Katılımcı, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Proje alanı Süleyman Seba Caddesi üzerinden servis alan mevcutta İTÜ İşletme Fakültesi olarak hizmet veren sağlı sollu yapıların duvar etkisi ile oluşturduğu bir koridorun sona erdiği noktada yer almaktadır. Tam da bu kentsel koridorun sona erdiği noktada ortak(kamusal) ve özel mekan sınırlarını, hem kent ve yerleşke arasında hem yerleşke ile fakülte arasında aynı zamanda da fakülte içerisinde sorgulayarak, mekânsal arayış ve yeni kullanımlar önerme çabasıdır.

Fakülte mevcutta hem bağımsız hem de yerleşke içerisinden ulaşılabilmekte, tasarlanmış bir yerleşke durumundan ziyade var olan yapıların içine yerleşerek ihtiyaçların karşılandığı, yapılar arası ve yerleşke içerisinde tasarlanmış bir yaya ve araç ilişkisinin bulunmadığı görülmektedir.

Mevcutta ki yerleşke ve fakülte kentli için bir anlam ifade etmemekte, sadece bir nirengi noktası olma özelliğindedir. Süleyman Seba Caddesinin sona erdiği bu noktada hem kentli hem de öğrenci için bir giriş meydanı tariflenmiştir. Kentsel koridor meydan ile nefeslenmekte, bölge için mahalle ölçeğinde bir ara mekan ve fakülte yapısı için tanımlanmış bir giriş alanı olma özelliğindedir. Meydan güvenlik ve kontrolden bağımsız olarak herkes için erişilebilir olarak önerilmiştir.

Oluşturulan meydan mevcuttaki yemekhane binası ve yerleşke içi oluşturulan yaya aksına direk bağlanarak yapı ve yerleşke içerisine devam etmekte, bir aksa evrilmektedir. Bu aks kendisine eklemlenen işlevler ile bir SOSYAL YAŞAM ARTERİ görevi üstlenmektedir. Öğrenci ve akademisyenlerin ders dışı zamanlarda kolaylıkla ulaşabileceği yeme içme, fotokopi ve arter üzerinde oluşturulan amfi ile birbirinden farklı işlevlerle yaşayabilecek sürekli, zengin, şeffaf ve peyzajlı bir mekandır. Aynı zamanda konferans salonu ile bağlantılıdır.

Sosyal yaşam arteri 3.boyutta hacimleşir, öngörülen sosyal yaşantı filtrelenerek üst kotlarda da varlığına devam edebilmektedir. Bu hacim aslında gramer olarak galeri boşluğudur. Bu boşluk hacmi modüler olarak ele alınmış ve konstrüksiyon olarak gridal bir sisteme dönüştürülmüştür. Konstrüksiyon sabit bir altlık olarak kurgulanmış ve içerisine MOBİL MODÜLLER öngörülmüştür.

Bu modüller öğrenci kulüplerini, öğrenci ve akademisyenlerin birlikte çalışabilmesini, öğrencilerin bireysel ve grup olarak çalışabilmesini, dinlenme, toplantı ve yeşil alan işlevlerini barındırmakta ve yeni işlevler de öngörülerek gelişebilecek, değişebilecek bir mekanlar topluluğudur. Bu sistem ve altlık ile ortak mekan devingen bir hacim özelliğine bürünmektedir, nitelik olarak stabil değildir. Proje önerimizde bu hacim alternatiflerden sadece biri olarak kurgulanmıştır. İdare ve öğrencilerin birlikte karar verebileceği dönemsel ve öğrenim sistemlerine ve etkinliklere bağlı olarak devinebilecektir. Işık ile bağı koparmadan, sirkülasyon ve teknik alanların tarifli ve sabit olduğu bir sistematik önerisidir.

Sosyal yaşam arteri çevresinde işlevler gerekliliklerine göre kurgulanmıştır. Öğrenci ve akademisyenler meydandan ve yerleşke için düzenlenen mevcut giriş alanından başlayıp yemekhane ve Silahhane binasını bağlayan aks üzerinden, yemekhane ile yapı arasında oluşturulan mekandan yapıya ulaşabilmektedir. Gerektiğinde bağımsız olarak hizmet vermek üzere konferans salonuna mevcut yerleşke girişi alanı sonrasında ayrı bir giriş imkanı bulunmaktadır.

Zemin kotundan başlayarak 3 kat olarak ofis hacimleri oluşturulmuştur. Bu 3 katlı kütle içerinde zemin kotunda kantin, öğretim üyeleri dinlenme alanı ve konferans salonu oluşturulmuştur. Sosyal yaşam arteri vasıtası ile ders dışı zamanlarda öğrenci ve akademisyenlerin birlikte ve bağımsız fakülte hayatının var olacağı öngörülmüştür. Korunacak olan mevcut ıhlamur ağacı ve çevresi ÇÖKÜK BAHÇE olarak tasarlanmış ve kullanıcıları için bir nefeslenme alanı olarak düşünülmüştür.

Kentsel yapı stoğunun yoğun olarak sardığı, fakülte arazisinde zemin kotunda var olan araç trafiği ve yeterli boşluğun bulunmaması nedeni ile ses ve görüntü kirliliğinden uzaklaşmak amacıyla tüm eğitim alanları üst kotta ve Karakolhane binası ile ilişkilenecek şekilde tasarlanmıştır. Karakolhane ile yapı arasında ikisinin de kullanımına açık, ulaşılabilecek şekilde nefeslenme alanı olarak bir İŞLETME KORUSU önerilmektedir. Korunması gereken taşınabilecek bitkiler bu alanda değerlendirilecektir.

Eğitim alanlarının sadece en üst kotta çözülmesi ile bu ses ve görüntü kirliliğine maalesef bir çözüm olamayacaktır. Bu sebeple çevre yapılara bakan kuzeydoğu cephesinde bir YEŞİL CİDAR oluşturulmuştur. Bu cidar yeşil örüntü ile kullanılabilir bir alan olarak önerilmiştir. Aynı zamanda uygulama aşamasında önemli bir girdi olacak yangın kaçış yolu olarak kurgulanmıştır.

Proje alanı yakın çevresinde bulunan Maçka mezarlığında var olan yeşil örüntü değerlendirilmiş, kütüphane ve çalışma alanları bu yeşil alanı, işletme korusunu ve tarihi yarımadayı görebilecek şekilde konumlandırılmıştır.

Tarihi Karakolhane binası için yapılan roleve ve dokümantasyon çalışmaları incelenmiş ve yapının bundan sonraki varlığını nitelikli şekilde devam ettirebilmesi için bir takım önlemler ve öneriler yapılmıştır. Yapı çevresinde yapıya zarar verebilecek bitki örüntüsünün ve korunması önerilen bitkilerin işletme korusuna taşınması (kök yapısı ile yapıya zarar vermemesi amaçlı), yapı ile maden fakültesi arasında bulunan otopark alanının kaldırılarak yaya girişi olarak düzenlenmesi (araç hareketi kaynaklı vibrayonun yapıya zarar vememesi amaçlı), mevcutta bulunan yerleşke araç giriş alanı ile ilişkilendirilerek tasarlanması, yapıya sonradan yapılan niteliksiz ve zarar verebilecek fakülte bağlantısının kaldırılması (statik olarak farklı oturmalar davranışlar ve olası risklerden korunma amaçlı), kapalı ve sabit bir mekan ile bağlanmamasının önemle gerektiğini düşünmekteyiz. Tarihi yapı için bir koruma sınırı oluşturulmuş ve bu alan zeminde yapılan düzenleme tariflenmiştir.

Projemiz bu önerileri içermektedir. Aynı zamanda yapı için sürekli, yoğun ve yapıya zarar verebilecek sirkülasyon içermeyen işlevler önerilmiştir. Yapının mevcudunda bulunan dekanlık birimleri, işletme enstitüsü birimleri, fakülte idari yapısını içeren birimler yapının 1.katında önerilmiştir. Zemin katında ise idari birimler için gelen kullanıcıların araştırma, çalışma, sosyalleşme, akademik etkinlik ve sunumların yapılabileceği şekilde öngörülmüştür. Akademik yayınların ve oluşturulan tez vb. çalışmaların ulaşılabilmesine olanak sağlamaktadır.

İşlevsel ve koruma yaklaşımının yanı sıra, Karakolhane ve Silahhane binası ile yarışmadan, bu yapıların taban alanı üzerinde yükseltilen masif ve tekil mimari dili gözetilerek, öneri projemizde eğitim birimlerinin masif ve olabildiğince tek kütle olarak tasarlanması ve tarihi yapılar ile aynı doğal taş cephe kaplama malzemesi kullanımı yaklaşımı geliştirilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın