Karabük Valiliği Hizmet Binası

Karabük Valiliği Hizmet Binası

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Fatmanur Kurban'ın, Prof.Dr. Aysun Özköse, Yük.Mimar Bilal Yakut, Yük.Mimar Çicek Özmert, Yük.Mimar Ebabekir Özmert ve Arş.Gör. Emre Karataş yürütücülüğünde hazırladığı ‘Karabük Valiliği Hizmet Binası’ projesi.

Proje alanının odak noktaları tren garı çevresindeki; meydan, çarşı, pazar alanı, haddehaneler ve Kardemir alanıdır.

Karabük kentinin önemli ve merkezi konumdaki gar bölgesinden taşınan ve taşınması gereken  endüstriyel işlevlerden kalan yapılar ve bunların çevresinin bir çöküntü alanına dönüşmesinin önlenmesi ve yeniden işlevlendirilerek kente kazandırılması ve kent belleğinde sürekliliğin sağlanması,

Yakın çevresindeki yoğun kentsel işlevlerin rehabilitasyonu zenginleştirilmesi,

Mevcut tanımsız boşluk görüntüsü veren meydan ve yakınındaki boş alanların değerlendirilmesi,

Bu bağlamda proje alanında birleşerek geçen iki akarsu ve topoğrafik yapısı gereği dağlık ormanlık alanla birlikte kentsel işlevlerin ilişkilendirilmesiyle kent merkezinin doğayla içiçeliği sağlanması hedeflenmiştir.

Valilik binası için proje alanı seçerken kamu yapılarının hangi bölgede yoğunlaştığına dikkat edilmiştir ve meydandaki işlevsizlik nedeniyle yoğunluk bölgenin kenar kısımlarında birikerek bu alanlarda tıkanmalara sebebiyet verdiği için proje alanı meydan bölgesi seçilmiştir.

Konsept pragmatizmdir. Pragmatizm felsefede faydacılık ve yararcılık temelleri üzerine kurulmuş bir felsefi akımdır.Lefebvre’nin de dediği gibi ‘kent topluma, toplumda gündelik hayata katılmalıdır. Bu bağlamda; kent yönetiminde ana taşlardan olan valilik, kentlinin bu yapıyı kullanmasıyla ve faydalanmasıyla ilişkilidir.

Bu nedenle;

-Erişilebilir  bir yapı

-Şeffaf

-Yekpare iri bir kütle yerine, boşluklu, köprülerle kütlelerin bağlantılı olduğu ve yaya akışına izin veren bir organizma tasarlanmıştır.

Oluşturulan meydana konferans salonundan giriş verilerek halkın kütleyle doğrudan ilişki kurması ve meydan tasarımına yönelmesi hedeflenmiştir.

Meydan tasarımında tanımsız boşluklardan kaçınılmış amfiler, havuz , yeşil alan ve oturma alanlarıyla sosyal bir alan oluşturulmak istenmiştir. Aynı zamanda kotlar kullanılarak ticari mekanlar oluşturulmuş ve üst kısımları peyzaj alanı olarak düzenlenmiştir.

Proje alanının yanındaki anıt da rekreasyon alanı olarak yeniden düzenlenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın