Katılımcı, Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu

Genel Mimari Prensipler

Mimari proje tarafımızdan çerçevelendirilen genel mimari prensipler doğrultusunda hazırlanmıştır. Buna göre;

A) Var olmayan – Henüz Var olmamış (CHORA-KIR) anlam-değerler için tasarımda yer gösterilir ve bu anlam-değerler aktüelize olmaya aday gösterilir.

Var olan – Aktüelize Olmuş (KARŞIT-İKİLİ) anlam-değerler arasındaki sınırlar ve karşıtlıklar çözülerek, bu değerleri tanımlayan ve anlamdıran iktidar ilişkisi bozuma uğratılır.

Mekanın anlamsallığı “olay-mekan” ve “deneyim” üzerinden tanımlanır.

B) Kompozisyon 4’lü mekanizma ile yapılandırılır:

  • Paylaş; Kolektif hafızada yer edecek, toplanma ve paylaşma alanları yarat.
  • Başkalaştır; Karşıt-İkili anlam-değerleri zamanla değişen ortamlar yarat,
  • Özgürleştir; Algısal ve görsel sınırları çöz ve karşılaşmalar yarat,
  • Aç; Arsayı tanımla ve bunu tüm bağlamı anlamlı hale getirebilecek bir şekilde düzenle.

C) Mekanın kullanım, üretim, işletme ve tüketimiyle ilgili “yeni” ve “yaratıcı” çözümler önerilir. Programı oluşturan her problematiğe bilişsel karşılığı olan bir değerle tanım getirilir.

Etiketler

Bir cevap yazın