Katılımcı, Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Yoğun bir yeşil dokuyla sınırlanmış proje alanı “dışarıda olup bitene sırtını dönmüş, bir iç dünyadır.”

Çeperdeki koruluk alanın merkezini, koruluk alan ile yarışmadan, onu yapıya bir iç avlu olarak dahil etmek ve sade bir mekan ile taçlandırmak hedeflenirken; “Öz’de” bir bütünlüğe ulaşmak amaçlanmıştır. Sade tutulan Bilim Merkezi yapısının, arazinin giriş aksından hissedilmesi ve bunun bina ana girişini karşılaması, fonksiyonlar ve topografyaya uygunluk tasarım kriterlerimiz olmuştur. Ayrıca arsanın doğusunda yer alan eğitim yapılarına topografyanın el verdiği bir alt kottan ikinci bir giriş aksı oluşturulmuştur. Bu giriş aksının ana giriş aksı ile iki farklı kotta dik kesişmesi sonucu dinamik bir kurgu ve iç mekan zenginliği elde edilmiştir.

Sarkaç, sadece iç mekana ait simgesel bir öge olmaktan çıkarılıp, dışarıdan da hissedilen kütlesel bir öge haline dönüştürülmüştür. Geçici sergi ve ana sergi farklı kotlarda oluşturulurken, galeri boşluğu sayesinde aralarında görsel ilişki sağlanmış, galeri boşluğuna takılan merdiven ve amfi ile kesitte de zengin ve bağımsız sergi mekanları oluşturulmuştur.

Teknik Bilgiler:
Havalandırma ve klima üniteleri için bodrum katta, teras çatılarda ve hacimsel olarak geçici serginin galeri boşluğunda yeterli mekanlar sağlanmıştır. Bütün mekanlarda asma tavan öngörüldüğünden, elektrik tesisatı ve aydınlatma için uygun koşullar mevcuttur. Asma tavan malzemeleri, duvar kaplamaları ve boyalar, akustik özellikli olacaktır.

Büyüme Senaryosu:
Büyüme senaryosuna bağlı olarak, avluda kalan koruluk alanı saracak şekilde, yeni sergi alanları ile birlikte büyük avlulu dikdörtgen bir yapıya dönüşecektir. Ve kafeteryanın avluya bakan yeni yerine taşınması sayesinde, sergi alanları avlu boyunca tüm bina çevresinde “ring” yapacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın