Katılımcı, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Bursa Atatürk Kapalı/Açık Spor Salonu

Bursa’nın kentsel hafızasında önemli yer tutan eski Atatürk Stadyumu’nun ve Kültürpark’ın arakesitinde yer alan tasarım alanı, Çarşamba bölgesi ile Altıparmak caddesine ana ulaşım akslarından biri olan stadyum caddesinde yer alır. Stadyum caddesi aynı zamanda Çekirge Caddesi ile Altıparmak caddesiyle kesişir. Tasarım alanı da eskiden de yıllar boyu pek çok müsabakaların gerçekleştiği spor salonu ve Bursalıların yüzme öğrendiği kapalı yüzme havuzu olarak önemli kentsel kimliğe sahiptir. Fakat alanda öncesinde yer alan “Atatürk Spor Sarayı”, eski Atatürk Stadyumu alanı ve Kültürpark ile günümüz şartlarında verimli ilişkiler kuramamıştır. Yarışma programı bu ilişkileri sağlamaya istinaden Millet Bahçesi ve Kültürpark ile oluşturulan güncel açık alan kurgusunu koruyan, Kültürpark ile görsel/fiziksel ilişkilere sahip, kentlilerin kamusal kullanımını arttıracak bir program beklemektedir.

Projede öncelikle Millet Bahçesi Stadyum Caddesi ve Kültürpark ile olan ilişki gözetilerek ana meydanlaşma kurgulanmış, kütle ve yükseklikler çevredeki rekreasyon alanları da göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Kütleler programlarına göre ayrılmış, zemin kotunda ana meydan ve zeminaltı kotlarında ortak kapalı otopark ile bütünleştirilmiştir. Havuz kütlesi mevcut korunması önerilen 6 adet sınır mezarlık servisiyle görsel ilişki kuracak şekilde aynı zamanda Kültürpark ve Uludağ yamaç manzarası ile görsel ilişkiyi kuvvetlendirmek adına Batıya bakacak şekilde yerleştirilmiş, Spor Salonu ise yaya ve taşıt ulaşılabilirliğinin kuvvetli olduğu Stadyum caddesine bakan bölgede ana meydanın doğusuna yerleştirilmiştir. Ana meydan, kullanıcıların iki fonksiyon kütlesi arasında etkileşim sağlayabileceği, Millet bahçesi ve Kültürpark erişiminin kesiştiği noktada, Uludağ ve Muradiye bölgesiyle görsel ilişkiyi sağlayacak şekilde kuzey-güney doğrultusunda kamusal açık ve yarı-açık bir mekan olarak kurgulanmıştır. Spor salonu kütlesi, seyirci erişilebilirliği ve yapı yüksekliği göz önüne alınarak, alt kota yerleştirilmiş, böylece uygun seyirci erişimi, sporcu, hakem ve personel sirkülasyonları sağlanmış yapının yüksekliği ile yeşil yoğunluğunun fazla bulunduğu çevrede kütlesel olası baskınlığı önlenmiştir.

   

Son yıllarda artan küresel ısınma ve buna bağlı gelişen salgın hastalıklar, günümüz yaşam koşullarını değiştirmiş, gelecekte tasarlanacak mekanların özellikle açık hava kullanımı kurgusunda önemli bir parametre haline gelmiştir. Spor Salonu, Yüzme Havuzu gibi büyük hacimlerin yer aldığı yapılarda doğal havalandırma, tamamen mekanik havalandırmanın yerini alamamaktadır. Tüm bunlardan hareketle, Bursa ilinin iklim verilerine dayanarak 4 ay süreyle açık yapı olarak kullanılabileceği göz önünde bulundurularak, yapılar ekolojik çerçevede sadece kapalı değil aynı zamanda yarı-açık mekanlar olarak kurgulanmıştır. Bunu doğu ve batı cephelerindeki tam açılır kapanır cephe sistemiyle sağlaması düşünülmüş, iç mekan kurgusu bu hava akımını sağlayacak şekilde açık plan olarak kurgulanmıştır. Bu ekolojik bağlama ek olarak spor salonunun doğu cephesinde kamusal ilişkiyi kuvvetlendirecek, Çarşamba Bölgesi ve Stadyum Caddesiyle ilişkiyi artıracak, müsabakaların ve antrenmanların dışarıdan da seyredilmesine olanak sağlayan açık tribünler doğu cephesinde planlanmıştır.

  

Tasarım alanında mevcut bulunan ve korunması önerilen doğu çınarı, mezarlık servileri ve Lübnan sedirleri korunmuş, bu habitata ek olarak Kültürpark ile bütünleşmesini sağlayacak nitelikli yeşil alanlar eklenmiştir. Alan gözlemlerinde mevcut millet bahçesinde top oynayan çocukların spora ilgisi ve bu bağlama uygun mekan ihtiyacı olduğu farkedilmiştir. Tasarım alanının güneyinde Millet Bahçesi ve Kültürpark arasında kalan alanda, özellikle Çarşamba ve Muradiye bölgesindeki çocukları spora teşvik etmek, Atatürk Stadyumu’nun kentsel hafızada yer alan spor geçmişini anmak ve programda önerilen rekreasyonal kullanım hedefleri doğrultusunda mini basketbol, mini voleybol, kaykay alanı, mini futbol ve masa tenisi alanlarını barındıran bir spor yolu oluşturulmuş, bu yol millet bahçesine ve spor oyun alanlarına bakacak oturma basamaklarıyla kuvvetlendirilmiş, Kültürpark Çekirge Caddesi girişinden ana meydana erişim sağlanarak Bursa Atatürk Kapalı/Açık Spor Salonu’na erişimi sağlanmıştır. Bu erişimin sağlandığı noktada kot farkından yararlanılarak amfi oluşturulmuş, kamusal kullanıma hizmet edecek açık hava buluşma, etkinlik, gösteri ve eğitim alanı sağlanmıştır.

Tüm bu kurgular amaçlanırken, alanın bulunduğu konum gözetilmiş, Bursa Atatürk Kapalı/Açık Spor Salonu’nun her yaştan Bursalının birçok sebeple orada olmayı arzu edecekleri ve alanda yer alan rekreasyon alanlarını işlevsel şekilde kullanabilecekleri, yeni anlamlar yükleyebilecekleri, sosyal iletişimi kuvvetlendiren yeni bir spor merkezi halini alması hedeflenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın