Katılımcı, Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

Proje Raporu

*Kentsel Yaklaşım

Proje alanı, geleneksel-tarihi kent merkezi ve kuzeydeki plansız konut stokları arasında problematik fakat çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Geleneksel kent merkezi, kendi içinde canlı, dinamik bir yapıya sahipken; ulaşım arterleri, doğal sınırlar ve tanımlanmamış (yarışma alanımız gibi) geçiş alanları ile sınırlanarak doğal bir çeper oluşturmaktadır. Şehre dışarıdan gelenlerin ve yerel halkın doğal olarak vakit geçirdiği bu merkezden çıkmak; çeşitli sınırlar ve tanımsız geçişlerle çözülmesi gereken bir durum oluşturmaktadır. Tasarıma başlarken gördüğümüz bu tespit; proje alanının kapsamı nedeniyle çözülemese de çıkış noktalarından biri olmuştur.

Öneri;

Yukarıdaki bağlamdan yola çıkarak, pozitif anlamda bir geçiş ve geleneksel merkeze alternatif olarak gördüğümüz proje alanın tam hizasına denk gelen ”Değirmenlik Sokak” geleneksel merkezde önemli bir akstır. Mevcut durumda Cumhuriyet Bulvarı’nın bölücü-baskın sınırları dışında, bu akstan çıkan ziyaretçileri yönlendirecek bir referans bulunmamaktadır. Bu aksın karşısına gelen proje alanında, Muammer Aksoy Parkı ve Cumhuriyet Bulvarı arasında kalan tanımsız alan; tekrar sert zemin olarak düşünülmemiş, parkın yola kadar indirilmesi ile bu alandaki ikiliğin azaltılması, geleneksel kent çeperine ve bulvara sızan bir çekim alanı olması hedeflenmiştir.

Parkın Cumhuriyet Bulvarı’na inmesi ile mevcut durumda atıl vaziyette olan Cumhuriyet Meydanı daha tanımlı ve ölçekli bir hale gelmiş ve Değirmenlik Sokağın tam karşı hizasında, proje alanına yönlendiren ve bağlanan bir promenad haline gelmiştir.

Cumhuriyet Bulvarının sınırlayıcı etkisi, müdahale alanının dışında kabul edilmesi gereken olumsuz bir etken olarak görülmektedir.

*Mekansal Yaklaşım

Proje alanı, boyutlarının sınırları ve işlev yükü nedeni ile tasarım olanaklarını sınırlamaktadır. Proje alanının konumu, işlevi ve bağlamı düşünüldüğünde, kente kamusal bir mekan kazandırılması beklenirken, komşu binaların sınırlayıcı etkisi ve taban alanı-yapı yüksekliği verilerine oranla istenilen m2 yükü projenin kent mekanı olarak normalde üstlenmesi gereken işlevini gerçekleştirmesini güçleştirmektedir.

Tasarıma başlarken bu görevi projeye aktarmak mutlak amacımız olmuştur.

Öneri;
Proje alanının hemen önünde bulunan Muammer Aksoy Parkı, Cumhuriyet Meydanı ile birlikte projenin açılabileceği ya da içine çekebileceği iki alandan biridir. Cumhuriyet Bulvarı’na kadar genişletilen parkın, yüklü programa rağmen amfi ve çok amaçlı salon gibi büyük hacimli işlevlerin geride çözülmesi sayesinde, bu cephede oluşturulan avlu ile projenin içine sızması sağlanmıştır.

Ön cephede (park cephesi) oluşturulan saçak, bu saçaktan iki aks geride başlayan cepheler ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’na bakan projenin köşede en önemli ikinci arayüzünü oluşturmaktadır. Ayrıca bu saçağın üst yüzeyi de özellikle yeme-içme işlevleri ile birlikte bir seyir terasına dönüşmekte ve projenin en kaliteli mekanlarını oluşturmaktadır.

Mekansal Kullanım;

Yaya sirkülasyonunun kesilmemesi için; proje alanının ön cephe hattında bulunan iki kamusal alanın kesilmeden proje içine alınması düşünülerek; zemin katta daha küçük ticari birimler ön tarafta; konferans salonu ve diğer büyük hacimli işlevler arka tarafta çözüldü.

Bu sayede oluşturulan avlunun sirkülasyon kolaylığı ve mekansal zenginlik sağlaması hedeflendi.

Etiketler

1 Yorum

  • Avatarevrimyigit says:

    Plan çözümü çok iyi olmuş. Elinize sağlık. Bu yarışma için doğru bir bakış açısı yakalamışsınız. Üstte bir avlu yaratarak hak sahiplerini zmn katta avlunun altında çözmeniz akla gelecek en güçlü fikirlerden birisi olmuş. Buna karşılık 1. katta yaratılan geniş avlu yani ana fikriniz vurgulanmamış sanki önemsiz bir yer gibi sunulmuş. Sunum tarzınız sebebiyle sanki gereken ilgiyi görememişsiniz. Yüklenmiş olan projeler içerisinde en güçlü olan bence sizinki olmuş.

Bir cevap yazın