etkinlik Meydanı”, “Açık Hava Sineması”, “Sanat Sokağı”, “Canlı Prova Ekranları” gibi ögeler tasarımda kritik vazifeler üstlenmektedir. Yapının kullanıcıda yarattığı mekânsal deneyim ve dinamizmi yapının bir çok hacminde görmek mümkündür.

Alan, belirli ziyaretçi karakteristiklerine göre özelleşmiş mekanlardan çok değişik yaş kültür düzeyi ve cinsiyetteki insanların yararlanacağı bir habitat olarak planlanmıştır. Bireyi gezdirerek, yönlendirerek soyutlama yetisini geliştiren genel mekanlar yaratılmıştır. Katılımcıları içine davet eden şeffaf geçirgen cepheler bunlara örnektir. Bu cepheleri destekleyen kafeterya ve restoran kullanımları ile dört cephede yakalanan enerji ve sirkülasyon kılcal ve ana arterler ile toplanma ve etkinlik meydanında yoğunlaşmaktadır.

Kültür merkezi ve sinema salonları fuayeleri ortak bir yaya aksına yüz oluşturmaktadır. Sana sokağı ve iki adet fuaye açılabilir cam paneller sayesinde sokağa ve meydana tamamen açılabilir ve iletişimde bulunabilir bir konumdadır. Kullanıcıların yapı içinde dahi sokak atmosferini koklayabilmeleri tasarımcı açısından düşünülen önemli noktalardan biridir.

Alanda bulunan mevcut ağaçların hepsi korunarak tasarımın bir parçası haline getirilmiştir. Tasarım çerçevesinde bazı yeni ağaç ögeleri önerilmiştir. Prova avlusu ve etkinlik meydanına cephe veren toplanma alanı bunlardan birkaçıdır. Etkinlik meydanına cephe veren alana geniş gövdeli ve yaprak döken bir ağaç ögesi önerilmektedir. Yılın her vaktinde farklı bir seyir ögesi olarak yapının kalbinde bulunması kararlaştırılmıştır.

Dans, Tiyatro, Müzik Atölyeleri ve Prova Mekanları
Atölye ve prova yüzeylerinin sokağın canlı ekranlarına dönüşmesi planlanmaktadır. Tekdüze bir cephe kurgusunun kırılarak yaşayan bir organizma olarak kentle büyüyen ve bellekte yer edinen bir ögeye dönüşmesi projenin en keyifli kısmını oluşturmaktadır.

Açık Hava Sineması ve Etkinlik Meydanı Kullanımı
Açık hava sineması alanı, kurgunun kalbinde kent ve kentli ile birlikte yaşayan bir mekan olarak kurgulanmıştır. Gece ve gündüz farklı kullanımlara imkan sağladığı gibi farklı organizasyonlara farklı mekansal deneyimler verecek konum ve ölçektedir. Bunların yanı sıra meydan zemini ile hemzemin çalışan çim ögemizi bir yönlendirici olarak kullanıp bunu mental bariyerler haline dönüştürüyoruz. Yapı ile meydanın, meydan ile avlunun kurgusunu tamamlayan bu yönlendiriciler ihtiyaç duyulduğu zaman kentlinin üzerinde keyifli vakit geçirebileceği tanımlı çerçeveler haline dönüşmesi planlanmaktadır. Kentlinin bu ögeleri kent meydanına serilen nefes alan yeşil halılar olarak algılaması meydan aidiyeti için en kritik noktadır. Gündüz kent halısı olarak görev yapan yeşil ögemiz geceleyin nostaljik bir açık hava sinemasına ev sahipliği yapmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın