Katılımcı, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

BAĞLAM-YER

Proje alanı kuzey sınırını oluşturan eğitim yapısı alanı dışında; Reşat Oyal Kültür Parkı, Millet Bahçesi ve Stadyum caddesi aracılığı ile tüm çeperlerden kamusal erişim ve kullanım olanakları sunmaktadır. Bu olanak kullanıcılar ile park/doğa ilişkisinin belirleyici olduğu, kapalı alanlar dışında  rekreatif  amaçlı dış mekanların elde edilmesine dönük bir tasarım girdisi olarak kullanılmıştır.

Çarşamba bölgesi ve İstasyon caddesinin taşıdığı yaya potansiyeli güçlü bir yaya aksı ile Kültürpark’a yönlendirilmiştir. Bu aks yapılara erişimin yanında, oluşturduğu meydan/ avlular  aracılığı ile buluşma, etkileşim/ etkinlik  olanakları sağlayacaktır.

Alandaki kot farkı;  işlevsel, korunaklı, açık, yarı açık dış mekanlar aracılığı ile  Kültürpark’a erişimde güçlü bir bağ kurulabilmesi için olanak olarak değerlendirilmiştir. Yapılar düşük kota alınmış, doğal ışık ve havanın zorunlu olmadığı tüm hacimler topoğrafya yardımı ile bodrum katlarda çözülmüştür. Böylece yapı izlerinin iki ve üç boyutta en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

SALONLAR

Salonlar parçalı kurgulanarak kullanım kolaylığı yanında dış avluların elde edilmesi sağlanmıştır. Fuayeler, salonun tümünün algılanmasına olanak sağlar. Şeffaf fuayeler aracılığı ile meydan/ avlu ile görsel ilişki kurulmuştur. Tribünler, ortak kullanım alanları ve idari birimler kolay algılanabilir/erişilebilir konumdadır. Salon kafeteryaları dışa dönüktür ve avlu kullanımını destekleyici bir konumdadır. Sporcular için ayrıca otoparktan erişim sağlanmıştır.

 OTOPARK VE TEKNİK SERVİSLER

Bu alanlar salon izdüşümlerinde çözülerek yapı ekonomisi sağlanması yanında doğal peyzaj alanlarının artırılması hedeflenmiştir. Meydan bağlantısı kurularak salon etkinlikleri dışında bağımsız kullanım olanağı sağlanmıştır. Ayrıca  Ambulans, midibüs ve personel  için avlu çeperinde yeşil çatı ile örtülü otopark elde edilmiştir. Otobüsler için Stadyum caddesinden kolay erişimli bir otopark düzenlenmiştir.

Kapalı tesisat merkezi her iki salonun ara kesitine alınarak yapım ve işletme ekonomisi sağlanması amaçlanmıştır. Her iki salona gerekli dış mekan ekipmanları için salon çatılarına bitişik tesisat terasları/yuvaları oluşturulmuştur. Bu yuvalar görsel kirlilik oluşmasını önleyecektir.

SAÇAK

Her iki salonun geometrik izlerini taşıyan şeffaf saçak, girişleri tarif etmesinin  yanında fuaye cephelerinin güneş kontrolüne yardım eder, korunaklı alanlar sağlar ve görsel bütünlüğün sağlanmasında rol oynar.

DIŞ MEKANLAR

Yaya aksı boyunca yer alan; merdivenler, amfi merdivenler, rampa, saçak, tırmanma duvarı, kafeteryalar, açık spor elemanları, oturma grupları ile zenginleştirilen avlu/meydanlar salonların kullanımı dışında da kullanıcı-park ilişkisinde dinamik bir rol oynayacaktır.

TAŞIYICI SİSTEM, YAPI KOFORU, MALZEME SEÇİMİ

Yapıların önemli bir bölümünün bodrum katlarda yer alması ve toprakla temaslı olması nedeni ile taşıyıcı sistem betonarme seçilmiştir. Buradan hareketle açığa çıkan tüm beton yüzeyler(kolonlar, perdeler, rampalar, tırmanma duvarı, amfi merdiven…) brüt beton olarak kalacak, kalan yüzeyler ise fiber takviyeli paneller ile kaplanacaktır. Böylece yapısal elemanlara en az müdahale ile görsel bütünlük sağlanacaktır. Salon çatıları çelik makas konstrüksiyon, cam saçak ise dolu gövdeli çelik sistem ile çözülecektir. Salonların sağır yüzeylerinde ahşap akustik paneller kullanılacaktır.

Ofislerin tümü doğal ışık ve havalandırma olanağına sahiptir. Salonlar ise fuaye boyunca gelen gün ışığı dışında, açığa çıkan cephelerdeki pencereler ve çatı ışıklıkları aracılığı ile bu olanağa kavuşturulmuştur.

ÇEVRESEL ETKİ/ ETKİLEŞİM

Teras çatılar doğal arazi kotları ile ilişkilendirilmiş ve yeşil çatı olarak düzenlenerek yeşilin sürekliliği artırılmıştır. Kuzey sınırı boyunca on metre genişliğinde köklü ağaçlandırmaya elverişli pasif yeşil alan elde edilmiştir. Bu sınır boyunca yetişecek ağaçların kuzey duvarı oluşturarak avlunun kullanım konforunu artıracağını öngörüyoruz. Stadyum caddesi ile yapıların başlangıcı arasında kalan alan ise, köklü ağaçlar ile peyzaj  düzenlenebilecek olanağa sahiptir.  Aynı şekilde batı tarafındaki salonlar avlusu, Reşat Oyal Kültürparkı’ndan sürüklenen yeşil doku ile bütünleşecektir. Güneybatıda yer alan doğu çınarı dışındaki tüm ağaçlar korunmuştur. Doğu çınarı ağacı eski konumuna yakın bir noktaya taşınacaktır. Yağmur suları toplanarak peyzaj için kullanılacaktır. Salon çatılarında ışıklıklar dışında kalan tüm alan fotovoltaik panellerle kaplanarak merkez için gerekli enerjinin bir bölümü sağlanabilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın