H FOR 7

H FOR 7

MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Kevser Aksoy'un, ARC 202, Architectural Design IV kapsamında Prof. Dr. Arda İnceoğlu yürütücülüğünde hazırladığı H FOR 7 projesi.

İstanbul’un Edirnekapı surlarının hemen yanında yer alan proje, kamusal yaşamı da içinde barındıran paylaşımlı bir konut projesi olarak tasarlanmıştır. Surların hacmi, yarattığı bölücü̈ etki ve yıllar içerisinde katmanlaşmış̧ çevre yapılar göz önünde bulundurularak, tasarımda kullanılan malzemeler ile mekansal kütlenin hafiflediği geçirgen mekanların oluşması amaçlanmıştır.
Proje alanındaki ilk gözlemlerden biri kamusal ve özel hayatın birbiriyle çok bağlı olduğu geleneksel mahalle ve kapı önü kültürü̈ olmuştur. Temel olarak bu fikirler baz alınıp kamusal, yarı kamusal ve özel alanların oluşumu hedeflenmiştir. Proje alanının hemen yanında yer alan iki sokak arasında bir pasaj oluşturarak kamusal hayatın sokak kotundan yapıya bağlanıp aynı zamanda üst kotlara taşınması, yalnızca bölücü̈ bir duvar kullanmadan kot farklılıkları da yaratarak hem özel hem kamusal kullanımda mekanların tanımlanması ve birbirinden ayrışması, cephede kullanılan farklı malzemelerin katmanlaşması ile sınırların eridiği geçirgen mekanların oluşumu sağlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın