Flatofis D Blok İç Mekan ve Cephe Tasarımı

KG Mimarlık İstanbul Eyüp'te bulunan Flatofis D Blok yapısını anlatıyor:

Flatofis A, B, C Blokları bitişiğinde bulunan D Blok, zamanında otel olarak inşaatına başlanmış ve yine tarafımızla otel olacak şekilde iç mekânı ve cepheleri tasarlanmışken bugün ofis bloğu olarak kullanılması ve Flatofis ile eklemlenmesine karar verilmiştir. Yapı bu doğrultuda gerek iç mekânları, gerekse cepheleri ile Flatofis uzantısı bir ofis binası olarak yeniden ele alınmaktadır. Yapının mevcutta tamamlanmış olan betonarme strüktürü korunmakla beraber; ışık ihtiyacını yapının genelinde karşılayabilmek amacıyla döşemede tüm katlar boyunca devam eden bir yarık, bir nevi “ışık kuyusu” açılmıştır. Oluşan boşluk ile mekânları ayırarak beş kat boyunca yükselen yekpare duvar ekspresif potansiyel kazanmış, ağsı bağlantılar ortaya koyan köprüler ve yarık boyunca inerek zemine ulaşan su duvarları ile birlikte yeni düşey mekân algıları yaratmıştır. Işık ve suyla “yıkanan” bu mekânlar, yarı-özel ofis mekânlarını deneyimleyici için hem gizlenen -merak unsuru-, hem de referans verilen mekânlar hâline dönüştürmektedir.

Dışavurumcu bir kurguda tasarlanan D Blok cephelerinde çıkış noktası; mevcut betonarme strüktürün üzerine, bloğun Flatofis yapısının en ucundaki konumunun da avantajını kullanarak oluşturulacak ikinci ve prestijli bir “deri” yaratma fikridir. Bu sayede formda özgürlük yakalanırken iki cephe katmanı arasında kullanabilir açık mekânlar da ortaya çıkmıştır. Farklı doğrultu ve boyutlardaki üçgen düzlemlerin birbirine eklemlenmesiyle oluşturulmuş kurguda, düzlemler ileri-geri hareketlerle çıkmalar ya da yol üzerinden atlamalar yapmakta ve üçüncü boyutta yarı-kapalı mekânlar oluşturmaktadır. Bina girişinde abartıyla yükselen, çevreye kol atan/karışan, deneyimleyiciyle iletişim kuran cephe; izleyicinin algısında yarıdistopik öğeler, hayalet uçaklar, yarasalar ya da naif basışıyla peygamberdevesini uyandırmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın