Katılımcı, Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

MİMARİ RAPOR

Belirlenen yarışma alanı çağdaş modern ve yeşil bir kent mekânı amacıyla boşluk ve dolulukları tasarlamak olduğu kadar, var olan kent peyzajına yeni anlamlar ve işlevler yüklemek, yeniden biçimlendirmek üzere yorumlanmıştır.
Bu bağlamda Bornova Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu için önerilen tasarım; proje alanını ve çevresini kentsel peyzaj, sosyal merkez, aktarma istasyonu ve metro meydanı bütünlüğünü gözeterek kurgulamayı hedeflemiştir.

MİMARİ KONSEPT PARAMETRELERİ

Yarışma alanının eğimli oluşundan çıkan kot farkından da faydalanarak; 46.50 kotunda bulunan metro meydanı ile bütünleşen, aynı kotlu bir sosyal avlu oluşturulmuştur. Bu sayede metro ulaşımını kullanan kamunun projeye dahil edilmesi amaçlanmış olup sosyal merkez ve birimlerini barındıran kütle sosyal avlunun devamında şekillenmiştir.

Tasarlanan yapıda ışık ve hava sirkülasyonu amacı ile düşey bir iç avlu oluşturulmuş olup bu avlunun sosyal avlu ve metro meydanı ile bütünleşmesi sağlanmıştır.
Yarışma alanının batısında ve İstanbul Caddesi üzerinde bulunan mevcut park ile ilişkili 50.50 kotunda yeşil alanlar oluşturulmuştur.

Projenin ana birimlerinden olan aktarma istasyonu ise Cengizhan Caddesi ile ilişkilendirilip 48.50 kotunda düzenlenmiştir. Motorlu ulaşım araçlarının yoğunlukta kullanacağı bu aktarma istasyonunun farklı kotta ve dış çeperde tasarlanmasının temel amaçlarından biri karbon monoksit gazlarını ve gürültü kirliliğini sosyal merkezden ve yeşil alanlardan soyutlamaktır. Ayrıca eshot otobüslerinin (özellikle körüklü) ring alanını en aza indirgemek ve bu alanlardan tasarruf etmek amacı ile aktarma istasyonuna farklı iki giriş ve tek çıkış güzergahı düzenlenmiştir. Bu sayede otobüslerin alanda ring manevralarının konforlu bir şekilde sağlanması amaçlanmış olup tasarruf edilen alan yeşil alana dahil edilerek sürdürülebilirlik hedeflenmiştir.

Sosyal avlu çevresindeki ticari birimleri ve aktarma istasyonunu sosyal merkezle bütünleştiren ve proje alanını tanımlayan bir üst örtü tasarlanmıştır.

PROJENİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Mevcuttaki metro alanı yeniden düzenlenerek etkinlik platformları ile desteklenip Kent Meydanı olarak önerilmiştir. Proje ile bütünleşmesi amacı ile sosyal merkez ile ilişkili aynı peyzaj dokusu oluşturulmuştur.

Proje alanının kuzeyinde bulunan 116/11 sokaktan gelen aks sınır kabul edilerek mevcut parkla bütünleşen yeşil alanlar oluşturulmuştur. 116/11 ve 116/19 sokaklarından kamunun sosyal merkez ve metro meydanına dahil olabilmeleri için 46.50 ve 50.50 kotlarında kütleden boşaltmalar yapılmış ve kotlar arası bağlantılar sağlanmıştır.
Dr.Cavit Özyeğin İlköğretim Okulu’nu projeye dahil edebilmek amacıyla 116/19 sokak üzerinde güvenli bir yaya geçişi düzenlenmiştir.

Mevcutta ulaşım araçlarının çok yoğun güzergah olarak kullandığı Cengizhan Caddesi ile ilişkili tasarlanan aktarma istasyonu; oluşturulan amfiler ile sosyal merkez iç avlusuna, sosyal avluya ve metro meydanına dahil olurken oluşturulan rampa ile de yeşil alanlara geçiş sağlayabilmektedir.

