Katılımcı (8Artı Mimarlık ve Kentsel Tasarım), Antalya Altın Portakal Film Müzesi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (8Artı Mimarlık ve Kentsel Tasarım), Antalya Altın Portakal Film Müzesi Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu:

Kütle alleye eklemlenmiş ve kamusal hayatı üzerine alan 2 şeritten oluşur. Kendi özel alanını şeritlerin altında yaratır. Meydanda ve şeritlerin üzerinde 2 farklı kamusal yaşam yaratılabilir. Meydan cephesi alleye yönelmiş bir ekran gibi işler. Meydanı ve cepheyi ayıran yeşil bant bu fikri destekler.

Etiketler

Bir cevap yazın