Katılımcı (Epigram), İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

Katılımcı (Epigram), İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

PROJE RAPORU

İzmir’in Selçuk ilçesi, keşfedilmiş 8000 yıllık tarihinde kültürel ve yapısal katmanlaşma ile bugüne gelir. Yapılaşmasına topografyası etki eder, dinsel çeşitliliği zenginliğini arttırır. Çevresinde bulunan birçok eskil kent ile ilişkileri, tarih boyunca medeniyetlerinden medeniyet doğurur.

Selçuk’ta güncel ilişki arayüzünü sağlayacak kültür ve gençlik merkezi, yöre halkının rahatlıkla kullanabileceği, turistlerin de kullanımından faydalanabileceği bir zeminde kurulur. Yapı, tasarım ve kullanım kurgusu olarak, ilçenin tarihi kültürel peyzajının mirasını günümüzde temsil edecek ve yeni kültürel değerler oluşturmaya zemin hazırlayacaktır.

Selçuk Kültür ve Gençlik Merkezi, topografya ve doğa ile kucaklaşan bir yeşil çanaktan girişini alır. Var olduğu eksen doğrultusunda kent kimliğini ve Efes Antik Kenti yerleşimini anımsatıcı ögeleri canlandırır. Çekici kütle tasarımı ve iç mekan dağılımındaki işlevsel dilimlenme / kümelenme ile kalabalık toplulukları kolayca içine alıp yönlendirebilir. Yeşil çanaktan sonra gelen saydam bağ, geçiş esnasında ışığı içine alır. Işığın ülkesinin kültürel temsiliyeti, her kullanımda aydınlık hacimlerle kendini gösterir. Kuzey kısımda yer alan gösteri merkezi, farkedilir bir perspektif sunarak insanları davet eder. Salonun ön kısmında oluşan karşılama meydanı, açık hava sahnesi ve dinlenmelik alanların görsel bütünselliği, yatayda ve dikeyde devamlılığı olan yüzey malzemeleri ile desteklenir. Dinlenmelik alanlar, yeşil çanak ve restoran ile yakın ilişkidedir. Hareketli ve sabit sergi alanları, çanak çevresindeki saydam bağda pratik arkeoloji deneyim alanı ve kütüphaneyle bağlanır.

İşlev kümeleri, birbirlerinden beslenme durumları ve kullanım sürelerine göre oluşturulmuştur. Tekil küme kullanımlarına olanak verir. Gösteri salonu ve sinema salonunun ortasına konumlanan restoran ve ortak alanlar, yapının uzun süreli kullanımlarına hizmet verir. Her ana işlev yanındaki servis işlevleri ile bir bütün oluşturur.

Yapı, kültürel merkez olarak, çeşitlendirilmiş kesişim alanları sunar. Gösteri salonu, orta bölümde esnek kullanıma uygun bir alan sunarak ilçenin kullanımı için geniş ve düz bir platform yaratır. Yapının zaman içerisinde dönüşebilecek farklı olanaklara sahip olması, kültürel geçişleri de tanımlayacaktır. Yeme-içme-dinlenme yerlerinin bahçe ile bağlantısı, kullanıcı sayısı ve iklimsel değişkenliklere açıktır. Spor sahasının tribün kısmı, kuzey tarafa alınarak, kültür ve gençlik merkezi ile saha kullanıcıları ortak bir zeminde buluşur. Tribünün (eski yerindeki) ticaretlere hizmet veren yol iptal edilerek sürekliliği olan bir yeşil alan kullanıma sunulur.

Selçuk Kültür ve Gençlik Merkezi, insanların toplu kullanımlarını kolaylaştırmak amacıyla tüm ortak kullanım alanlarını zemin katta toplar. Kütleye giren kişiler, dilimlerin yükseklik farklılıkları ve saydan bağ ile kolayca istedikleri hacmi bulabilir. İşlev kümelerinin arasına istenilirse açılıp kapanabilir bölmelenme yapılarak özerk saat kullanımları sağlanabilir.

Yapı, Selçuk tarihi kent merkezinden (kuzeyden) gelecek kullanıcıları, bir karşılama meydanı ve anıtsal gösteri salonu ile karşılar. Batı kısmından gelecek kullanıcıları, yeşil sürekliliği ve bahçeye açılan yeme-içme alanları ile kütleye davet eder.

Yapının giriş alanında yeşil çanağı çevreleyen çift doğrultulu hareketi, batı kısımda çoklu hareketli yüzeyler ile temsil edilir. Cephelerdeki bu hareket, ışık ihtiyacı olan alanların aydınlatılmasında etkin rol oynar. Sahada yapılacak törenlerde ilgi çekici mimari bir deneyim yaşatır. Ortak alanlarda odak doğrultusundaki saydam görüşler, doğa ile kurduğu kucaklayıcı ilişki, zemin ve duvardaki doğal taş malzeme sürekliliği, Selçuk’un geçmişten geleceğe kültürü ve coğrafyası ile kurduğu bağlarda kültür ve gençlik merkezinin gücünü betimler.

Etiketler

Bir cevap yazın