Katılımcı (Empati Atölyesi), Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

Katılımcı (Empati Atölyesi), Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU:

Transfer ve sosyo-kültürel yaşamın bir araya geldiği programda tasarım probleminin çekirdeğini kamusal katılım ve ayrışmanın tetiklediği bir yaklaşım izlenmiştir. Bu yaklaşım otobüs-metro-yaya üçgeninde güvenli bir erişilebilirlik kaidesi üzerine kurgulanmıştır. Metrodan çıkan insanların herhangi bir ara yüzle karşılaşmadan doğrudan otobüslere erişebildikleri sistemde ticaret ve sosyo- kültürel işlevlerle karşılaşma ihtimali doğrudan kullanıcı tercihine bırakılmıştır. Yapının emsal dahili kapalı alanlarının yüzde %80 ini oluşturan bu fonksiyonlar birbiri içinde eriyecek şekilde oluşturulan kamusal platolarda çözülmüştür. Plan ve fonksiyonel dağılımlarda tersi bir örgütlenmenin bir bölüm işlevi ön plana çıkartması ve diğer işlevlerin zamanla unutulmasına sebep olacağı düşünülmektedir. Bu tedirginlik daha sakin ve yumuşak sınırlarla tanımlanmış, komşu mahalinde bambaşka ama tanıdık bir işlevle karşılaşan mekan çözümlerini beraberinde getirmiştir. Örneğin; kafeye veya çarşıya gelen bir insanın buradaki atölyelerden haberdar olması ve bu esnada fiziksel ve görsel olarak her iki mekanın kullanıcısının da etkileşim haline gelmesi kurgulanmıştır. Yani yapının sosyo-kültürel işlevlere tahsis edilmiş bir mekanı aynı zamanda bir başka mekandan kullanıcıyı haberdar etmek üzere orada duruyor. Arazinin yerleşilebilir alanını bir nebze kente ve yeşile terk ederken diğer yandan bu alanlarda özelleşmiş mahallerin açık alanları tanımlı hale getirilmiştir. İşlevlerin ve sirkülasyon çözümlerinin ağırlıklı yükünü yapının ara kesitlerine  yükleyerek hem kent kotunda hem de yapının zemin itibariyle üst kotlarında tamamıyla kamusal yeşil alanlar kullanıcıya sunulmuştur. Kentin iklim verilerini baz alarak önerdiğimiz, yapıyı büsbütün saran ve güneş kırıcı işlevi gören örtü altında dört mevsim ferah bir kullanım hayal edilmiştir.

Tiyatro/konser salonu, geri işlevleri ve fuayesiyle düşey ilişkiler ön planda tutularak yapının genel dili içinde yerini buldu. Bizim zemin kotu diye nitelendirdiğimiz +51.00 kotunda çözülen fuayeyi, sahne arkası ve diğer teknik birimlerin salonla düşeyde kesiştiği düzayak bir girişte planlandı. Buradan amfileşerek dış alanla bütünleşmesi sağlandı. Bu sayede hem açık alan etkinliklerine hem biletli etkinliklere cevap verecek her iki alanda da çalışan bir fuaye elde edilmiş oldu.  Fuayeden ve kamusal zeminlerin tamamından ulaşılabilen çok amaçlı salonlar hem birbirleriyle hem de 47 kotunda kurgulanan ön bahçeleriyle bütünleşecek şekilde tariflendi. Yeşilin ve pek çok işlevin birbiri içinde eridiği bu tasarım Bornova için bir kent vitrini olma iddası taşımaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın