Katılımcı, “İzmir Elektrik Fabrikası Ne Olmak İster” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Katılımcı, “İzmir Elektrik Fabrikası Ne Olmak İster” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

“Kamusal alan, modern toplum kuramlarında, toplumun ortak yararını belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönelik düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği ortak toplumsal etkinlik alanına işaret etmek için kullanılan kavramdır” Jürgen Habermas

PROJE RAPORU

AMAÇ

Bölgeye kültürel görev üstleterek, kamusallaştırmak, yapının geçmişteki işlevini unutturmamak ve bunu insanlara sergileyerek, eğiterek ve bilgilendirerek kültürel merkez haline getirmektir.

BÖLGE

Değişen sanayi bölgesiyle birlikte ulaşılabilir bir kent dokusu içinde kaybolanın canlandırılması, bölgede kültürel bir aks oluşmasını sağlamak ve kullanılmayan bir bölgeyi yeniden topluma kazandırmak amaçlanmıştır.

KAMUSALLIK

Düşünülen kültürel aks ile beraber farklı sosyal etkinlik alanları oluşturularak, her kesime hitap eden ve insanların etkileşim içinde olduğu toplumun ortak faydasına yönelik, mekanların oluşturulduğu bir merkez haline getirilmiştir.

İŞLEV

Mevcut yapının geçmiş tarihinden faydalanarak günümüz toplumuna hitap eden bir yaklaşım düşünülmüştür.

Bu yaklaşımla ile insanların ilgisini çekmek amaçlanmıştır.

PEYZAJ

– Eski işlevinde kullanılan vaziyet izlerden yola çıkarak yürüyüş ve etkinlik alanları düzenlenmiştir.
– Peyzaja hizmet etmesi açısından birimler oluşturulmuş ve bu tasarımda çevreyle uyumlu limana gönderme yaparak, konteynır ile tasarlanmıştır.
– Yürüyüş ve aktivite alanlarının izini vurgulayan, mekan ifade eden ve insanları bir araya toplayan, mevcut binanın morfolojisinden esinlenerek strüktür soyutlama tasarımları yapılmıştır

MÜZE VE SERGİ

Fabrikanın işleyişini yansıtan öğelerin korunduğu, insanların gelip inceleyebildiği ve etkileşim içinde olup bilgilendikleri Müze alanı oluşturulmuştur.

Kalıcı ve geçici sergi alanları oluşturularak müzenin daha etkin bir şekilde kullanılması ve daha geniş kapsamda elektrik ile ilgili öğeleri sergilemek v. Elektrik ile ilgili aktiviteler, ürünler, yarışmalar vb. sergilenebilmesi düşünülmüştür.

EĞİTİM

Müze ve sergiyi destekler bir biçimde sergilenen ürünleri öğrenildiği, uygulandığı ve ürettiği atölyeler oluşturulmuş ve insanlara elektrik hakkında uygulamalı bir şekilde öğretmek, bilinçlendirmek amaçlanmıştır

RESTORASYON KARARI

Mevcut haliyle ayakta kalan kısımların restitüsyonuna göre restorasyon uygulanmış ve korunmuştur. Güney bölgesindeki yıkılan kısmın eski halinden esinlenip tekrardan çağdaş bir yorumla tasarlanmış. Tasarım sürecinde kat yükseklikleri ve cephe oranları tutulmuştur. Bu bina mevcut yapıdan koparılarak tarihi dokuya saygı gösterilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın