Katılımcı, İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

PROJE RAPORU

İNEGÖL BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Belediye Binaları Kent ölçeğinde plan, düzenleme ve karar alma yetkisine sahip, demokratik bir seçim ile seçilmiş bir kurumdur. Bu sebeple kent ölçeğinde öncelikli amaç Belediye Binasının çevreye uyumlu, örnek düzenleme esaslarına sahip ve kaliteli bir mekan kurgusuna sahip olması gerekmektedir. Tasarım bu özelliklere sahip, İnegöl Belediyesinin vizyonuna ve kente katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Yapı İnegöl ‘ün merkezinin güneyinde bulunmaktadır. Lokasyon heykel meydanı, kaymakamlığı içinde barındıran kentin merkezi bir odak noktasıdır. Tasarım öncelikli hedefi bu çevreyle yoğun ilişkiler kuran, günlük kent hayatını destekleyen, bu çevredeki yaşam ve mekânlaşmayı kaliteli bir düzeye çekme kaygısı taşımaktadır. Üst ölçekte birimler ve fonksiyonlar arasında birleştirici bir yapı kurgusudur. Arazide öncelikli olarak mevcut yeşil alanlar korunmuş ve tasarımda yeşil alanlardan aktif olarak yararlanmak için düzenlemeler yapılmıştır. Zemin yeşil ve su ile zenginleştirilerek devam ederek belediye binası algılanmaya başlandığında teraslar, amfi tiyatro, rekreasyon alanları ve seyir alanları ile bir alt kota inerek bir alt meydan, etkinlik alanı oluşturulmuştur. Açık, kapalı, yarı açık alanlarla kamusal alan kavramı yeniden ele alınmıştır. Tasarlanan meydan ve yönetim yapısı kent içerisindeki yoğun kamusal alanları birbirine bağlarken aynı zamanda kentlileri kendine çağıran yeni bir kent odağı olarak belirlenmiştir. Yeni kent meydanı kent ile yaşayanların ve kullanıcıların birbirleriyle olan ilişkilerini artıracak şekilde düzenlemiştir. Başkanlık Meydanı ve giriş alanı Heykel Meydanı ile bütünleşerek yaşayan mekânı daha kaliteli bir düzeye çekmiştir. Tasarım kent kültürü ve yaşantısına mekân oluşturacak ve kaliteli bir fiziksel çevre oluşturacaktır.

TASARIM STRATEJİLERİ

Tasarımdaki ana kaygı mevcutta bulunana ağaçları koruyarak yapıların yerleşimi yapılmıştır. Bu bağlamada mevcut ağaçları tasarımın bir parçası haline getirmek en efektif çözüm olarak kabul görülmüş ve ağaçları içine alan yeşil avlu oluşturulmuştur. Yeşil avlu Hizmet binası girişi ile bütünleşmiştir. Yapının hafif saydam yapısı ile birleşerek yeşil avlu gün içinde yoğun şekilde işleyen belediye hizmet binasının nefes alma noktalarından biri oluyor. Yapı genelinde avluların olması doğal aydınlatma ve doğal havalandırmanın yapılmasını sağlarken yağmur suları gibi gri suların toplanarak parkın sulanmasında kullanılmasına olanak tanıyacak çözümler de projede yer almaktadır. Avlular bir anlamda yapının kullanıcılarına daha yaşanılır bir çalışma ortamı sunmayı amaçlamaktadır. Mekân kurgusu, cephe ve çatıdaki geçirgen ve hareketli elemanların oluşturduğu ışık efektleri, yapı içindeki sirkülasyonun konumlanışı ile yapı, kullanıcıları için her daim farklı algısal deneyimler oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kütle kuzey güney aksında geri çekilerek geniş kamusal bir meydan kurgulanmıştır. Alçalan alt platform ve merdivenlerle bütünleşen üst alan kurgusu meydanın tamamını oluşturmaktadır. Farklı kotlardan kullanıcılara farklı deneyiler oluşturan giriş alanları oluşturulmuştur. Geniş merdivenler ile tasarlanan alt meydan çeşitli gösteri ve aktiviteler için uygun olarak tasarlanmıştır. Ayrıca bu alandan çok amaçlı salona ve sergi alanına bağımsız bir giriş sağlanmaktadır.

Otopark ve Kreş yoğun kullanım alanlarına göre daha pasif bir alanda değerlendirilmiştir. Restoran hem kentlilerin kullanımı hem de hizmet Binası kullanımı için ana aks üzerinde konumlandırılmıştır. Yapı içerisinde kalan ve ortak sosyalleşme alanı olarak kabul edilen avlularda yeme-içme destek birimleri oluşturulmuş ve bu alanlar daha yaşanabilir ve kaliteli hale getirilmiştir.

Cephede İnegöl ve Bursa ile özdeşleşmiş ahşap malzemesinin kullanılmış bunun yanı sıra vizyon sahibi ve yenilikçi Belediye anlayışını destekleyecek modern malzemeler ile desteklenmiştir. Yapı maliyeti de göz önünde bulundurularak daha modern bir etki amacı ile bina ağırlıklı olarak brüt beton, ahşap ve metal mesh cepheler ile tasarlanmıştır.

Yapı ana 3 kütle ve kreş, restoran gibi ufak 2 kütleden oluşmaktadır. Heykel meydanına ve kent meydanına yakın olan kütle başkanlık binası olarak tasarlanmış ve yapı içerisinde efektif olarak fonksiyon kullanımına sahip bir kurguda diğer kütleler ile bütünleşmiştir. Diğer iki ana kütle Başkan yardımcıları ve fonksiyona göre kendi içlerinde birimlere ayrılmış, sirkülasyon bağlamında bir bütün olarak kurgulanmıştır. Doğrudan hizmet alacak zabıta, sosyal hizmet, maliye gibi birimler yapı içinden ulaşılması mümkün ve aynı zamanda doğrudan dış mekan ile bağlantılı olarak konumlandırılmıştır. Bütün mekânlar doğal ışık olanağına sahip, gün ışığından doğrudan veya avlular sayesinde dolaylı olarak faydalanmıştır. Avlular sayesinde hem aydınlatma, hem de havalandırma için efektif bir hacim oluşturulmuştur. Güneş Panelleri, Gri su, yağmur suyu kullanımı, hareketli cephe elemanlar gibi yapı bileşenleri ile sürdürülebilir bir yapı oluşturulmuştur.

Yapı mimari bir kaygı olarak yalın kütle düzeni, net ve anlaşılır mimari kurgusu, program ve fonksiyonun kentsel alana doğru şekilde yansıması, iç mekânların meydanla bütünleşmesi ve avlular ile alternatif bir yaşam alanı oluşturarak kentin ve çevrenin mekân kalitesini artıracak, örnek bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın