Kadıköy Gösteri Sanatları Merkezi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Alpaslan Coşkuner tarafından hazırlanan 2018/2019 Güz Dönemi bitirme projesi.

Kadıköy Gösteri Sanatları Merkezi’nin etkisi ile alanda oluşacağı düşünülen yeni yaşantının gereksinimerine cevap verebilecek; bölgede gözlenen yoğun yapılaşmanın ağırlığı içinde, yakın çevresi için bir ferahlama sağlayarak, insanlara günlük yaşantılarında hem duraklayabilecekleri hem de sanat ile çarpışabilecekleri çağdaş mimarlığın gereklerine göre ele alınmıştır.

Yapı adası konumu itibari ile Kadıköy Çarşı-Moda Caddesi-Moda Sahil hattının girişi ve aynı zamanda devamı niteliğindedir. Bu hat üzerindeki yaya sirkülasyonu göz önüne alınarak dinlenme mekanları tasarlanmış, ayrıca rekreasyon alanları oluşturulmuştur.

Mevcut yaya sirkülasyonu dikkate alınarak, alan seçilmiştir. Kadıköy rıhtımda yaya sirkülasyonuna engel teşkil eden karakol, zabıta amirliği kaldırılmış ve kullanılmayan petrol istasyonun bulunduğu alana taşınmıştır.

Kadıköy ilçesinde otuz bir farklı sahne bulunmaktadır. Mevcut durumda Caddebostan Kültür Merkezi 633 seyirci kapasitesi ile en büyük sahnedir. Bu sahnelerin seyirci kapasitesi düşük olması nedeni ile 1400 kişi kapasiteli bir büyük sahne ve 560 kişilik küçük sahne tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın