Katılımcı, Beylikdüzü Belediyesi Cemevi ve Kültür Merkezi Yarışması

Katılımcı, Beylikdüzü Belediyesi Cemevi ve Kültür Merkezi Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Sessiz bir Varoluş’un 21. yy Mekanı…

“Sessiz bir Varoluş” edilgendir. Mekana yansıması da sonuçları itibariyle hem edilgenliğin hemde bastırılan o kültürel geçmişin derin izlerini taşıyarak bugüne gelirken arkada bıraktığı izlerİ biriktirerek somutlaşacaktır.

Tüm Varlığı bir’de, tüm mekânı nokta’da, tüm zamanı o’nda görebilmektir

Alevilik, sürekliliğini evrensel insani değerler üzerinde var eden bir “duruş”un Anadolu’daki adı, Cem ise o duruş için varoluşun sessizliğinde kayboluştur.

Bu sessizlik cem evlerinin ruhlarına asırlar boyu öyle işlemiştirki, bizler mimari olarak simgesellik, kamusallık, ikoniklik, seçilebilirlik, evrensel tanınabilirlik gibi kavramları konuşurken ‘o’ var olabilmeyi, herşeye rağmen var olabilmenin mücadelesini vererek bu yüzyıla gelebilmiştir.

21. yy mekanı ağlar ve kentler dünyasıdır. Bu proje dinin içindeki aleviliğin yerinden ziyade, 21. yy dünyasındaki dinin sosyal hayat içindeki yerini de sorgulayarak mekansal bir yoruma ulaşmayı hedeflemektedir. Burada amaç Aleviliği yorumlamaktan öte evrim sürecinde kesiklikler olan bir mabed türünü mekana oturtmanın meşruiyetini inşa etme çabasıdır. Diğer bir deyişle kültürel ve sözlü olarak gelişen bu ‘öz’ ün 21 yüzyıl mekanı ile tanışmasının sınırlarını ve içeriğini yeniden düşünen felsefenin arayışı olacaktır.

Yerelliğin önemini geriye itmeyen bir evrensellik arayışı ile şekillenecek olan bu inanç birimi yerelin kendi özeleştirisini de içeren bir bilinç felsefesi ile hayat bulmalıdır. Bunu hayata geçirecek mimari yapının temel ipuçlarıdır aslında bu projede sunulan.

İnanç felsefesi açısından ele almanın yanında kullanılan “4 kapı” şekli ve mekanı tanımlaması açısıdan günümüz sosyal kuramları ile 21. yüzyıl ibadet mekanın dış çeper/iç mekan algısının yeniden sorgulanmasını istemektedir. Diğer yandan tanımlı-tanımsız girişler ile varılan Cem alanı ise Tanrıyla buluşmanın metaforik mekanının/mekansızlığının ziyaretçide oluşturması arzulanan ilahi sırra özlemi olarak kurgulanmıştır.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın