Eski Kayseri Mahallesi Kentsel Performans Merkezi

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Feray Aluçlu'nun bitirme projesi.

Kayseri’nin ilk yerleşke alanı olarak bilinen, mevcudiyetinde birçok kültürü barındıran, geçmişten-günümüze geçirmiş olduğu tarihsel sürecin izlerini taşıyan ve aynı zamanda eski adı “Tavukçu Mahallesi” olarak tanımlanan bu alan, proje yerleşke alanı olarak belirlenmiştir.

Mahalle günümüze kadar birçok kayıp yaşasa da kimliğini korumaya devam etmiştir. Bu kimlik bize melez bir yaşantının var olduğunun izlerini sürdürmüştür. Yıllanmış bedeninde Ermeni, Rum ve Türk topluluklarını bir arada barındırmış, her toplum var olduğu süre boyunca kendi karakterinde tarihi değeri yüksek yapılar üretmiştir. Bu yapıların ancak bir kısmı günümüze kadar ulaşırken bazıları çevresel ve diğer faktörlerle yok olmaya mahkum olmuştur. Hala varlığını koruyan yapıların bazıları; tarihi konaklar, hamamlar, camiler ve kiliselerdir.

Konum olarak, Kayseri’nin ana nirengi noktası olan Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresindeki Kapalı Çarşı ile yakın temas halinde olan alan, merkezi bir noktada yer almaktadır. Aynı zamanda kendisini çevreleyen ana arterler (İnönü, Necip Fazıl ve Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarları) ile eski sokak dokusunun izlerini taşıyan tali yollarla kendi içinde bir örüntü oluşturmaktadır. Bu alanda ticari yapılar, ofisler, oteller ve konaklama birimleri yoğun olarak bulunmaktadır. Proje alanının başlangıç noktası, mevcutta bulunan Hatıroğlu Camisi ve çevresindeki meydancığı oluşturan yeşil bandın devamı olarak belirlenmiştir.

Yeşil bandın sürekliliğini sağlamak, bünyesindeki tarihsel değeri olan Kayseri Lisesi ve Merkez Bankası gibi yapıların önemini artırmak için yakın çevresindeki yeni yapılaşma birimleri kaldırılmıştır. Yeşil bandın başlangıç noktası olarak belirlenen alandan, eski konak dokusunun yoğun olarak bulunduğu alana doğru bir rekreasyon alanı oluşturulmuş. Bu alan üst örtüyle desteklenmiştir. Üst örtü yarı açık alan oluştururken aynı zamanda yeni oluşturulan kütlelere giriş sağlamaktadır. Öneri kütleler- eski kütlelerle iç avlu oluşturmakta ve her avlu aynı zamanda bir sokağa bağlanmaktadır. Her bir sokak da bir diğer sokak ve avluyla bağlanmaktadır. Sokaklar eski sokak dokusuyla birleşerek yeni sokak dokusu oluşturmaktadır. Eski sokak dokusundaki kullanıma uygun kütlelere yeni işlevler önerilerek alana tekrar kazandırılmıştır. Kütleler form olarak alandaki mevcut dokuların bahçe, kütle, kat yüksekliği, meydan ve avlu ılıksısı baz alınarak kurgulanmıştır. Kütlelerde kullanılan malzemeler yine alandaki mevcut yapılara uygun doku oluşturacak şekilde cam, ashap ve Kayseri’de üretimi gerçekleşen bazalt tas dokusu olarak cephelerde kullanılmıştır.

Proje ihtiyaç programına uygun olarak ticaret, ofis, konaklama, konferans salonu ve performans salonu, kentsel etkinlik alanı ve müze gibi işlevlendirilen yapılar, alanda uygun görülen yerlerde konumlandırılmıştır. Önerilen yeni yapı stoğu iç-dış, açık-yarı açık alan, teras-örtü bağlamlarıyla kuvvetlendirilip, yeni sokak kurgusuyla bütünleştirilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın