Katılımcı, DEGİAD – Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

Katılımcı, DEGİAD – Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

TASARLAYAN PAMUKKALE – TASARLANAN GÜN

Denizli ülkemizin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Ege Bölgesi’nin Doğu ucunda, çok yönlü ekonomik yapısıyla önemli bir merkezdir. Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleri arasında bir geçit durumundadır. Denizli ilinin tarihi Anadolu tarihi kadar eskidir. Milattan önceki ve sonraki yıllarda önemli bir uygarlık merkezi olmuştur.

Denizli’ye 18 km uzaklıkta bulunan Pamukkale ve çevresi, doğa turizmi, kültür turizmi, termal turizmi, tatil turizmi ve de alışveriş turizmi açısında önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Özellikle Pamukkale Mahallesi, geçmişten günümüze yerli ve yabancı turistler tarafından, günübirlik ve kalıcı olarak ziyaret edilen yoğun bir turizm beldesidir. Son yıllarda araçların yoğunlaşması, mevcut yapıların gereken bakım ve önemi görmemesi, ihtiyaca yönelik mekanların oluşmaması gibi olumsuz etkenler bölgenin gelişimini etkilemiştir. Günümüzde Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti ziyaretçiler tarafından bölgenin sahip olduğu potansiyelin önüne geçerek, mahallenin terkedilmişlik hissini meydana getirmiştir.

Pamukkale kent çeperi, kuzeyde Pamukkale-Hierapolis termal-arkeolojik alanı ile sınırlanmış ve bu sınırda yoğunlaşmış, güneye doğru seyrekleşerek gelişmiştir.

Proje alanı olan Atatürk Caddesi, bölgenin turizm odağı olan Pamukkale travertenleri giriş yolunu karşılayan ve bölgenin önemli ulaşım güzergahları arasında olan bir ticaret – turizm – kültür aksıdır.

Önerilen proje, Atatürk Caddesi’nin sahip olduğu potansiyelleri öne çıkartarak, ziyaretçilerin ve yerli halkın bölgede geçireceği zamanı tasarlama fikrinden yola çıkmıştır.
Proje önerileri ve tasarım kararları üç ana başlıkta ele alınmıştır.

Kentsel Kararlar

 • Pamukkale-Hierapolis Termal-Arkeolojik alanın sahip olduğu üç giriş kapısından gezi rotasına başlamak için en çok tercih edilen Güney Kapısı’na ulaşım için Pamukkale Caddesi’ne bisiklet yolu önerilmiştir.
 • Bölgenin turizm potansiyelini arttıracak balon, paraşüt, ATV gibi doğa etkinliklerinin Pamukkale Caddesi üzerinde yer alması ve ulaşılabilir olması öngörülmüştür.
 • Caddeyi besleyen en önemli kılcal olan Traverten Giriş Kapısı aksı üzerinde , bölgenin doğal yapısına yönelen bakı noktaları, bir ziyaretçi merkezi, interaktif gösteri alanı, kermes, açık alan etkinliklerinin düzenlenebildiği bir meydan, Hierapolis Arkeolojik Kazı Sergisi alanı yer almaktadır.
 • Caddenin suyla dinamik bir ilişki kurması için, Şirin Sokak üzerinden Sefa Sokağa açılarak dere kenarındaki rekreasyon alanına erişim önerilmiştir.
 • Atatürk Caddesi’nin yayalar için daha güçlü bir çekim merkezi olabilmesi ve bunu destekleyici işlevlerin yerleştirilebilmesi için caddenin motorlu taşıt trafiğine kapatılması önerilmiştir. Acil durumlarda itfaiye, ambulans vb. araçların ulaşabilmesi ve dükkân sahiplerinin akşam belli saatlerden sonra mal sevkiyatı yapabilmesi için bir servis girişi bırakılmıştır.
 • Günün farklı saatlerinde çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapması amaçlanmıştır.
 • Mevcut yapıların bir kısmı korunmuş, sokak ölçeğini bozan yapılar kaldırılarak yerlerine saydam cephelere sahip, sokak ile ilişki kuran yapılar tanımlı kent boşlukları ile ilişkilendirilerek kurgulanmıştır.
 • Turgut Özal Caddesi’nden geçen minibüs güzergahı için, minibüs durakları ve bekleme yerleri tasarlanmıştır.
 • Atatürk Caddesi boyunca kaldırım kaldırılıp hem zemin bir kaldırım bandı tasarlanmıştır.
 • Turgut Özal Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddeleri boyunca yeterli sayıda kısa oto – park alanları yerleştirilmiştir.


Cephe Tasarım Kararları

 • Atatürk Caddesi’nin cephesine ortak bir karakter kazandırması mevcut yapılarda cephe birliği önerilmiştir. Bunun için balkon korkulukları, kapı – pencere boşlukları, çatı kaplama malzemeleri, Yapıların renklerinin tek renk beyaz olması öngörülmüştür.
 • Dükkanların tabela, vitrin ve girişleri yeninden düzenlenmiştir. Tasarımda tabela ve reklam boyutları sınırlandırılmış, tüm tabelalar ayrılan alanlara toplanmıştır. Firmaların kurumsal renklerini dengelemek amacıyla renk sınırı getirilmiştir.
 • Pencere-kapı oranları uyumsuz olan yapılarda, sivil mimariden referans alınarak oluşturulan kapı – pencere ve doluluk – boşluk oranları kullanılarak yeniden düzenlenmiştir.
 • Sivil mimaride yer alan açık merdiven kurgusu korunmuş, yeni önerilen yapılarla birlikte tekrarlanmıştır.


Cadde Zemin Kararları

 • Önerilen projede Atatürk Caddesi yayalaştırılmış, buna göre de zemin kaplamasının tümüyle değiştirilmesi önerilmiştir.
 • Eskiden Denizli’nin simgesi olan sokaklardan akan su ve bölgenin sahip olduğu termal su kaynağı göz önünde bulundurularak, cadde boyunca akan bir su kanalı önerilmiş, caddenin Turgut Özal Caddesi’yle kesiştiği noktada toplanarak, çocuklar için oyun ve kullanıcılar için bir su öğesi kurgulanmıştır.
 • Caddenin aydınlatması için iki tip aydınlatma elemanı kullanılmıştır; sokak boyunca belirli aralıklarla yerleştirilmiş sabit aydınlatma ve üst örtü gibi davranan iki eleman arasında asılı aydınlatma.
Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın