Katılımcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Yarışma alanının kent içindeki konumu; binanın kenti seyredeceği ve kentin de binayı her noktadan görebileceği yüksek bir rakımda bulunmaktadır. Bina burada bir simge ve şan noktası olarak algılanacaktır.

Kentte yaşayanlar tarafından bu simge her an görülebilecek ve günlük yaşamın bir parçası olacaktır.

Kentin fiziki büyüklüğü ile yapılacak binanın konuşlandığı yer arasındaki mesafenin uzunluğu binanın tüm görkemi ile algılanması için binanın boyutunun da büyük olmasını gerektirmektedir.
Dolayısı ile uzaktaki binanın kentin her köşesinden görülebilmesi ve diğer binalardan ayırt edilebilmesi için arsa imkanlarının elverdiği ölçüde az katlı ama uzun bir kütleye karar verilmiştir. Bu kütlenin kuzey ve güney yönlerine fonksiyonel anlamlar yüklenirken gerçekte bir ofis binası olması unutulmamıştır. Bu sebeple doğu batı doğrultusunda konuşlandırılan kütlenin kuzey cephesi ağırlıklı olarak ofislere ayrılırken güney cephesi yukarıda anlatılan kent- bina ilişkisini kurmak amacı ile K E NT İ L E T İ Ş İ M E K R A N ı olarak nitelendireceğimiz bir anlam yüklenmiştir.

Bu anlamı açarsak ;

Bu yüzey farklı renklere sahip ışık elemanları ile donatılarak, bayramlarda tatil günlerinde, özel günlerde, güncel meteorolojik olaylarla ilgili mesaj niteliğindeki renk geçişleri ile her seferinde farklı bir bina gibi algılanmasına sağlayan fiziki bir kütle olacaktır.

Binanın güney cephesi güneşin etkisine en güçlü şekilde maruz kalacağı için bu cephenin döşeme ve doğrama gibi vizyon cam olmayan sağır yüzeyleri fotovoltaik bir üretim alanı olarak da kullanılabilecektir. Bu cephede oluşacak sera etkisinden korunmak için cephe çift cidarlı olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda iki katman arasına güneş ışığına göre otomatik yön değiştiren güneş kontrol elemanları yerleştirilmiştir. Bu elemanlarda faklı ışık kaynakları ile beslenerek renksel iletişime yardımcı olacaklardır.

Bu yüzeyin bina içinden kente bakan büyük bir pencere olması da ayrı bir özellik olarak binanın bir parçası olacaktır.

İmar planın da arazinin doğu tarafında yer alan su deposunun mevcut arazi kotları ve topoğrafyasını öneri projenin sosyal merkez kütlesine yaslamak suretiyle peyzaj alanı genişletilmiş ve içerdiği fonksiyonlara göre farklı bir fonksiyona ( ofis) sahip bina ile ilişkisinde bu kütlenin öne çıkması önlenmiştir. Bu alana yerleştirilen kafe, restoran ve çok amaçlı salon cepheleri ise kent manzarasına yönlendirilmiş ve önlerinde seyir amaçlı geniş teraslar düzenlenmiştir. Mesai saatleri dışında da kullanılabilecek olan bu alanlar ana kütleden bağımsız ve otopark ile doğrudan ilişkili olacak şekilde çözümlenmiştir.

Başkanlık girişi, önündeki tören alanı ile ana kütleye bağlanırken giriş üstünde yer alan meclis salonunun bağımsız bir form ve fonksiyonu ile öne çıkması istenmiştir.

Başkanlık meclis ilişkisi düşey ve yakın bağlantı halinde olup, başkanlık konumu itibariyle tüm kenti görebilecek bir noktaya yerleştirilmiştir.

Yaya ulaşımının toplu taşıma ile olacağı kabul edilmiştir. Kentin mevcut arterleri ile doğrudan bir bağlantısı olması, mevcut imara göre mümkün görünmemektedir.

Binaya ulaşan yayalar için güneyde ki yeşil alana ulaşmak amacı ile ana girişin her iki yanında geniş iki adet geçit düzenlenmiştir. Bu geçitler arsayı boydan boya kaplayan binanın zemin kullanımında çeşitlilik sağlayacak alanlar olarak düşünülmüştür. Binanın üst katlarında bu alana denk gelen yerler boşaltılarak iç avlu oluşturulmuş ve binanın doğal ışıktan daha fazla yararlanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda da ısınan havanın yükselme eğilimi nedeni ile güçlü hava akımları da oluşturacak ve doğal iklimlendirmeye fayda sağlayacaktır.
Bu geçitler güneydeki araç yolundan başlayıp park alanını ve arsa içindeki peyzaj alanını aşarak kuzeydeki yol ile güçlü bir bağ oluşturmaktadır.

Binaya araç ulaşımı batı ve kuzey cephedeki yollarla sağlanacaktır. Ana ulaşım hattı ise güneyden kuzeye tırmanan ve binaya ulaştığında doğuya doğru yön değiştiren çift yönlü yol ile olacaktır.

İhtiyaç programının binaya uyarlanmasında ana yaklaşım; ofis ve sosyal alanların birbirinden ayrı kütleler olarak ele alınması olmuştur. Ofis alanlarında birimlerin kendi içinde kesintisiz ilişki kurmasına özen gösterilmiştir.

Güvenlik nedeniyle arşiv ile doğrudan irtibatlı olması gereken mahaller özel bir asansör ile birbirine bağlanmıştır.

Tüm mahallerin doğal ışık ve doğal havadan yararlanması gözetilerek çözümlenmiş olup ayrıca binada mekanik havalandırma ve iklimlendirme de yapılacaktır.

Mekanlar içindeki tekdüzeliğin olumsuz etkisini azaltmak amacı ile katlar arasında yer yer
peyzaj alanlarına yer verilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın