İTÜ İşletme Fakültesi – Öğrenci Projesi

İTÜ İşletme Fakültesi – Öğrenci Projesi

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Proje 7 Öğrencileri olarak Mim. Alper Aksoy ve Mim. Serkan Karaaslan yürütücülüğünde yarışma ya konu olan alan ve ihtiyaç programı ile çalışıldı.

PROJE RAPORU

Vaziyet Kararı

İTÜ Maçka yerleşkesi bütününde yapılan analizlerin sonucunda şehir hayatı ile iç içe olan bir durum gözlemlenmektedir. Yapılar harici ortak alanlar (otopark, kantin, yürüme yolları) şehir hayatı ile iç içedir. Kampüs kullanıcıları için ise yemekhane odak noktası olarak rol üstlenmiştir. 3 noktadan girişi olan yemekhanenin mevcut işletme fakültesi binası ile ilişkisi kopuk ve yok denecek kadar azdır. Kütle kararında yemekhane girişi ve mevcutta Süleyman Seba Caddesi ve Maçka Talim yeri sokak kesişiminde bulunan giriş referans alınarak tasarıma başlanmıştır. Mevcut giriş ve yemekhane girişi +4,00 kotunda yapılan boşaltmalarla oluşturulan geçit ile bağlanması hedeflenmiştir.

Kütle Dağılımı

+ – 0,00 kotu olarak Maçka Talim Yeri Sokağı kabul ettiğimizde +4,00 kotunda bulunan ağacımız korunarak arazi düzenlenmiş ve bu kot farkından dolayı oluşacak karanlık hacimler laboratuvarlar olarak tasarlanmıştır. Maçka Talim Yeri Sokağa ve yerleşke geneline hizmet etmesi ve kampüs dışı kullanımlarında kolay olabilmesi açısından Konferans salonu ve Kütüphane bu + – 0,00 kotunda tasarlanmıştır.

Mevcut giriş merdivenlerle + 4,00 kotuna ulaştırılarak bizi bu kotta tasarlanan Yapı girişleri , öğrenci kulüpleri, kantin, kütüphane ve konferans salonuna ulaştırmaktadır.

+9,00 kotundan itibaren tasarlanan ofis ve derslikler karma bir şekilde tasarlanmış olup öğrenci ve öğretim görevlisi ayrı düşünülmemiştir. Yapıda iki ana çekirdek ve amfilere hizmet eden bir kısmi çekirdek ile dikey sirkülasyon kurgulanmıştır. Katlarda tasarlanan çalışma nişleri ve kiosklar ile ders dışı zamanlarda öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin vakit geçirilmesi düşünülmüştür.

Tarihi Bina

Program gereğince istenen yönetim birimlerinin yanına dekanlıkta karakol binasında tasarlanmıştır. Yönetim ile ilişkili toplantı salonları ve idari personel odaları da yine tarihi binada tasarlanmıştır. Bunun yanında 30 ve 50 kişilik dersliklerin bir kısmı da yine tarihi binada tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın