Katılımcı, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması

Katılımcı, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

1. Yeşil akış Millet Caddesi’nden Atatürk Caddesi’ne; Cumhuriyet Meydanı’ndan, Ural Caddesi’ne uzanan yeşil kuşak.
2. Yaya Odaklı trafiğin düzenlenmesi Atatürk Caddesi’ni asıl kullanıcısı olan yayalara bırakmak.
3. Hafıza Ardışık mekanlar dizgesi Atatürk Caddesi’nden, Cumhuriyet Parkı’nı ve sahili birleştiren mekanlar.

Hafıza: Kentsel Yolculuk

Önerilen Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı’nın uzantısı olan Ural Caddesi arasında, kentsel yatay süreklilikte bir ardışık mekanlar kurgusu ile yeni bir kentsel deneyim yolculuğu sunmaktadır. Şehirler içerisinde yaşayan insanların fiziksel olarak iletişimi ile yaşar ve iletişim hali kültürel kimliğini oluşturur ve sürdürür. Öneri mekanlar dizgisi. İnsanla kurduğu ilişkinin, bir başka deyişle ‘DENEYİM’ in kentsel hafızada etkin bir yolculuktur. Tam da bu noktada proje, ardışık mekanlardan oluşan ve yeni b ir kentsel yolculuk tanımlayan bir ‘hafıza mekanları’ önermektedir.

Mersin yaz aylarında oldukça sıcak bir iklime sahiptir. Bu sıcaklık yazları öyle kritik boyutlara gelmektedir ki insanlar sokaklar ve meydanlardan ziyade avmleri buluşma alanı olarak kullanmaktadırlar. Bu da kentsel hafızanın aktarımına olumsuzluk oluşturmaktadır. Öneri ‘KENTSEL YOLCULUK’ boyunca ardışık gölgelikli mekanlar oluşturmaktadır. İnsanları günlük yaşamlarında sokağa davet etmekte ve kentin bu parçası bir yaşayan festival alanına dönüşmektedir. Önerilen mimari elemanlar, mevcut ağaçlar ve yeşil doku ile bütünleşmekte ve programlanan bu mekanlarda her yaştan ve kültürden insanı davet etmektedir.

Kentlilerin herhangi bir eşitsizlik olmaksızın, özgürce, kendi irade ve istekleriyle bir araya geldiği, herkesin ortak kullanımına açık, serbestçe erişilen kamusal mekan, bireyin kendini yeniden üretmesi, kültürel etkileşimde bulunması, dinlenmesi, eğlenmesi, gerektiğinde toplumsal talep, beklenti, eylem, protesto vb. kentlileri ortaklaştıran her türlü etkinlik, düşünce ve değerleri ürettiği yerlerdir. Bu bir meydan ya da park olabildiği gibi caddeler, sokaklar ya da kıyılar da olabilir. Dolayısıyla, bir kenti diğerlerinden farklılaştıran ve kentlileri, o kente ait ortak değerler kümesi etrafında buluşturan her türlü ortaklığın fiziksel düzlemi olarak kamusal mekan, kentsel mekanın en önemli bileşenlerinden biri olarak karşımıza çıkar.

Etiketler

Bir cevap yazın