Katılımcı: 65 Sıra Numaralı, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Katılımcı: 65 Sıra Numaralı, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

İstanbul izmir karayolu üzerinde yer alan lineer yapılı arsanın batısında belediye binası , doğusunda ise ticaret merkezi tasarlanmıştır. arsanın ortasında yer alan yeşil alan korunmuştur. bütün yapılaşmalar ve yeşil alan 10 metrelik kentsel yaya arteri ile birbirine bağlanmıştır. kentsel yaya arteri sayesinde alan içinde odaksal donma engellenerek işlevlendirilmiştir. 50 metrelik istanbul- izmir karayolu ile 16 metrelik yoldan belediye binası, yeşil alan ve ticaret merkezi ile beslenmiştir.lineer arsa yapısına uygun olarak bir duvar teması ile kentsel yaya arterine takılan yapılaşma benimsenmiştir. lineer yapılaşma sayesinde belediye binasında sirkülasyon düşeyde değil, yatayda sağlanmıştır. amaç düşeyde insan ölçeğinde yatayda ise kent ölçeğinde yapısal kimlik kazandırmaktır.

İstanbul – izmir karayolundan belediye binası tek katlı, alışveriş merkezi iki katlı , 16 metrelik yoldan ise belediye binası iki katlı, alışveriş merkezi ise üç katlı olarak tasarlanmıştır. istanbul – izmir karayolu ile arsa arasındaki kottan yararlanarak kentsel yaya arterine ulaşan platformlar tasarlanmıştır. bu platform altlarına belediyeye ait sosyal tesis birimleri , ticaret merkezine ait sinema, bowling ve hipermarket yerleştirilmiştir. özellikle alan içerisinde yeşil dokuya önem verilmiş, yapılaşma yeşilin önüne geçmemekte , onun indirgenmesine izin vermemektedir. belediye binasının düşeydeki minimalist yaklaşımı kentsel yeşil doku perspektifini korumuştur.

Belediye Hizmet Binası
-10.00 bodrum kat teknik hacimler, sığınak, arşiv ve kapalı otopark (5368 m2)
-5.00 alt zemin kat belediye hizmet birimler ve sosyal birimler (konukevi, kreş, okuma salonu, spor salonu, kafe ve yemek salonu)
(6910 m2)
+0.00 zemin kat belediye hizmet birimleri, sergi salonları ve belediye meclisi (6200 m2)
+5.00 birinci kat belediye hizmet birimleri ve başkanlık bölümü
(1548 m2)
toplam m2 20.026 m2

Belediye binası sirkülasyonu yatayda çözümlenmiştir. büyük metrajlı birimler yapının uç noktalarında, küçük metrajlı birimler yapının ortasında konumlandırılmıştır. bu sayede sirkülasyon dağılımı netlik kazanmış, yönlenme kolaylaşmıştır.

+0.00 kotunda istanbul – izmir karayolu tarafında başkanlık bölümü girişi ,belediye girişi, sergi salonu ve belediye meclisi girişleri oluşturulmuştur. 16 metrelik yol üzerinden ise –5.00 kotundan iki adet belediye girişi ve kapalı otopark girişi yer almaktadır. belediye binası ve belediye sosyal birimleri ayrı tutulup kentsel yaya arteri üzerinde konumlandırılarak arterin yaya yoğunluğu artırılmıştır.

Ticaret Merkezi
-15.00 bodrum kat teknik hacimler, sığınak, depo ve kapalı otopark (4040 m2)
-10.00 alt zemin mağazalar, hipermarket, sinema ve bowling salonu (9051 m2)
-5.00 zemin kat mağazalar
(3030 m2)
+0.00 fast –food ve yemek alanı
(3030 m2)
+5.00, +8.50, +12.00, +15.50, +19.00 ofis katları
(2500 m2)
toplam m2 (21.651 m2)

Arsanın doğusunda tasarlanan alışveriş merkezi kentsel yaya arteri ile sonlanmaktadır. kentsel yaya arterini kendi içerisinde galeri boşlukları ile destekleyerek gün içerisindeki yaya yoğunluğunu artırmayı hedeflemiştir..

Etiketler

Bir yanıt yazın