Katılımcı, 3. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması

Katılımcı, 3. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması

Proje Raporu

KONSEPT KARARLARI

Mermer için çağdaş yaklaşımların beklendiği stant tasarımında belirlenen ana karar, yeni ürün serisindeki çağdaş desenleri yapıda görünür kılmaktır. Yeni serideki mermerlerin kesitleri incelendiğinde damarlı, açılı ve dinamik yüzeylerin baskın olarak kullanıldığı görülmektedir. Kesitlerinden çıkarılan desenler soyutlanarak yapı kurgusunda kullanılmıştır. Bu durum tasarlanan standı içinde barındırdığı yeni ürün mermerler gibi dinamik ve çağdaş kalacaktır.

KÜTLE KARARLARI

Stant alanının fuar içindeki konumuna bakıldığında c holünün girişinde bulunduğu ve servis girişlerinin bulunduğu aksa komşu olduğu görülmektedir. Giriş alanında oluşan yoğunluğun kırmak ve kullanıcıları standa çekip mermerle birebir temasını sağlamak ana kararlardandır. Bunun için bir iç geçiş kurgulanmış ve servis girişlerinin bulunduğu kısma sırt verip tüm stant bu iç geçişe çalıştırılmıştır.

İç geçiş standın program yerleşimini de net bir şekilde bölmektedir. Mermer sergisinin bulunduğu hacim tekilleştirilip mermeri özel kılmak amaçlanmıştır. Kütlenin içinde servis, danışma ve toplantı alanı çözülmüştür. hacimleşen kompakt yüzeye karşı sergi alanı boşluk yoğun ve ferah bırakılmıştır. Oluşturulan bu kontrast ile mermer vurgulanmıştır. Soyutlanan mermer desenleri yapıyı sarmalayan bir cidara dönüştürülmüş hem plan çözümleri hem de sergi alanları bu cidarın getirdiği akslarla entegre çalıştırılmıştır.

YAPI SİSTEMİ

10×10 luk kutu profillerin oluşturduğu çerçeve üzerine kaynaklanan 1 cm kalınlığındaki şerit saclarla desen görüntüsü verilmiştir. Yapıyı hafif kılmak amacıyla yüzeylerde kontrplak kaplama yapılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın