Katılımcı (Eyüpsultan Merkez: Aşevi ve Mahalle Evi), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (Eyüpsultan Merkez: Aşevi ve Mahalle Evi), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

TASARIM YAKLAŞIMI

Eyüpsultan’da Merkez Mahalle için düşünülen arsanın eğime yerleşmesi farklı platformlarda, çeşitli kullanıcı gruplarının, farklı zamanlarda ve amaçlarla kullanacağı, komşuluk ilişkilerinin geliştirileceği mekan ve işlevlerin tanımlanmasına imkan tanımış; yapının kapalı, açık ve yarı-açık mekanlarına Kaşgari Sokağı’ndan erişimin kolay ve ulaşılabilir olmasınn önemsendiği, girişleri tanımlı bir Mahalle ve Aşevi tasarımı amaçlanmıştır. Manzaraya yönelen yapının bu görsel ilişkisini güçlendirecek ve çeşitli etkinliklere imkan tanıyacak bir toplanma mekanı olarak yarı-açık bir “Mahalle Terası” önerilmiş, yapı programı bu doğrultuda konfigüre edilmiştir. Yapı kütlesinin Mahallenin tarihi ve kendine özgü siluetiyle uyumlu, dolayısıyla “Mahalleden biri” olması amaçlanmış, bu duyguyla tasarlanmıştır.

ETKİNLİK AVLUSU VE MAHALLE TERASI

Yoğun yapı programının sonucu olarak öngörülen iri yapı kütlesini regüle etmek ve açık, yarı-açık ara mekanları çeşitlendirmek için atölye birimleri ana yapı kütlesinden ayrılmış, setlemelerle düzenlenen arazinin ilk setine atölye kütlesi iliştirilmiştir. Arazideki sıralı servi ağaçları korunmuş ve bu ağaçların gölgesinde, atölyelerden ve çocuk oyun salonundan doğrudan erişilebilen açık ve korunaklı bir etkinlik avlusu tanımlanmıştır. Bu avlunun atölyedeki çalışmaların ve oyun salonunda sürdürülecek olan etkinliklerinin taştığı bir boşluk olacağı düşünülmektedir. Ana yapıdan koparılan atölye kütlesinin çatı yüzeyinde ise Kaşgari Sokağı’ndan doğrudan erişimi mümkün olan yarı-açık bir “Mahalle Terası” önerilmiştir. Aşevinden de doğrudan erişilen bu platformun yarı-açık yemek yeme mekanı olmanın yanında günün farklı saatlerinde kadınların ve yaşlıların gündelik toplantılarına, tüm mahallelinin bir arada olduğu film gösterimlerine, çeşitli toplantılara, masa oyunları gibi gündelik buluşma ve etkinlere imkan tanıyacağı, seyir terası olma özelliğiyle mahalle sakinlerinin yanında dışarıdan gelen ziyaretçiler için de bir duraklama mekanı olabilme özelliğine sahip olacağı düşünülmüştür.

PLAN SENARYOSU

Zemin katta Mahalle evinin fuaye girişi bir piloti ile tanımlandı; bu katta atölyeler ve ofis birimleri çözüldü. Arazinin en üst setinden öne uzanan kütlede çözülen atölyelerin korunaklı bir avluya açılması sağlandı. Birinci katta çözülen aşevinin mahalle evinden bağımsız olarak da işleyebilmesi için Kaşgari Sokağından ulaşılan açık fuaye niteliğindeki yarı açık bir teras ile doğrudan aşevine erişim de mümkün kılındı. Cenaze yemeklerinin de servis edileceği aşevinin mezarlıktan ve sokaktan erişiminin kolay olması önemsenirken yemek salonunun manzarayla ilişki kurması da sağlandı. İkinci katta ise kütüphane ve çok amaçlı salon bulunurken burada da açık fuaye işlevi gören yarı-açık bir teras önerildi.

MAHALLE BOSTANI

Arazinin setlemelerinde çeşitli buluşma mekanları önerilirken, alt platformda önerilen sebze-meyve ekim bahçeleri, mahalle ve yakın çevre sakinlerinin karşılaşmasını sağlayacak, sosyal bağlarının güçlenmesini tetikleyecek bir program olarak önerildi. Bunun yanında bölge insanının toprak ile daha sık buluşacağı bir zemin oluşturmak, üretime katılmasını teşvik etmek amaçlandı. Aşevinin bu mahalle bostanından faydalanmasına imkan sağlayarak sürdürülebilir olması da amaçlanmıştır. Bodrum katta bulunan sebze-meyve yıkama ve depo ünitesinden geçen ürünlerin bodrumdaki ana yapıyla kurulan bağlantı sayesinde asansör ile kolaylıkla aşevi katına çıkışının sağlanabileceği öngörülmektedir.

PEYZAJ, MALZEME ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yapı girişindeki kokar ağaçların istilacı bir yapıya sahip olduğu ve yaprakları temas ile kötü bir koku bırakabildiği için yapı girişinden alınarak, arazinin en alt kotundaki sete taşınması önerilmiştir. Cephe malzemesi için ahşap malzemenin önerildiği yapıda kapalı ve yarı-açık mekanlarda pasif iklimlendirme mümkün kılındı; arazi eğimine ek olarak beşik ve sundurma çatının getirdiği avantaj da göz önünde bulundurularak su toplama sistemi önerildi. Sebze-meyve ekim bahçelerinin su ihtiyacının büyük bir kısmının bu şekilde karşılanması öngörülmektedir
Eyüpsultan ilçesinin Merkez Mahallesinde çevre sakinlerine hizmet verecek bir sosyal merkez için seçilen arazi, hem siluetteki yeri hem de araziden bakıldığında ürettiği manzara ile heyecan verici bir yerdir. Bu noktada mahalleli için tanıdık ve yalın bir yapı tasarlamayı amaç edindiğimiz projenin sahip olduğu çeşitli ara mekanların komşuluk ilişkilerini güçlendireceğini, tüm kullanıcı gruplarının sosyal bağlarının gelişmesine imkan tanıyacak bir karşılaşma mekanı olacağını şimdiden hayal ediyoruz.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ RAPORU

Yapısal sistem olarak betonarme kirişli taşıyıcı sistem tercih edilmiş olup sistemin genelinde 60x60cm kesite ve sahip betonarme kolonlar ile birlikte bodrum katta perde duvarlar önerilmiş; 15cm kalınlığa sahip döşeme plakası kullanılmıştır. Çatı strüktürü için ahşap lamine makas kirişler ve ahşap elemanlar kullanılmıştır. Temel sistemi için; 60cm kalınlığında radye temel önerilmektedir.

Diğer statik tercih ve hesaplamalar da şu doğrultuda yapılacaktır:

Beton Kalitesi: C35
Donatı Sınıfı: B420C
Bina Önem Kat Sayısı: 1.20
Etkin Yer İvmesi Kat Sayısı: 0.40

Etiketler

Bir cevap yazın