Katılımcı: 45 Sıra Numaralı, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Katılımcı: 45 Sıra Numaralı, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Belediye Hizmet Binasının ve sosyal kültürel tesislerin kent yaşamına destek vererek toplayıcı kentsel bir mekân yaratması ve simgesel bir yapı olması tasarımın ana kararını belirlemiştir.

Hizmet Binasının da içerisinde bulunduğu, yeni Belediye Hizmet Binası için kentin mimari dokusuyla uyumlu, kültür, sanat, bilim ve çevre değerleri göz önünde bulundurularak, ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin göz önünde bulundurulduğu, ayrıca yapının açık, yarı açık ve kapalı mekanların da; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişimi ve estetik değerlerin yerleşimi, Belediye Kompleksi’ni kent zemininin bir parçası haline gelmesi esas alınmıştır. Bu amaçla tüm yapı bir kompleks olarak yorumlanmış ve arazinin tümünü kullanan, yapı-açık alan bütünlüğünü ve bunların ilişkilerini tasarlayan parçalı bir yapı önerisidir.

Belediye Hizmet Binasına ilerleyiş yönünde tasarlanmış olan yürüyüş ve dinlenme aksları ile hareketlilik ve toplayıcılık unsurunun başlangıcı esas olgudur. Yapının ana omurgası Mimar Sinan Caddesi doğrultusunda tasarlanarak, kent yaklaşımı ile bütünlük sağlanması amaçlanmıştır. Alan iç ilişkileri yanında alanın çevre ilişkileri için en önemli bağı da taşıt ulaşımı, bunun alan ile olan bağı ve bunun yaya sürekliliğine dönüşebilmesi esastır. Kent yaklaşımı ile pazar yerinin bütünlüğünü sağlamak amacı ile yapıda kentsel geçişi sağlayan, üzeri çelik ve şeffaf örtülerle tanımlanmış yarı açık alanlar oluşturulmuştur. Dolayısıyla pazar yerinin kent bütününden soyutlanmaması, Avni Gemicioğlu Caddesi hattındaki açık-yarı açık pazar alanlarına geçiş sağlayan, kentsel donatıların tanımladığı, insan ölçeğini zorlamaması amaçlanan oranıyla ve zeminle kurulacağı ilişkilerle kentliyi kolayca yapı içine çeken yarı açık bir kentsel hacim oluşması esası teşkil etmektedir.

Yapı bir uçta sosyal ve kültürel birimler ile ticari kullanımları, diğer uçta başkanlık ve hizmet birimlerini barındıran 2 ana bölümde kurgulanmıştır. Belediye Hizmet Binası girişi ile diğer birimlerin girişleri birbirinden ayrılarak sirkülasyondaki hiyerarşinin düzenlenmesi hedeflenmiştir. İç mekan dış mekan sürekliliğini sağlayan bu boşluğa ardışık olarak giriş holleri, düşey dolaşım çekirdekleri, geçişler ve tali girişler konumlandırılmıştır. Mimari elemanların ve mekanların boyut ve özellikleri yürürlükteki yangın, sığınak, otopark ve özürlülerle ilgili yönetmeliklere uygun olması. Yangın kaçış ve merdivenlerinin boyutları ve ara mesafeleri; sığınak büyüklüğü ve duvar kalınlıkları; otopark düzeni, boyutları ve minimum araç miktarı yönetmeliğe uygun olarak tasarlanmıştır. Ayrıca Belediye Hizmet Binasının 2 etapta yapılacağı düşünülerek bağımsız inşa edilebilir tasarlanmış olmakla beraber, genel ifadesinin bir bütün olarak algılanması sağlanmıştır.

Mimar Sinan Caddesi’nden Avni Gemicioğlu Caddesi’ne geçiş kentsel alle ile bütünleştirilmiş, bu alle hattında yeşil doku,sert zemin ve kentsel donatı elemanları birbiri ile bütünlük sağlayıcı bir dağılımda tasarımı esas alınmış, kent dokusunu rahatsız etmeyecek biçimde açık-yarı açık ve kapalı mekanlarla bütünleştirilmesi amaçlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın