Katılımcı, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

Yarışma projemizi 4 ana ilke üzerine oturtarak çözümlemeye çalıştık:

> Öğrencilerin eğitim sürecinde ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve eğitim aldığı mekanların geometrisi ile ışık ve boyut algısının mimari etkisini kullanarak öğrencilere sağlıklı bir eğitim verilmesi amacı düşünülmüştür.
> Hiyerarşik bir eğitim düzeni yerine; değişen şartlara ve ihtiyaçlara uyum sağlayacak esnek ve demokratik bir çözüm sunulmaya çalışılmıştır.
> Yapılacak binanın programının yoğunluğu ve arazi imkanları göz önüne alınarak tek merkez yoğunluklu bir kütle yerine birbiri ile bağlantılı 4 blok düzenlenmiş olup, aralarında boş alanlar yaratılmıştır.
> Projemizin en önemli noktası tarihi karakolhane ve silahhane binalarının yanında yapılacak olmasıdır. Bu nedenle tarihi iki binayı refere edip, ortaya çıkartacak bir anlayışı projemizde benimsedik.

PROJE ÖZELLİKLERİ

Dersliklerin doğal yollardan havalanmaları ve aydınlatılmaları önemi nedeniyle tüm derslik ve amfilerin bu durumu göz önüne alınarak yapıda konumlandırılmıştır. Ayrıca dersliklerde göz sağlığı dikkate alınmış olup, mümkün olduğunca soldan ışık alacak şekilde çözüm üretilmiştir.

Projemizde A blok Endüstri Mühendisliği ve Ekonomi Bölümleri, B blok idari ve sosyal alanlar, C blok İşletme Mühendisliği Bölümü ve D blok giriş, kütüphane ve konferans salonu mahallerine hizmet edecek şekilde planlanmıştır.

4 binayı birbirine bağlayan sirkülasyon aksı oluşturularak, binaların yoğunluğuna hizmet verecek merdiven, asansör, tuvaletler ve tesisat şaftları her katta bu sirkülasyon doğrultusunda çözümlenmiştir.

Tarihi Karakolhane binasının iç düzenlemelerinde yığma sistem uygulanması nedeniyle taşıyıcı duvarları kaldırmadan düzenleme yapılmıştır. Karakolhane binasına 1. katta bulunan Müdür Yardımcısı Odası dışında müdahale edilmemiştir. 2 adet istenen müdür yardımcısı odalarının eşit alanlara sahip olmaları için alçıpan ile bölme yapılmıştır. Arşiv tefrişleri, tarihi binanın iç durumu net olarak bilinmediği için eksik bırakılmıştır. Önerilen yapının 3. katından yapılan koridor ile karakolhanenin zemin katına geçiş sağlanmaktadır. Bina saçak kotu olan +36.40, +88.30 kotuna denk geldiğinden Silahhane Kuleleri'nin gabarisi aşılmamıştır.

Yarışma programında özellikle otopark ihtiyacının açık alanda değil, kapalı alanda çözülmesi ve 250 binek araçlık otopark yeri istenmektedir. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için 4 bloğun bodrum katları birleştirilerek, 4 bodrum katı düzenlenmiştir. 1. bodrum katta sığınak, ısıtma merkezi, arşiv, depo, enerji odası ve su depoları, diğer 3 bodrum katta ise otoparklar yerleştirilmiştir. Bu sayede ihtiyaç programında istenen araç sayısına ulaşmıştır. Statik/betonarme raporundan görüleceği gibi 4 bodrum katı için iksa kazısının yapılması öngörülmektedir.

Zemin katta 2 ayrı giriş bulunmaktadır. D blok zemin katı öğrenci girişi için, B blok zemin katı ise dekanlık idari birimleri girişi düşünülerek tali giriş olarak ayrılmıştır.

D bloğun 1. ve 2. katlarına yerleştirilen kütüphane ile 3. kata yerleşen konferans salonu mahallerinin geometrileri gereğince düzenlenmiştir. Konferans salonunda simultane, ışık kumanda, projeksiyon, elektrik/mekanik kontrol, ses kontrol kabinleri oluşturularak önemli konferanslara imkan sunabilmesi hedeflenmiştir.

Projemizdeki ortak alanlar öğrencilerin görevli akademisyenler ile sosyal bağlarının güçlenmesini sağlayacak nitelikte düzenlenmiştir. B bloğun 1. katında yer alan kantin, tüm binalardaki öğrenci, akademisyen, idari personele ulaşacak ve hizmet verecek konumdadır.

Mevcut merdivenler aynı zamanda yangın merdiveni olarak kullanılabilecek donanımdadır. Yatay ve düşey sirkülasyonlar engellilere hizmet verebilecek şekilde düzenlenmiştir.

A ve C bloklarının son katlarındaki 180 kişilik amfiler ile D bloğun son katında yer alan konferans salonunun açıklıkları çelik konstrüksiyon ile geçilmiştir. A,B ve C blok çatıları klima ve güneş panelleri yerleşimi için teras olarak bırakılmıştır.

Projemiz; açık alanlar ile aktif etkileşim kuran bir planlama doğrultusunda ele alınmıştır. Bu nedenle yoğun öğrenci girişlerinin yerinin Süleyman Seba Caddesi üzerinden yapılması uygun görülmüştür.

A ve C bloğun simetrik olarak çözümlenmesi yapı maliyetini düşürecek önemli bir unsurdur. Ayrıca önerilen inşaat sistemi, hem derslik katlarında hem de idari katlarda mahallerin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretilebilecek şekilde düşünülmüştür. Yapının alanla ilişkisi ve uzun ömürlü olması gerektiği düşünülerek dış cephede granit dış cephe kaplaması kullanılmıştır.

Dersliklerde özellikle geniş ebatlı pencerelerden kaçınılmıştır. İdari birimlerin yerleştirildiği katlarda temperli cam tercih edilmiştir. Yine bu katlarda gerek yansımayı engellemesi gerekse işlevsel farklılığı yansıtması düşünülerek pencerelerin açılışlarına uygun olacak ebatlarda mesh cephe kaplaması uygun görülmüştür.

Söz konusu projede, içerisinde yer alacağı bölgenin tarihi niteliği ile kuracağı morfolojik ilişki önemsenmiş ve mahal planlamalarından genel planlamaya kadar varan ilkelerde etken olmuştur.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın