Gümüştepe Mahallesi Ekoköy Projesi

Uludağ Üniversitesi öğrencisi Onur Şiar Demir'in 6. dönem projesi.

PROJE RAPORU

20. yüzyılın son çeyreğinde, dünyadaki teknolojik gelişmeler ve gelişme hızına ilişkin yeni gereksinimlerin ortaya çıkması, “küresel dönüşüm” gibi kavramların ortaya çıkmasına ve insanoğlunu yeni yapılanmalara ve değişikliklere yöneltmektedir. Özellikle 20. yüzyılda; dünyanın ekolojik dengesi, insan yaşamı, iklim değişikliği, fosil ve yenilenebilir olmayan kaynakların fütursuzca tüketilmesi ile ilgili olumsuz etkileşimler sorgulanmaya ve çözümler üretilmeye başlanmıştır.

Günümüzde; sürdürülebilir bir yaşam için, bugünün ve yarının bireylerinin temiz bir atmosfer ve sağlıklı bir çevrede, doğa ile uyum içerisinde, bireysel ve toplumsal olarak gelişmelerini devam ettirmeleri gerekmektedir. Bu yaklaşım ile, “yaşayan” bir ekoköy projesi tasarlanması amaçlanmaktadır.

Misi/Ekoköy Projesi; Bursa ili, Nilüfer ilçe sınırları içerisinde, Nilüfer Çayı’nın ortadan ikiye ayırdığı eski ve tarihi bir köy olan Misi köyünde tasarlanmaktadır. Eski adı “Mysia” olan köy, daha sonra “Misi” adını almış ve günümüzde “Gümüştepe Mahallesi” olarak mahalle unvanı verilmiştir. Gümüştepe mahallesinde, Misi/Ekoköy tasarımı yapılan proje arazisi, yaklaşık 15 metre kot farkına sahip olup, Nilüfer çayı ile Bursa-Orhaneli/Keles yolunun arasında kalmaktadır.

Proje kapsamında; kalıcı ve geçici(turistik) konutlar, tasarım ve üretim atölyeleri, hamam, seminer salonu, restoranlar, ibadethane, sağlık kabini, tarımsal ve hayvansal üretim alanları, köy lokali, anaokulu, çocuk parkı, spor alanları, sera, güneş enerji panelleri, su depoları, mera, biyoyakıt üretim merkezi, okul ve yurtlar bulunmaktadır. Ayrıca köy yolunun karşı tarafında, köy meydanı ile kolay entegrasyonu dikkate alınarak otopark tasarlanmış ve otopark için köy içine, aynı zamanda seyir terası olarak da kullanılan bir rampa ile bağlantı yapılmıştır.

Proje tasarımında; Nilüfer çayına paralel amorf bir yürüyüş/yaşam aksı oluşturulmuş ve ekoköy girişinde bu aks köy meydanına bağlanmıştır. Ekoturizm arzı göz önünde bulundurularak, insanların meydandan bir yaşam aksına yönlendirilmesi ve bu şekilde ekoköydeki yaşam biçimini ve üretim şeklini gezerek görmeleri amaçlanmıştır. Ekoköy içinde engelli, araç, bisiklet ve yaya yolları ayrılmış olup, bisiklet ve elektrikli araç kullanımı teşvik edilmiş, acil durumlar olmadıkça, ekoköy içine taşıt girişi yapılması kısıtlanmıştır. Arazinin en sarp eğime sahip olan yerinde, su toplama havzası tasarlanmış, toplanan suyun kanallar ve depolar yardımıyla tarımda ve sulama da kullanılması amaçlanmıştır. Projedeki tüm yapılar “tek katlı” ve “serender” şeklinde tasarlanmış olup, yapı malzemesi olarak ahşap ve sıkıştırılmış saman balyaları tercih edilmiş; kimyasal cilalar, sentetik boyalar ve diğer kimyasal materyallerin kullanımı önerilmemiştir. Çatılardan elde edilen su, depolarda toplanıp, yağmur suyu kullanımı amaçlanmıştır. Çatı yüzeyi fotovoltatik paneller ile kaplanmış ve şeffaf yüzeylerde güneş kırıcıları tasarlanmıştır.

Misi/Ekoköy projesi kapsamında, tüm ekolojik süreçler ve doğal bütünlük tanımlanmaya çalışılmış, “ekoturizm” ve “ekolojik yaşam bilinci” kavramları irdelenmiştir. İnsanlar için doğa ile uyumlu, sürdürülebilir bir yaşam alanı tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın