Kadıköy Rıhtım’da Ulaşım ve Aktarma Merkezi (Transportation Hub)

FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Muhammed Enes Sivri'nin Prof.Dr. Bülent Uluengin yürütücülüğünde hazırladığı 2017-2018 Güz Dönemi MİM401 projesi.

PROJE RAPORU

Kadıköy rıhtımda bulunan proje alanı, toplu ulaşım ağlarının çok çeşitli ve yoğun olduğu bu bölgenin kritik bir noktasında yer alıyor. Mevcut durum gözlemlendiğinde, çeşitli toplu ulaşım ağlarından yararlanacak ve bir diğerine aktarma yapacak olan yayaların belirli bir yönlendirme ve güzergaha sahip olmamaları, durumu belirsiz ve kaotik bir hale sokuyor. Yaya rotalarının belirsizliği gereğinden fazla yoğunluğa sahip bir kamusal alana sebebiyet veriyor. Bu sebeple tasarım sürecinde, gözlemlenen bu mevcut soruna çözüm arayışının yanı sıra kent imgesi karakteri taşıyabilecek sıra dışı strüktüre sahip bir proje tasarımı amaçlanmıştır.

Analiz ve Çıkarımlar
Başta mevcut toplu ulaşım noktaları olmak üzere çevredeki yapı türlerinin, ticari, kamusal bölgelerin, park ve otoparkların incelenmesi sonucu bu parametrelerin yaya rotalarını ve insan yoğunluğunu nasıl etkilediğine odaklanılmıştır. Böylece odaklanılan geniş perspektifteki alandan proje alanına kadar olan yolculukta, insan yoğunluklarının kaynakları, yaya güzergah senaryoları ve farklı kaynaklardan gelen yayaların kesiştikleri büyük ve küçük merkezler saptanmıştır. Bu saptanan yaya güzergahları ve kesişim noktaları projenin formsal düzenlemelerini doğrudan etkilemiştir. Bu anlayış doğrultusunda tasarlanan yeni yaya güzergahlarının daha yönlendirici ve anlaşılır olması amaçlanmıştır.

Strüktürel Yaklaşım (Mütekabil Sütrüktür/Reciprocal Frame Structure)
Tasarlanan yapının kent imgesi karakterine sahip olabilmesi için sıra dışı bir strüktürel sisteme ihtiyaç duyulmuştur. Mütekabil sistemler sıra dışı olmanın yanı sıra birçok avantajı da beraberinde getirir. Mütekabil sistemler kısa kirişlerle geniş açıklıklar geçmeyi sağlayan çeşitli yöntemleri kapsayan sistemlerdir. Sistemin, modüler dizilime sahip kısa kirişlerden oluşması ve özelleştirilmiş birleşme noktalarına gerek duymayışı, ucuz üretim, kolay ve hızlı yapım imkanı, malzeme sürdürülebilirliği gibi avantajları beraberinde getirir.

Seyir Rampası
Projenin bir ulaşım ve aktarma merkezi olmasının yanı sıra kent imgesi karakterine bürünebilmesi için ulaşım ihtiyacı dışında da tercih edilen bir merkez olması gerekmektedir. Bu sebeple projenin odağında yer alan seyir rampası, sıra dışı sürtüktürel yapısının yanı sıra yapının içinde ve dışında farklı bakış açılarına olanak sağlayan merkezinde yeşili barından bir anlayışla tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın