Katılımcı, 3. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması

Katılımcı, 3. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması

Proje Raporu

”Ham Maddeden Maddeye” fikri temel alınmıştır. Mermerin ocaktan çıkarılıp son halini kazanana kadar geçen süreçten izler alınıp tasarımla ilişkilendirilmiştir. Tümaş Mermer firmasının mermer çeşitliliğini en iyi şekilde yansıtmak için bu kurgu tamamen mermer plaklardan oluşturulmuştur. Konsepte bağlı kalınarak bu plaklar sergi yüzeyine dönüştürülüp malzeme vurgusu artırılmaya çalışılmıştır. Sergilenecek ürünlerin tamamı bu plaklarda yer almış ve ürünler standın temel elemanı olmuştur.

Bütün bunlar yapılırken sergi yüzeylerinin farklı şekillerde kurgulanması öngörülerek belli akslar tutulmuş ve gridal sistem oluşturulmuştur. Buda standın farklı alanlarda uygulanabilirliğini ve sergileme çeşitliliğini sağlamak amaçlı yapılmıştır. Standın fuardaki yeri düşünülerek stant alanı içinde geçiş yaratılmıştır. Davetkar sergi yüzeyleri tanımlanmıştır. Sergi yüzeyleri içinde serbest dolaşım alanları ile ilişkili farklı oturma elemanları tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın