Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu

SE Mimarlık'ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu yarışmasında 1. Ödül alan projesi 2008 yılında uygulandı.

Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun içinde yer aldığı 2 Eylül Yerleşkesi, Anadolu Üniversitesi’nin Eskişehir’deki ikinci yerleşkesidir. Kendi öğrencilerinin yanı sıra farklı fakülte ve birimlerde öğrenim gören 3.500 kadar öğrencinin de yabancı dil eğitimi için tasarlanan yapı yaklaşık 40.000 m² kapalı alan içermektedir. Yapıda derslikler, laboratuvarlar, öğretim üyelerine ve yönetime ait bürolar dışında, yerleşke genel kullanımına yönelik 400 kişilik tiyatro salonu, 500 kişilik çokamaçlı salon, büyük kütüphane, video ve film izleme salonları, kafeterya ve sosyal mekânlar yer almaktadır. Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve eğitmenlerin yaşamlarının önemli bir bölümünü geçireceği böylesine büyük bir yapıda, mekânsal algıda “çeşitlilik” ve dolaşımda “belirginlik” ilkeleri tasarımda önemsenerek öne çıkarılan iki temel ilke olmuştur. Bu doğrultuda 40.000 m²’lik gereksinim programını “çokluk” kavramı ışığında mekânsal unsurlara ayrıştırmak yoluyla, kavranabilir boyutlarda yapı birimleri ve dış mekânlardan oluşan ölçekli bir çevreye ulaşmak düşüncesi, tasarımda benimsenen temel çözüm yolu olmuştur. Her biri kendine ait “avlu” ve “kış bahçesi” barındıran ve farklı biçimlerde yan yana gelerek sert rüzgârlardan korunmuş, daha genel yeşil bahçe ve avlular tanımlayan eğitim birimleri “obalar” kurgunun temel unsurlarıdır.

Etiketler

Bir cevap yazın