Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu Tasarım Projesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Güz dönemi Mim.499 Bitirme projesi kapsamında yer alan; Olimpik Yüzme Havuzu tasarım projesi konusu tercih edilmiştir.

Proje Raporu

Proje alanı Batıkent Mah. Muhsin YAZICIOĞLU bulvarı üzerindedir. Şehir merkezine 5 km uzaklıktadır.500 Mt Güneyinde Metro Gross Avm mevcuttur. Hemen Kuzeyinde ana cadde üzerinde Tramvay hattı bulunmaktadır. Ulaşım toplu taşıma güzergahı üzerindedir. Konut ve Ticari alanlardan oluşan imar planı içerisinde olup yapılaşma oranı %70 düzeyindedir.Batı ve Kuzey yönlerindeki yapılaşma hemen hemen tamamlanmıştır. Güney ve doğu ya bakan bölgeler imara yeni açıldığı için yapılaşma devam etmektedir.

Proje konusunun seçilmesiyle birlikte, öncelikli olarak ayrıntılı arazi ve çevre taraması yapıldı ve veriler raporlandı. Olimpik Yüzme Havuzu adı altında literatür araştırması yapıldı. Edinilen bilgiler doğrultusunda bir ihtiyaç programı hazırlandı ve eleman etütleri yapılarak, birimlerin yaklaşık hacimleri ile toplam yerleşim alanının büyüklüğü belirlendi. Kentte gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası sportif faaliyetler için önemli olan yapının, Şehrin tanıtımı ve sosyo-ekonomik açıdan gelişmesi için önemli bir rol oynayacağı öngörülmektedir.
Bu bilgiler ışığında öngörülen ihtiyaç programı hazırlanmıştır.

SPORCU- HAKEM – ANTRENÖR-KURSİYER BLOĞU:

İdari Birimler:

• Güvenlik, Giriş Holü, Danışma-Bekleme,
• Ofisler ve yardımcı birimler,
• Mağaza,
• Sağlık Doping-Mayo kontrol birimi,
• Antrenör ve Hakemler Soyunma odaları ve ıslak hacimler
• Hakem-Gözlemci odaları,
• Islak hacimler,

Sporcu-Kursiyer Birimleri:

• Sporcu holü,
• Bay-Bayan Sporcu Soyunma odaları ve ıslak hacimleri,
• Kondisyon Salonu,
• Havuz Çıkış holü,
• Aletli spor salonları,

Etkinlik-Dinlenme Alanları:

• Havuz Terası ve Isınma alanları,
• Olimpik Yüzme Havuzu ve Dalma Havuzu,
• Kafe – Restoran ve Mutfak,
• Teras,

SEYİRCİ –PROTOKOL- BASIN GİRİŞİ:

Protokol – Basın ve Engelli Girişi:

• Giriş holü ve Fuayesi,
• Güvenlik/Yönlendirme,
• Basın Odası,
• Protokol Dinlenme odası,
• Protokol ve Basın Tribünü,
• Engelli Asansörü,
• Islak Hacimler.

Seyirci Girişi:

• Giriş holü ve Fuayesi,
• Güvenlik/Yönlendirme,
• Canlı Yayın Odası,
• Tribünler,
• Büfe-Kafe,
• Engelli Asansörü,
• Islak Hacimler.

GENEL – ORTAK TESİSLER:

• Isıtma – Soğutma merkezi, Mekanik Hacimler,
• Teknik personel odaları-Atölyeler,
• Trafo, Jeneratör, Otomasyon-Pano odaları,
• Depolar,
• Otoparklar,
• Açık toplanma alanları.

ANA KONSEPTİN BELİRLENMESİ –TASARIMA ETKİLERİ-FONKSİYON ÇÖZÜMLERİ:

Proje tasarımının sağlam ve net bir temele dayanabilmesi amacıyla konsept belirleme çalışmalarına başlandı. Olimpik yüzme havuzu temasının temeli sorgulanarak, fonksiyon analizleri mekanlar arasındaki geçişler ve kullanıcılar arasındaki ilişkiler kurgulanarak ana kararlar belirlenerek tasarıma başlandı.

• Çıkış Noktası ‘’DİNAMİK’’

Büyük hacimli kapalı havuz kütlelerini arazide eritmeye çalışarak aynı zamanda farklı kullanıcılara göre bina girişlerine yönlendirme işlevlerini kütleler bazında belirginleştirmek tasarımın çıkış noktasıdır. Bu amaçla bulunduğu çevre ve ana kullanıcılarla ile güçlü ilişkiler kurmaya çalışan bir mimari dil benimsenmiştir. Yapıda ana kullanıcıların farklı olmasından dolayı yapı formu iki farklı kütleden oluşturulmuştur. Sporcu bloğunda hırslı-çekişmeli yarışmalar olacağından ilk bakışta sporcu gibi ‘’DİNAMİK’’ bir form etkisi ile yapı kullanıcı ve iç karakterinin aynı zamanda dış kabuk ile farkındalığı sağlamak üzere dinamik bir siluet öneren ve yere yakın olmak amacındadır.

• Yapının Konumlandırılması / Arazi Kullanım Kararları:

Temel mimari elemanlar, yalınlık ve dinamiklik prensibinden kopmadan hacimleri tarifler yatay ve dikey düzlemde arazi ve çevresi ile ilişkilendirilmiştir. Saçaklar örttüğü hacimlerin ötesine de uzanarak hem dış alanlarda yeni ilişkiler kurarak, hem de doğal ışığın kontrol edecek şekilde planlanmıştır. Havuz çatı örtüsü üzerinde açılacak olan ışıklıklar kuzey-batı yönünden gelmesi sağlanmıştır. Bu sayede geniş hacimli havuzların iç mekandaki yüzeyleri indirekt ışık ile vurgulanmıştır. Kuzey ışıklarının gölgesi olmadığından dolayı Kuzey ışığının kullanımı doğal kaynaklardan faydalanmak adına da önemlidir.

Kuzey yönünde ana yol üzerinden, batı cephesindeki araç otopark alanı üzerinden ve doğu cephesindeki yeşil alan aksı ile bütünleşik ‘’Meydan’’ oluşturulmuştur. Esas amaç kullanıcıların toplanma-karşılama meydanı üzerinden giriş hollerine, açık sportif faaliyet alanlarına, çocuk oyun alanlarına, yürüyüş- bisiklet yollarına ve peyzaj alanlarına yönlendirilmesi ve sürekli yaşayan bir bölge haline getirilerek arsa üzerinden en fazla verim sağlamak, oluşturulan bu alanlar ile ayrıca yapının sadece olimpik havuzdan oluşan bir yapıdan ibaret olmadığını göstermek prensibi benimsenmiştir.

Seyirci-Protokol-Basın girişleri Doğu cephesindeki tali yoldan ve karşılama meydanından yapılmıştır.

Sporcu-Antrenör-Hakem-Kursiyer girişleri Kuzey cephede oluşturulan karşılama meydanından ve güneydeki yeşil alan aksını karşılayacak şekilde konumlandırılmıştır. İmar planında oluşturulmuş olan otoparktan azami olarak fayda sağlanmıştır.

• Kütlelerin Yerleştirilmesi:

Havuzların hacimleri, kullanım senaryoları ve farklı kullanıcı profilleri ile birlikte ele alındığında insan ölçeğine yakın birimlerin ön planda, büyük hacimlerin ise arka planda çözülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda kuzey cephesine en az ışıklandırma ve ısıtma isteyen hacimler yerleştirilmesi güney cephesine ise en fazla ısıtılması gereken büyük hacimlerin yerleştirilmesi iklimlendirme maliyetleri açısından, enerji verimliliği de azami fayda sağlamak maksadıyla yapılmıştır.

• Yapı Kullanım Kararları:

Yapının ana kullanıcıları iki gruptan oluşması itibariyle giriş holleri ayrılmıştır.

1-Havuz –Türibünler Blogu:

Seyirci-Protokol-Basın Girişi
Protokol ve basın girişi holü havuz bloğunun kotu ile aynı kottan yapılmıştır. Giriş holü güvenlik yönlendirmesi ile Türibünlerin alt kotundaki alanlara ve havuz teras alanına ulaşımın yanında protokol dinlenme odası ve basın odasına ulaşım sağlanmıştır. Ayrıca bu mahallerde ıslak hacimler çözümlenmiştir.

Seyirci girişi Protokol ve basın girişi ile aynı bölgeden merdivenlerle türibünlerin üst kotu seviyesindeki bir giriş holüne ulaşım sağlanmıştır. Bu giriş holünden seyirci fuayesine ulaşılmıştır. Fuaye trübünlere, büfe, teras ,ıslak hacimlere, acil çıkış merdivenlerine ulaşan geniş bir aks içerisinde çözümlenmiştir. Blogun bodrum katında teknik hacimler, ısı merkezleri, iklimlendirme merkezleri, teknik personel odaları, havuz depoları, otomasyon odaları, trafo jeneratör pano odaları, atölyeler, ıslak hacimler ve acil çıkış merdivenleri ile ilişkilendirilmiştir. Bodrum katta oluşturulan bu hacimlere direkt ulaşım gerekliliğinde bloğun doğu cephesinden servis kapısı açılmıştır. Bodrum kattaki teknik hacim ve atölyeler aynı zamanda sporcu bloğu ile acil merdivenler aracılığı ile ilişkilendirilmiştir.

2-Sporcu Bloğu:

Sporcu-Kursiyer-Hakem-Antrenör- İdari personel girişi güvenlik, danışma yönlendirme sporcu koridoru, idari personel –Antrenör –Hakem hollerini ve fitnees salonuna ulaşım için merdiven ve asansör birbirine bağlayan ana çekirdekten oluşturulmuştur. Sporcu koridorundan, soyuma odalarına ve havuz terasına çıkış ilişkisi kurgulanmıştır.

İdari personel, hakem ve antrenör odalarına açılan koridordan odalara geçişler sağlanarak ve bu odalardan soyunma odalarına ve havuz terasına geçiş ilişkisi kurgulanmıştır.

Aletli spor salonu bölgesine sporcu giriş holünden asansör ve merdivenlerle ulaşılacaktır. Yönlendirme bankosundan spor salonu kullanımı sağlanmıştır. Ayrıca bu kattan Büfe –Kafeterya-Teras bölgesine kontrollü geçiş sağlanarak dinlenme ve müsabaka izleme alanları oluşturulmuştur.

Tüm bu iç çözümler, sirkülasyon kolaylığı kütle-hacim ilişkisi göz önünde bulundurularak, kesitlerle kontrol edilip değerlendirilerek dikkatle yapılmıştır. Tasarım sürecinde birimler arası dil birliği dikkate alınarak, gerek malzeme seçimleri gerek yer yer tekrar eden cephe tasarımları, aynı mekanların farklı birimlerdeki yerlerini vurgulamak maksadıyla yapılmıştır.

SONUÇ:

Gaziantep Batıkent Mah. yer alan 18.612,20 m² lik Proje alanı üzerinde OLİMPİK YÜZME HAVUZU tasarlandı. Ana bir konsept belirlenerek, yapılan her çalışmada bu konsepte bağlı kalındı. Çalışma ve tasarım süreci boyunca, sürekli en iyisine ulaşma hedefiyle farklı çözüm yolları denendi ve en uygun çözümlerde karar kılınarak devam edildi. Mekan iç çözümleri, cephe ve kütle tasarımları yapılan araştırma ve incelemeler ışığında geliştirilerek sonuca ulaşıldı.

Jüri Üyeleri:
Prof.Dr. Emine Görün ARUN,
Prof.Dr. Zehra Kaya DİNÇER,
Prof.Dr.Ülkü ALTINOLUK,
Öğrt.Görv. A.Muhtar KÜÇÜKKÖMÜRCÜ,
Öğrt.Görv. Selim ÖZKANLI,
Arş.Görv. Merve ERDOĞAN.

Etiketler

Bir cevap yazın