Katılımcı, İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

PROJE RAPORU

KENTSEL KARARLAR

İnegöl; yatay şehirleşmesi ve iklimsel potansiyeli ile kentlinin açık alan kullanımlarını destekleyecek mekan oluşumlarını bünyesinde barındırmaktadır. Gündelik yaşam alışkanlıkları incelendiğinde yoğun bisiklet kullanımı ve yaya olarak dolaşılabilen şehir yaşantısı fark edilmektedir.

Belediye Hizmet Binası proje alanı, kent hafızasında önemli yer etmiş ve uzun yıllar hastane olarak kullanılmıştır. Kentin dolaşım sistemi içerisinde ana omurgasını oluşturan Atatürk Bulvarı’nın Adnan Menderes Bulvarı ve Heykel Parkı’nın kesişiminde bulunması, alan içerisinde yetişmiş çok sayıda ağaç barındırması açısından çok önemli bir değere sahiptir. Bütün bu veriler ve bina programı düşünüldüğünde yapının ”YER” ile kuracağı temas, yere dokunma biçimi ve çevresiyle kuracağı ilişki bağlamında bütün kentlinin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olması tasarımın ana hedefidir.

PROBLEMİN TANIMI

Şehir Otogarından başlayan, Atatürk Bulvarı ile devam ederek kent merkezinden yarışma alanına doğru yoğun yaya akışının olduğu arter, Adnan Menderes Bulvarı ve Heykel Parkı’na gelindiğinde sönümlenmektedir. Heykel parkının daha aktif kullanımı, ana omurganın devamlılığını besleyecek olan Belediye Hizmet Binası tasarımı, kamusal alan kullanımları ve taşınabilir ağaçların proje tasarımına katılması ile soruna cevap vermesi hedeflenmiştir.

TASARIM KURGUSU

Belediye binasının heykel parkıyla kurduğu ilişki biçimi ve kütle oluşumu; kamusal alanın belediye binası içerisine doğrudan katılımı hedefinin sonucunda biçimlenmiştir. Alan içerisinde bulunan taşınabilir ağaçlar proje alanının batısına taşınarak batı kısmında yeşil doku güçlendirilmiştir. Heykel parkından gelen aks doğrultusunda zemin, güçlü bir Kent Terası oluşturacak biçimde yükseltilerek, Kuzey güney aksına yerleştirilen Belediye Hizmet Binasının birinci katına saplanarak, yapının birinci katını kamusallaştırırken bu kata yerleştirilen restoran, kafe ve kütüphane ile yaşayan bir teras oluşumu sağlanmıştır. Rampa içerisinde açılan geçiş ve yeşil doku ile heykel parkı entegrasyonu sağlanırken zemin kat kullanımlarını destekleyecek mekânsal organizasyon sağlanmıştır. Proje alanını kuzey-güney yönünde ikiye bölen uzun dikdörtgen belediye binası bloğu Adnan Menderes Bulvarı yönünde ilk iki katta geri çekilerek vatandaş girişini oluştururken geniş bir saçak ile belediye girişi daha tanımlı hale getirilmiştir. Kent terasının ulaştığı birinci kat ile belediye bloğu arasında iç sokak açılarak rampa altına yerleştirilen mekanlara dışarıdan erişim sağlanırken zemin katta serbest dolaşım imkanı oluşturulmuştur. Belediye bloğunun Başaran sokak cephesinden Başkanlık girişi verilerek üst katlarda bulunan başkanlık makamı ve diğer birimlere ulaşım bağımsızlaştırılmıştır. Belediye bloğu ilk iki katta yerle iletişimini güçlü kılarken üst katlarda, yüzünü kent terası ve heykel parkına dönerek kütleyi tamamlamaktadır. Yapının Başkanlık birimleri ve müdürlükler ile arasına Atatürk Bulvari yönünde açılı konsol oluşturarak yerleştirilen Meclis salonu Kent Terası içerisinden açılan geçiş içerisine yerleşirilen asansör ile bağımsız bir giriş verilerek çözülmüştür.Meclis salonuna hizmet eden giriş fuayesi ve yapı 2. Katından çıkılan teras ile belediye çalışanlarına ve ziyaretçilere hizmet edecek yarı açık mekan ihtiyacı karşılanmıştır. Kütle bütününde , program ve yer bağlamında biçimlenen proje kente ve kentliye uzun yıllar hizmet edeceği düşünülerek tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın