Katılımcı (15320EB), Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Öğrenci Fikir Yarışması 2019

PROJE RAPORU

Proje alanı insanların erişilebilirliğini kısıtlamayacak aynı zamanda günün her saatinde kullanabilecekleri ortak bir merkezde konumlandırılmıştır. Proje alanı çevresi ile etkileşim içinde olan hem çevresini etkileyen hem de çevresinden etkilenen, kentsel alanda bütünün bir parçası olarak kurgulanmıştır.

Günümüzde artan insan nüfusunun, beraberinde getirdiği kontrolsüz tüketimler, yeşilin giderek değer kaybetmesi, doğaya olan sorumluluk bilincinin azalması, yenilenebilir enerji kaynaklarına gerekli ilginin gösterilmemesi gibi etkenlerden dolayı gelecek nesillere sağlıklı yaşanılabilir alanlardan söz edemiyoruz. Projeye başlamadan önce bu faktörler değerlendirilerek oluşturulan çözümler tasarımın ana girdilerini oluşturmuştur. Projenin tasarım kararlarına ‘‘Üreten kendini üretmeyen başkalarını tüketir’’ felsefesi ile yaklaşılmıştır. Böylelikle üretimi temel alan çözümler sürdürülebilir ilkeler ile harmanlanarak Kentsel Etkileşim Merkezi bu çerçevede oluşturulmuştur. Üretim sisteminde maket, tekstil tasarım ve ahşap oymacılığı atölyesi tasarlanılmıştır. Geri dönüşüm atıkları üretim sisteminin ana girdileridir. İnsanların getirdiği atık malzeme ile üretim atölyelerinde aktif olarak rol alabilecekleri gibi son ürünlerini de kendileri tüketebilecek veya sergileyip satabileceklerdir. Buradaki amaç, üretim ve tüketim birlikteliği ile oluşan gerçek verimliliğin kentlilerle buluşmasını sağlamaktır. Üretim atölyelerinin yaya akslarına bakan cepheleri şeffaf tasarlanıp ve yarı açık alanlarda iç mekan ruhunun dışarıya yansıtabilmek için elde edilen ürünlerin sergilenmesi sağlanarak kentliyi üretime teşvik etmek amaçlanmıştır. Projede sürdürülebilirlik ilkelerine sadık kalınıp kendi enerjisini kendi üretebilen sistemler ile çevreye olan duyarlılık sağlanmıştır.

Doğal alanların oluşturulması sürdürülebilir geleceğe yapılan yatırımdır. Üretilen en büyük kazanç yeşil alanlardır.

Etiketler

Bir cevap yazın