Katılımcı (AEN Mimarlık), Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (AEN Mimarlık), Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor

AMAÇ:

Kore Savaşı anma anıtı ve ziyaretçi merkezi projesi önerimiz, Kore savaşının ülke ve dünya tarihindeki büyük önemini vurgulamayı amaçlayan anıtsal bir projedir. Sade ve açık planlamasıyla anıtsallığı yansıtan proje, aynı zamanda çevre ile olan uyumuyla etrafındaki peyzajı projeye dahil etmektedir. Peyzaj ile uyum sağlarken alandaki yeşilin de önemsendiği proje, alandaki ağaçlara en az zarar verecek şekilde konumlandırılmıştır. Yapının yönelimi yine çevre koşulları düşünülerek seçilmiş ve tören alanın rüzgârdan etkilenmesini önleyecek şekilde oluşturulmuştur. Yarışmanın açılmasının ana amaçlarından biri olan erişilebilirlik sorunu da dikkate alınmış ve ana yollardan rahat bir ulaşım sağlanmıştır. Araziye girişin yanı sıra, anıtın iç mekânındaki sirkülasyonda herkes tarafından ulaşılabilecek bir şekilde rampa ile sağlanmıştır.

SORUNLAR:

1. Mevcut anıt alanının rahat erişime sorun teşkil etmesi

2. Yarışma arazisinin şekli dolayısıyla çıkan yerleşim sorunları

3. Alanın ağaçlık bir arazi olması sebebiyle alan içi konumlanma

AÇIKLAMA:

Anıt yapının yönelimi, bölgenin hakim rüzgarına (Kuzeydoğu) göre belirlenmiştir. İki ana duvarla çevrilen yapı alanı Kuzeybatı – Güneydoğu yönelimine sahiptir. Bu sayede tören alanının hakim rüzgardan etkilenmesi önlenmiştir. Mevzu bahis duvarların Pınarhisar Asfaltı yoluna yakın olanı, Kore Savaşı anıtının yol tarafından görülebilmesi için 5 metre yüksekliğinde tasarlanmıştır. Yola uzak taraftaki duvar ise 7 metre yüksekliğindedir.

Alana giriş +62.00 kotundan verilmiş ve Pınarhisar Asfaltı sokağına bağlanmıştır. Giriş alanı hem yaya hem de araç girişi olmak üzere ikiye ayrılmış ve biri engelli parkı olmak üzere 21 araç kapasiteli bir otopark yapılmıştır. Kompleksin konumlandırılması, yoldan geçen araçlar ile anıt arasında görsel bir temas oluşturmak için özel olarak ayarlanmıştır.

Tören alanı ve diğer fonksiyonlar iki ana duvar arasında konumlandırılmıştır. Fonksiyonların çoğu yine bu orta meydandan rampa ile inilen -4.00 m (+58.00m) kotundadır. +62.00 kotunda açılan kare bir yarık içerisinde olacak bu alan alt kotta farklı bir meydan yaratacaktır ve anıt birimini içinde bulunduracaktır. +62.00 kotundan fark edilebilecek tek kütle, 7 metre yüksekliğindeki duvara bitişik olacaktır. Duvara bitişik olduğu kenarında +5.00m (+67.00m) yükseklikten başlayan kütle eğik bir çatı ile +4.00m (+66.00m) kotuna kadar inecektir. Yüzeyden algılanabilen bu özel kütlenin dahilinde giriş holü ile beraber kafeterya, fuaye, idari mekanlar ve şeref salonu bulunmaktadır. Yapının Kuzey cephesinde ise şeref salonuna hizmet edecek olan bir protokol girişi yer almaktadır. Üst kotlardaki bu sadelikle yapının deneyimlenmesinin aşamalı bir şekilde olması amaçlanmıştır. Fonksiyonların yer altına alınması ise bitkisel peyzaj ile yapısal peyzajın birbirlerine karışmalarını desteklemektedir. Binanın ana yerleşkesinden taşan bir anı rotası ise fonksiyonu peyzaja açarak doğal çevre ile bir bağ oluşturmuş ve müze birimini araziye yaymıştır.

Projenin ana elemanı olan anıt ise 12 metre yüksekliğinde üç parçadan oluşmaktadır. -4.00m (+58.00m) kotundaki meydanda yer alan anıt 1 metre genişliğinde iki beton kütle ortasına aynayla kaplı üçüncü bir birimden oluşmaktadır. İki beton bloğun bölünmüş Kore’nin iki taraflarını sembolize ettiği anıt, arasındaki boşluklu ayna ile kendine bakışı ve karşıya bakışı aynı anda verebilmektedir. Bu sayede ayrılan iki parçanın farklılığı ve birliği geçirgen bir sınır ile sembolize edilmiştir. Rampa ile inilen orta meydanın bir köşesi ise sembolizmi kuvvetlendirecek şekilde bir anı ve dokümantasyon mekanı olan kütüphane ile güçlendirilmiştir. Kütüphane fonksiyonuyla başlayan -4.00m (+58.00) kotundaki fonksiyonlar kalıcı sergi alanı, konferans ve çok amaçlı salon, hediyelik eşya birimi ve teknik hacimler olarak devam etmektedir.

Yapının taşıyıcı sistemi betonarme olup, üst kotta yer alan kütlenin çatısı çelik strüktür ile sağlanacaktır. Bu kütlenin etrafı ise çift katlı cam ile çevrelenip mikro klimatik etkiyi verimli bir şekilde sağlamaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın