Katılımcı, 4. Betonik Fikirler Proje Yarışması

Projenin Amacı

«BETON, sürdürülebilirlik ve yeşille bir bütündür» algısının kamusal alanlarda betonun sürdürülebilir kullanımının hem alan bütününde deneyimleyerek hem de gözlemle ve bilgilendirme yoluyla anlatılması, tanıtılması ve toplumsal bir imge yaratılması

Neden Kamusal Alan?

Kent meydanları, kent parkları ve kamuya hizmet eden yapılar her kesimden, yaş ve gelir grubundan insanın bir araya geldiği, sosyal etkileşimde bulunduğu ve toplumsallaştığı kent mekanlarıdır. 

Kent meydanları, sembolik yapılar, yaya omurgaları ve yeşil alanlar kent imajını oluşturan ve toplumsal hafızayı inşa eden temel sosyal ve mekansal elemanlardır. 

Projenin amacı kentin odağı olarak hipotetik ve entegre bir kent meydanı ve kent parkı tasarımı ile betonun sürdürülebilirliği ve doğa ile uyumunu tanıtmak ve yeni bir beton algısı oluşturmaktır.

Bu amaçla sembolik, fonksiyonel ve yapısal elemanları ile kent halkının betonun sanat, doğa ve bilim ile insan hayatına olan olumlu katkılarının hem görsel araçlar ile hem de deneyim yoluyla akatrılması amaçlanmıştır.

Kent meydanı ve meydanda betonun sürdürülebilir yapı elemanı olarak vurgusu ve diğer sürdürülebilir yapı elemanları ile olan ilişkisi vurgulanmıştır.

Projede meydan ve park alanının enerjisinin yeni teknolojiler ile kendisinin üretmesi hedeflenmiştir.

Yeşil Pazarlama

Betonik kent meydanı ve kent parkı bir yeşil pazarlama projesi olarak düşünülmüştür. Yeşil Pazarlama ürünlerin kamu yararı ve çevreye olan olumlu etkisinin vurgulanmasını amaçlamaktadır.      Bu amaçla betonik yapıların ve betonik açık alanların;

-Dayanıklılığı,

-Hammadde temini ve atık yönetimi,

-Kullanım alanı,

-Sağlık ve risklere hassasiyeti,

-Çevre verimliliğini, anlatan bir betonik manifesto üretilmiştir ve yapılarda, zeminde sunulması öngörülmüştür.

Pazarlama aracı olarak ise kamusal alanların her kesimden insana açık olması temel başlangıç noktası olarak ele alınmıştır.  Kamusal alanda ürün tanıtımı bir pazarlama yöntemi olarak kamusal alanda sanat üretimi ve semboller ile uygulanmaktadır. (Street marketing)  Bu yöntemin en büyük artısı, medya araçlarının toplumda yarattığı algı hissizliğini ortadan kaldırarak hedef kitlede duygusal reaksiyon yaratmasıdır.

Temel amaç, insanların marka ve ürünleri alışılmış araçların dışında algılamasını sağlamaktır. Böylece hedef kitle olan hane halkı ve yatırımcılar ile daha yakın bir ilişki kurulacak ve piyasa gücü elde etmenin odağı olarak medya araçlarıyla sağlanan daha yüksek miktardaki maddi yatırım yerine yaratıcılık, imgelem ve yeni stratejiler üretme mekanizmaları önem kazanacaktır.

Semboller

Yeşil alanla entegre betonik kent meydanı makroformu ile yeşil ve betonun kucaklaşması sembolize edilirken betonun doğa, sanat ve bilim ile olan ilişkisi yaya omurgaları ile tanımlanmıştır. Alan bütünündeki kullanımlarla bu vurgu tamamlanmıştır.

Kullanımlar

TOPLUM MERKEZİ: Toplum Merkezi, Sanat Koridoru ile entegre olarak düşünülmüş olup, toplantılar, konferanslar, küçük ölçekte görsel sanat aktiviteleri öngörülmüş olup, alanın cazibesinin arttırılması ve toplumsal duyarlılık bilinç oluşturmak amaçlanmıştır.

GENÇLİK MERKEZİ: Bu alanda gençlere yönelik aktivitler, bilgilendirici toplantılar, eğitimler, çalıştaylar yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca gençlere sürdürülebilir yapılaşma misyonunu yüklenen firmalar tarafından staj ve iş imkanları sunulması düşünülmüştür. Yapının en temel misyonu ise; çocuklara ve gençlere yönelik rekreatif öğrenim alanı olmasıdır. (Edutainment)

KÜTÜPHANE: Toplumun her kesiminin yararlanması amaçlanmıştır. Ayrıca rekratif öğrenim aktivitelerini destekleme misyonu yüklenmiştir.

Betonik SANAT SERGİ ALANI: Sürdürülebilir yapı malzemelerine dair sanatsal çalışmaların her yıl düzenli olarak sergilenmesi öngörülmüştür. Yine sembolik ve ilgili temaları içeren farklı alanlarda çalışmaların sergilendiği alandır.

Betonik BİLİM SERGİ ALANI: Sürdürülebilirlik, teknoloji ve kente dair son teknoloji çalışmalarının, profesyonel tanıtımların ve edutainment kapsamında üretilen çalışmaların sunulduğu galeri alanıdır. Betonik sürdürülebilirliği anlatan Sembolik-imge bir yapı olması amaçlanmıştır.

Peyzaj Elemanları

Grafitti duvarları:sürdürülebilir yapılaşma üzerine yaratıcı reklam alanları

Hologram duvarı:panel sistem brüt beton simgesel bir peyzaj elemanı ve tanıtım, bilgilendirme amaçlı üç boyutlu hologram projeksyionu

Güneş enerjili aydınlatma elemanları:gündüz güneş enerjisini güneş pillerine depolayip gece kullanarak elektrik ile hiç bir bağlantilari olmadan çalışan aydınlatma elemanları

Ses ve su havuzları: alanın cazibesini arttıran, iklimlendirmeyi sağlayan  ve grafıttı duvarlarını tanımlayan dekoratif beton yapılı su ögesi

Çocuk oyun alanı: gençlik merkezi ve kütüphanenin kullanımını arttırmaya yönelik, kent parkıyla entegre çocuk oyun alanı

Yapısal Elemanlar

Betonun sürdürülebilir kullanımlarının gözlemlenmesi amacıyla bir işletme ve yeşil pazarlama stratejisi olarak alandaki yapılar, yaya yolları ve meydan beton malzeme ile oluşturulmuşlardır. Böylece betonik manifestonun somut olarak deneyimlenmesi amaçlanmıştır. Kullanılan beton malzemelerin kullanıldıkları noktalarda bilgilendirici tabelalarla farkları, sürdürülebilirliğe olan katkılarının anlatılması öngörülmüştür. Yaya yolları, dekoratif peyzaj elemanları ve perde duvarlarda geri kazanılmış aggrega kullanımı ön görülmüştür.

Geri dönüştürülmüş agrega materyalı olarak cam da öngörülmüş olup uzun vadeli dayanımın ve yalıtımın arttırılması amaçlanmıştır. Cephelerde yeşilşap ve izobeton ve ile güvenli, hafif ve yalıtımı yüksek yapılar ön görülmüştür. Zeminlerde ise %100 geri dönüştürülmüş malzeme ile yeşil beton uygulamaları, limecrete,  viskobeton uygulamaları ve dokaratif beton seçenekleri  tercih edilmiştir. Çatı izolasyonuna yardımcı olacak şekilde foamed beton, taşıyıcı sistemler için drabeton uygulanması ön görülmüştür. Sürdürülebilir beton malzeme temini uzun vadeli bir tanıtım amacı olarak düşünülmüştür. 

Güneş ve Beton

Projede alanının güneş enerjisi odaklı sistemler ile kendi enerjisini kendi üretmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla güneş camlarının yanı sıra betonun güneş enerjisindeki yeri vurgulanmış ve beton meydan zemini de bir güneş paneli olarak düşünülmüştür. Beton zemin 3 katman olarak düşünülmüş olup, üst katman güneş enerjisini emer ve borular ile yalıtım safhasını geçerek alttaki ısı bankası depoya aktarır. Soğuk havalarda sıcaksu aynı borularla yalıtım safhasını geçerek soğuyan beton yüzeyi ısıtır. Bu şekilde yerden ısıtma sistemi ile kış aylarında iklimlendirme sağlanır ve kar tutma, donmanın önüne geçilir.

Sürdürülebilir beton uygulamalarının yalıtımı yüksek, modern ve dekoratif özelliklerinin yanısıra diğer sürdürülebilir malzemeler ile uyumu da düşünülmüş, estetik ve malzeme bazında uyumlu bir eleman olarak cam kullanımı vurgulanmıştır. Bu amaçla güneş enerjili aydınlatma elemanları ile güneş enerjili beton zeminin yanı sıra; binaya entegre fotovoltaik sistem ön görülmüştür. Bu sistemin temel elemanları;

  1. Enerji korunumlu Pasif Tasarım
  2. İzolasyonu yüksek ve çevreci beton yapılar
  3. Fotovoltaik modul
  4. Kontrol sistemi ve regulatör
  5. Enerji bankası
  6. Dönüştürücü (Alternatif akım-Doğru akım)
  7. Destek güç sağlayıcı
  8. İletimsel altyapı

Binaya entegre fotovoltatik uygulamalar renkli güneş camların kullanımı vurgulanmış, 2. kat ve tavanda binaların iklimlendirilmesinin sağlanması amacıyla şeffaf güneş panelleri kullanımı öngörülmüş, zemin galerilerde ise renkli fotovoltaik fil uygulanmış güneş camları önerilmiştir.(MSCC- Mese Superstructured Solar Cells)

Fotovoltaik camlar yeni bir teknoloji olup, camın üzerine ince bir film halinde uygulanarak maddenin ışık ile raksiyonu aracıyla elektrik enerjisi üretimi sağlamaktadır.

Fotovoltaik camlar panel sistemlere kıyasla;

-Ucuz üretim sağlayan,

-hammadde temini kolay ve yerel,

-Sağlıklı,

-Kolay uygulanabilir, bir sistemdir.

Fotovoltaik camlar, güneşten enerji üretmek için direk güneş ihtiyacına ihtiyaç duymamaktadır.

Bu nedenle açık, yarı açık ve kapalı alanları entegre olarak kullanılan yapılarda pasif güneş enerjili tasarım ilkesiyle direk yaz güneşini engellemek amacıyla gölgelikler düşünülmüştür.

Bu yöntemler, malzemeler ve bilgilendirici levhalar ve sembolik yapılar ile hedef kitlenin içinde bulunduğu alandaki somut faydaların gözlemlemesi, deneyimlenmesi, hissetmesi, öğrenmesi ve algılayarak betonun sürdürülebilirlik içerisindeki önemini vurgulayan bir kent algısı yaratılması amaçlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın