Katılımcı, Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Aydın’ın merkezinde yer alan yapı alanı önceden otogar olarak kullanılan bir lokasyondadır. Bu nedenle arazi cok sayıda aracın yer alabileceği büyüklüktedir. Bu büyüklüğün yeni atanacağı fonksiyon için oldukça fazla olduğu göze çarpar. Yapı alanı büyüdükçe tanımsızlaşır ve insan alan içinde ölçeğini kaybeder. Bunun yanı sıra çevresinde bulunan benzinlik ve arsanın yanında yapılacak olan ticaret bloğu da araziyi tanımlamakta yardımcı olmamaktadırlar. Kısaca karşımızda oldukça büyük, tanımsız, çevresinde yükseklik, fonksiyon ve oran olarak oldukça farklı yapılar bulunan bir arsa çıkmaktadır. Kentin önemli iki aksının neredeyse kesişimde yer alan yapı alanı, ayrıca konut bölgesi ile ticaret aksının ara yüzünde yer almaktadır. Kentsel boşlukların ve kamusal alanların noksan olduğu bu bölgede kent kullanıcısının toplanma, sosyalleşme ve birbirleri ile etkileşime geçeceği alanlar yaratmak önem kazanmaktadır. Belediye gibi dışarıdan oldukça soğuk ve sadece programlamanın önem kazandığı bir ofis yapısını mümkün olduğunca kamuya açmak, kent kullanıcısının rahatlıkla ulaşabileceği ve etkileşime geçebileceği bir mekan haline getirmek amaçlanmıştır.

Bu sayede belediye binası gibi çoğunlukla dışa kapalı bir yapı yerine daha çok kamu kullanımına izin veren, bir yapı tasarlamak projenin ana kurgusunu oluşturmaktadır. Kütlesel bağlamda arazinin yanındaki yüksek yapı alanı, benzinlik, ve yüksek otel yapısı bölgenin genel gabarisinden çok farklı bir tavır sergilemektedirler. Bu çerçevede kendini gösterecek ama bölgenin genel gabarisine uyum gösteren simgesel bir kütle tasarımı projede amaçlanan belediyenin yönetim gücünü yansıtabilecek ancak; bölgeye baskı kurmadan yapabilecek bir kütle aranmıştır. daha az katlı ama yatayda oldukça kendini var eden havada bir kütle tasarlanmıştır.

Kurgu çevresel faktörler ile tekrar ele alındığında, sıcak bir iklimi olan Aydın için gölge alanlar, yeşil, mikro klima, gibi unsurların önem kazanması yapının daha iklimsel özellikleri de içinde barındıran özel bir yapı olması eğilimini arttırmıştır. Bu nedenle kamusal alanın üzerini örterek tanımlayan ve altında yarattığı gölgelikli alanlar ile kent kullanıcının rahatlıkla dinlenebileceği ve vakit geçirebileceği üstü yapı ile örtülü bir hem yapısal hem de kentsel ölçekte meydan tasarlamak projede temel olarak amaçlanmıştır.

Bu saçak yapının altında ise dolaşıma, daha çok izin veren daha parçalı bir doku oluşturularak arsanın çok yönlü kamu ulaşımını vurgulamak istenmiştir. Parçalı doku büyük ve tanımsız alanı daha küçük ölçekli ve kullanılabilir alanlara bölerek daha kullanışlı hale getirmektedir.

Zemin katlardaki bu parçalanma iki temel başlık altında yer alır. Belediyenin halkla çok iletişime geçen müdürlükleri ve diğeri ise sosyal alanlar. Sosyal alanlar: kent konseyi, çok amaçlı salon, konferans salonu, kafeterya ve satış birimi gibi gerektiğinde bağımsızda çalışan belediyenin ana fonksiyonundan bağımsız işlevleri kapsamaktadır. Bu iki ana kısım birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmiş ve saçak yapının tanımladığı kent meydanına doğrudan ilişki içindedirler.
Kent meydanı kamusal bir amfi ile yapının sosyal mekan kolunda 1. kata kadar uzanır ve burada bir platform oluşturur.

Platform +6.00 kotundan kente farklı bir bakış açısı sunar ve aynı zamanda yapı ile benzinlik arasında tasarlanmış yeşil alan ile görsel ilişki içerisindedir. Bu terasa bağlı kütüphane ve bir kafeteryanın yanı sıra bu platformun esas amacı +6,00 kotundaki meclise bir yaklaşım mekanı oluşturmaktır. Platformun meydanla sirkülasyon ilişkisini kuran amfi oldukça kullanışlı bir kentsel mekan olarak düzenlenmiştir. Farklı amaçlarla, farklı etkinliklere ev sahipliği yapabilecek durumda tasarlanmıştır.

Yapıda olabildiğince enerji verimliliği esas alınmış ekolojik mimarinin esaslarından yararlanılmaya çalışılmıştır. Özellikle parçalı kütlelerin farklı şekillerde bir araya gelmesinden doğan yüzeyle kat bahçeleri şeklinde tasarlanmıştır. Bu mekanlar kullanıcılar içinde önemli dinlenme mekanları olarak karşımıza çıkar. Bunun yanı sıra kontrollü ışık kullanımı amaçlanmış bu sebeple saçak kütlesine ışık kontrollü için konstrüksiyondan oluşan bir cephe tasarlanmıştır. Ayrıca parçalı kütlelerin yarattığı hava koridorları sıcak olan iklimde doğal havayı olabildiğince yapıyı çevresini soğutmada verimli bir şekilde kullanmayı amaçlamıştır.

Etiketler

1 Yorum

  • omer-yilmaz says:

    Projeyi anlatan ana görünüş, yukarıda da olan yani; İzmir – Denizli karayolundan alınma. Burada bu denli büyük ve yavaşlatılmış bir yaya geçidi yaratılmış olabilse dahi bu alan bir meydan değil, binaya yaklaşımın anlatılması fena halde aldatmacalı.

Bir cevap yazın