Katılımcı, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Proje Raporu

Şehrin içinde eğit, şehir ile birlikte eğit, sloganı ile yola çıkılan tasarımda en önemli etmenler; kamu ile birliktelik ve her taraf için ‘getiri’ olarak belirlendi. Tasarlanan ’’kamusal cephe’’ yalnızca eğitim yapısının kullanıcısını değil, şehir sakinlerinin de yapıyı deneyimlemesi üzere dizayn edildi.

Binanın kısa kenarından başlayıp bir uzun kenarı boyunca devam eden tüp geçitte ise bir başka mekan algısı kurgulanmak istendi. Erişilmek ve kullanıcının da tecrübe edinmesi istenen mekan algısı ise şehri birden fazla haliyle yaşayabilmek arzusu, olarak belirlendi. Tüp aracılığıyla ulaşılan kamusal ’’Rooftop’’da düzenlenen etkinlikler ile; aynı anda okul, öğrenci ve İstanbul sakinlerine kültürel, sanatsal ve ekonomik anlamda getiri sağlanması amaçlandı.

Eğitimin; yalnızca içe dönük bir anlayışla ve sürdürülebilir bir yönelim amaçlamaksızın yapılmasının, eser miktarda fayda sağlamasındansa, büyüyen ve genişleyen şehirlerde çoğunluğu da içine alan bir anlayış belirlenmesinin en doğru yaklaşım olacağı kabul edildi ve buna en uygun mimari tasarımın yapılması amaçlandı.

***
Belirlenen kavramlar ve konsept ile birlikte burada var olacak yeni İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Binası’nın zamansız bir yapı olması gerektiği öngörülmüştür. Bu doğrultuda; tarihi Karakolhane binası ile birlikte ele alındığında, Karakolhane’nin uzun yıllardır var olmasıyla kazandığı ağırlığı gölgelemeyen; aynı zamanda varlığıyla Karakolhane’nin sahip olduğu tarihi dokuyu besleyecek bir yapı olması adına çalışmalara başlanmıştır.

İnşaat iskelesi şeklinde tasarlanan çelik cephe, bitmemişliği yansıtması adına verilmiş bir tasarım kararıdır. Bu iskelenin içinde gezilerek deneyimlenmesi ile bir yapıyı inşa etme hissini kullanıcıya birebir geçirecek bir tecrübe olması nedeniyle yapının zamansızlığına da bir vurgu yaratması amaçlandı. Kamusal cepheye eklemlenmiş halde duran tüp geçit ise İstanbul manzarasını kullanıcıya en etkin şekilde sunmak amacıyla tasarlandı.

Tasarımı besleyen diğer etmenler değerlendirilirken yapının kendi ekonomisi üretebilecek bir şekilde dizayn edilmesine karar verildi. Günümüz koşullarında sürdürülebilirlik uygulanması gereken başlıklardan biri iken mimari nitelikleri belirlenen bir yapının sürdürülebilir bir düzende tasarlanmamasının bu yapıyı sürekli kılmayacağına karar verildi. Bu doğrultuda; yapının çatısında yapılacak ve tüp geçit ile ulaşılabilecek olan alanda kamu yararına etkinlikler düzenlenip gelirlerinin okul yönetimince kullanılmasının yapının mutualist bir ilişki içerisinde hem kullanıcıya hem kamuya hem İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesine hizmet etmesi öngörülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın