Katılımcı: 76 Sıra Numaralı, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Katılımcı: 76 Sıra Numaralı, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Söz konusu olan, bir yapı üzerinde gerçekleştirilecek bir müdaheledir. Yani aslında bahsettğimiz, şehir üzerinde yapılacak cerrahi bir müdaheleye benzemektedir. Kesmek, çıkarmak, hijyen kurallarına göre düzenlemek ve sonra da yeniden tutturmak. Bir alanı ıslah etmek ve güzel bir yer haline getirmek; önceki engellerinden arındırıp, içinde bulunduğu şehre yeniden kazandırmak söz konusudur.

Amacımız bir sistem empoze etmek değil, mekâna süreklilik kazandırmak, mekânın ayrıldığı kolların herbirinin teker teker ya da birlikte özgürce hareket etmesini sağlamaktır. Geniş bir mekân, aynı zamanda da bir meydan. Amacımız, “halka açık olan bir yerin” “özel” olmayı kabul etmesi, “özelin” de “halka açık bir yer” olup diyalog içine girmesidir. Şehir ile banliyösü, yerleşim merkezi ile çevre mahalleler arasında, yolların kesiştiği bir yer, bir buluşma noktası, şüphesiz yakından ve uzaktan insanların akınına uğrayacak bir yer yaratmak istiyoruz. Bir aktivite mekânı: hem kalıcı hem de geçici aktivite merkezi, bir etkinlikler alanı. Önerinin temelinde, sürekliliği olan büyük bir plan; tıpkı bir elin açılmış avcu gibi, etkinlikleri misafir etmek amacıyla halka açık ve taşıyıcı özelliği olan büyük bir platform yatmaktadır. Projemizle, açık, ferah, engelleri olmayan, daha çok büyük bir meydan hissi veren bir alan yaratmayı planlıyoruz.

Dinamik ve değişken bir alan: bu mekâna açılan yolların hepsini ya da teker teker herbirini hafifleten, seyrelten, özgür ve sürekli bir alan. Hiyerarşinin ortadan kalktığı, özgürlüğün hüküm sürdüğü bir yer. Bu platform bir binaya dönüşüp, bir şehir büyük ölçüde yapılanmasını sağlıyor adeta. Tıpkı, yavaş yavaş kuruyarak, kimliğine bürünen, yeni bir şehir dokusu oluşturan yaş bir hamur gibi.

Projenin, orada mevcut olan çok sayıda arsanın ihtiyaçlarını karşılamak düşüncesi ile, arsaların batı tarafına yerleştirilmesi öngörülmektedir. Bina o yoğun arsalarla diyalog içinde olacak, o çerçevenin içerisinde, usta, zanaatkâr ellerin titizlikle işlediği bir eser gibi yükselecektir. Üç boyutlu bir süreklilik arayışı içindeyiz ve bu bina kompleksini, içerisinde geniş bir mekân olan, kültürel, sosyal ve siyasi amaçlar barındıran, titizlikle oyulmuş bir heykel olarak değerlendiriyoruz.

Kompleks, yeni kurulan, halka açık kültürel, ticari ve eğlence alanının yenilenmesi ve geliştirilmesi sürecinin motoru niteliğinde görülmektedir. Bu büyük yenilik ve değişiklik de, yollar, binalar ve etkinliklerle kendisini gösterecektir; hem de hepsi bu mekânın sınırlarının çok ötesinde. Bina, kurumsal bir şehir atraksiyon merkezi haline gelecek. Gece, gündüz, kış, yaz demeden herkese yaşam aşılayacak. Bir “etkinlik ve buluşma yeri” karşılıklı çok çeşitli alışverişin yapıldığı bir mekân.

Etiketler

Bir yanıt yazın