Karabük Valiliği Hizmet Binası

Karabük Valiliği Hizmet Binası

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Betül Kara'nın, Prof.Dr. Aysun Özköse, Yük.Mimar Bilal Yakut, Yük.Mimar Çicek Özmert, Yük.Mimar Ebabekir Özmert ve Arş.Gör. Emre Karataş yürütücülüğünde hazırladığı ‘Karabük Valiliği Hizmet Binası’ projesi.

PROJE RAPORU

Kentsel Tasarım

Arazi Karabük Merkez’in Bayır Mahallesinde bulunmaktadır. Bölgede araç ve yaya trafiği, yeşil alan yetersizliği, kent odağınının yoğun ve kent odağını oluşturan rekreasyon alanlarının tanımsız oluşu gibi kentsel sorunlar bulunmaktadır. Buna ek olarak kentsel bellekte önemli yere sahip olan Anıt ve kamusal yapılar da kent içerisinde okunamaz duruma gelmişlerdir.
Tespit edilen sorunların çözümlenmesi amacıyla ilk olarak meydanın yanında bulunan yol yayalaştırılmış ve çarşı bölgesine büyük trafik yükü bindiren araç yolu iptal edilmiştir. Bunun yerine çarşı içerisinden gelen yol tek yönlü araç kullanımına açılarak çarşı trafiğini kaldıracak daha nitelikli bir yol haline getirilmiştir. Bu sayede çarşı işlevi büyük bir kavşak işlevi görerek yoğunluğun daha geniş bir bölgeye yayılmasına neden olacaktır. Meydan küçültülerek tanımlı hale getirilmiş, meydanın güney ve batısında yeşil rekreasyon alanları önerilmiştir. Böylelikle Anıt ile çarşı arasındaki ilişkinin kuvvetleneceği ön görülmüştür.

Çarşı bölgesinden gelen yol Bayır Mahallesi için ana aks olarak alınmıştır. Mahalle içerisinde bulunan Karabük Tren Gar’ının Karabük’ün eski odak noktası olmasından yola çıkılmış ve bu odağın tekrar canlandırılması amaçlanmıştır. İstasyon binasının haddehaneler ile ilişkisini kaybetmeyecek biçimde geniş bir odak önerilmiştir. Tren garının batısında bulunan boş alan bölgede yetersiz olan rekreatif ihtiyaca karşılık vermesi amacıyla yeşil rekreasyon alanı olarak işlevlendirilmiştir. Bu rekreasyon alanının iki tarafından bölgenin kuzeyinde bulunan yeşil alanlara kadar uzanacak biçimde yeşil akslar belirlenmiş ve kentsel gelişmenin bu hatlar üzerinde olması amaçlanmıştır.

Valilik

Proje alanı yapılan kentsel etütler doğrultusunda doğu ve batısında yeşil akslara sahip, içerisinde iki haddehane ve bu haddehanelerin konumlanışına göre mahalleye gelen ana aksı karşılayan bir meydan barındırmaktadır. Arazinin güney ve kuzeyinde bulunan haddehaneler ile bölgeye oldukça hakim bir noktadadır.

Projenin çıkışı haddehaneler arasında bir sokak niteliği taşıyacak masif duvarlarla başlamaktadır. Valilik birimlerinin bu aksın etrafına bağlanmasıyla lineer bir düzen oluşturulmuş böylelikle kentsel anlamda ‘geçirgen’ bir tasarım elde edilmiştir. Alt meydan ana aks üzerinde bulunup konferans birimiyle, belediye hizmet binası ve valilik arasında konumlanan üst meydan ise proje içerisindeki ‘valilik’ kütlesiyle ilişkilendirilmiştir. Kütleler bağlayıcı kütle hareketleri ve köprülerle birbiri ile ilişkili hale getirilmiş ve daha kompakt bir tasarım elde edilmiştir. Haddehanelerdeki ‘derinlik’ hissini yakalayacak modern bir yorum olarak ana duvarlar ve modül halinde bu duvarlara takılı birimler arasında üzeri şeffaf galeri boşlukları çözülmüştür. Müdürlük birimleri kendi içlerinde modüller halinde çözümlenmiş ve şeffaf galeriler sayesinde modüllerin ışık verimliliği arttırılmıştır.

Eski haddehaneler restorasyon kapsamında projeye dahil edilerek ‘Kent Tarihi Müzesi’ ve kafeterya olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Proje açısından ‘Turist’ niteliği taşıyacak olan günübirlik konferans kullanıcılarının haddehaneleri deneyimlemesi amacıyla konferans birimine giriş meydandan bu iki haddehane arasında kalan yol ile verilmiştir.

Sokak aksının üzeri çelik üst örtü ile örtülerek güneş kontrolü sağlanmış ve kent kimliğinin en önemli parçalarından biri olan Demir Çelik Fabrikası’na atıfta bulunularak çelik kullanımının proje içerisinde görünür olması amaçlanmıştır. Çelik yapı strüktürünün okunurluğu ve brüt beton kullanımı ile cephelerde dinamik bir görüntü elde edilmiştir.

Etiketler

Bir yanıt yazın