Mevcut parktan başlayıp yeşil alanları, iç avluyu, sosyal avluyu ve aktarma istasyonunu amfileri ile bağlayan bir Sosyal Merkez Allesi tasarlanmıştır.
Aktarma istasyonu, iç avlu ve sosyal avluda belli noktalarda konumlandırılan bisiklet durakları ve bisim istasyonu ile kentlinin sosyal merkez ile iç içe ve bütün olması amaçlanmıştır.

YEŞİL ALAN KULLANIM BİÇİMLERİ

Projenin 50.50 kotunda tasarlanan yeşil alanlar; aynı kotta düzenlenen ticari birimlerle ilişkili yeşil teras, çocuk oyun okulu ile ilişkili çocuk oyun çayırı ve ağaçlık alan olarak planlanmıştır.

Mevcut park alanına sosyal merkez alle aksı ile bağlanarak yeşilin sürekliliği sağlanmıştır.

Sosyal avlu ve iç avluda tasarlanan yeşil peyzaj dokuları yer yer su öğeleri ile de desteklenerek dinlenme ve sosyal etkinlik zonlarını meydana getirmiştir.

MALZEME KULLANIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Projede sadelik ve yalınlık sağlamak amaçlı bina genelinde brüt beton ve alüminyum profilli cam malzemeleri kullanılmıştır. Cam cepheler sayesinde binaya doğal ışığın ve doğal havanın sirküle edilmesi ve brüt beton ile de ısı optimizasyonu hedeflenmiştir.

Güneş ışığının yeterli düzeyde iç mekanlara alınması gerçekleştirilmekle birlikte kontrolünün sağlanması için cephelerde ahşap görünümlü kompozit güneş kırıcıları kullanılmıştır.

Gün ışığının ve doğal havanın alt kotlardaki mekanlara ulaşabilmesi için binada iç avlu oluşturulmuştur. Bu sayede tüm mekanlarda temiz ve kirli havanın sürekli bir sirküle halinde olması sağlanmıştır.

Bina çatında kullanılan serbest çakıllar, alt mekanlar için ısı yalıtımını ve enerji kaybının önlenmesini hedeflemiştir.

Aktarma istasyonu bekleme alanlarında yolcuların oturma birimlerinde, tasarlanan üst örtü ile uyum içinde olması ve ısı iletkenliğini optimize etmesi için ahşap malzeme kullanılmıştır.

Tiyatro ve konser salonu üst döşemesinde, büyük açıklıklar geçilmesi ve esnek mekan elde edilmesi amacı ile çelik konstrüksiyon elemanları kullanılmıştır.

Mevcut park ile ilişkili tasarlanan yeşil alanlar, altındaki mekanlara ısı yalıtımı sağlarken kentin ve kentlinin nefes alabileceği ve dinlenebileceği doğal bir ortam oluşturarak sürdürülebilirliği amaçlamıştır.

Etiketler

1 Yorum

  • yasin-gumus1yasin-gumus1 says:

    Jüri Raporu (5.Eleme)
    45 Sıra Numaralı Proje
    Meydan, dereboyu yeşil bant ve kuzey yönüne doğru kurulan yaya ilişkileri ve sosyal merkez allesi olumlu bulunmuştur. Yapı dili ve boyutları ile çevre ile kurduğu ilişkiler olumlu bulunmuştur, ancak gerek yapının, gerekse sosyal avlunun, kurulmuş olan bağlantılara rağmen içe dönük mekanlar olarak kurgulanması olumsuz bulunmuştur. Aktarma istasyonu, hem manevra ve sirkülasyon çözümleri açısından hem de Cengizhan Caddesi araç trafiğini tekraren bölmesi nedeniyle eleştirilmiştir. Ayrıca aktarma istasyonunun zeminde konumlanışı nedeniyle Cengizhan Caddesi yönündeki yaya hareketi sürekliğini bölmesi ve algısı eleştirilmiştir. (4-1, D.A. karşı oy)

Bir cevap yazın