Katılımcı (EPİGRAM), Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Katılımcı (EPİGRAM), Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Muğla Milas yerleşiminde kent, Sadra Dağının sınırlandırdığı alanda gelişimini sürdürüyor. Kent merkezine uzanan Atatürk Bulvarı, merkezden beslenerek ticari merkezleri güneye doğru taşıyor. Yapı yerleşimi, eski kent merkezine uzanan ana bulvara açılan bakışı ile dere kenarında yer alıyor.

Milas Belediyesi Hizmet Binası ve Sosyal Kültürel Tesisi, ana ulaşım yollarına bakan meydanı, kültür caddesinden uzanan sokağı, dereye kol veren yansıma havuzu, kafe ve restoranla birleşen etkinlik alanı ile halkın sosyal hayatını zenginleştirici bir dış mekan kullanımı sunar. Belediye hizmet binası, iç bahçeleri ile doğal aydınlatma ve havalandırma sağlar; dış mekandaki yeşili görsel süreklilikle içine alır. Cephesinde geleneksel Milas Çomakdağ evlerinden esinlenilerek doğrama yanlarında sabit ve hareketli kaplamalar bulunur.

Yapı, Muğla Milas Belediyesi birimlerine ve kullanıcılarına, kültürel tesisi ve sosyal alanları, iç bahçeleri ve terasları ile hizmet verir. Konumlanırken güneye açılan meydanını, mevcut ağaçlar çevreleyerek sarar. Alanın etrafındaki yeşil alanlar, doğal peyzajı geliştirilerek kullanıma sunulur. İkinci kattan açılan teras, yapı kullanıcılarına sadra dağına ve meydana bakan geniş bir görüş sunar.

Yapı alanını, bulvar yönünde dere kenarına açılan meydan ve sokak bağlantısı bölümler. Meydan, Milas halkının çeşitli kullanımlarına imkan verecek şekilde geniş bir hacim sunar. Sokakla ve dere yolu ile kurulan bağlantılar, bakış yönlerini zenginleştirir.

Kütle hareketleri, iç bahçelerin dış mekanlar ile ilişkide kalmasını sağlar. Kültürel Tesis ve Belediye Hizmet Binası girişi meydana açılır. Hizmet binasının güney ucunda herkesin kullanımına açık bir kafe-restoran bulunur ve etkinlik alanı ile çevrelenir.

Dere kenarındaki kültürel tesisin, fuaye alanına komşu olan yansıma havuzunun alana kattığı canlılık, halkın kültürel hayata katılımını imgeler. Peyzaj ve yer kaplamaları, kullanıcıların alandaki yönlenmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Açık alanları mevcut ağaçlar sararak güvenli bir his oluşturur.

Genel kurgusu itibari ile yapı, enerji dönüşümlü ve korunumlu olarak planlanmıştır. Yapının çatılarında kurgulanan yeşil çatılar ve zemindeki iç bahçeler, su döngüsüne katkıda bulunur. Yeşil çatılar ile yoğun yağış alan bu bölgedeki yağmur suları toplanarak gri su olarak sulamada ve ıslak hacimlerde değerlendirilir. Çatının bir kısmı güneş panelleri ile örtülerek ısıtma ve enerji sağlanır.

İç bahçelerin üstlerinde yer alan yansıtma panelleri, gün ışığını iç mekanlara dağıtır. Hava sirkülasyonu sağlanarak pasif iklimlendirme oluşur. Açık alanlarda kurgulanan saçaklar, girişleri belirginleştirerek yarı gölge alanlar sunar.

Etiketler

Bir cevap yazın