Eşdeğer Ödül, “Bodrum’da İki Meydan Bir Cadde” Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması

Eşdeğer Ödül, “Bodrum’da İki Meydan Bir Cadde” Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması

Proje Raporu

ÇENTİK

Türkkuyusu caddesi, yoğunluk ve kullanım farkı olan iki meydan arasında bir eşik niteliğindedir. Bodrum evlerinin avlulardan başlayarak teras, balkon, iç avlular gibi pek çok mekanı ile birlikte katmanlı bir karakter oluşturduğu görülmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, günlük yaşantımız, eylemlerimiz ile birlikte bu mekanların işlevselliği de değişmiştir. İşlerimizi internet ile iç mekanlarda hallederken, dış mekanlar bizim için duraklama alanı haline gelmiştir. İnsanları bir araya getiren şeyler ve bunların mekanları da farklılaşmıştır. Bir internetin, bir prizin olduğu yerler bizler için buluşma mekanları haline gelmiştir. Bu duraklama mekanlarını ve caddenin yaya kullanımını artırmak üzere caddenin karakterini oluşturan katmanlı yapıyı kullanarak cadde cephelerinin arkasında kalan boşluklara sızan çentik niteliğindeki mekanlar amaçlanmıştır.

Tasarım caddeyi, caddeye ait kimliği kullanarak, değişmekte olan günümüz kullanımlarına ve ilişkilere uyum sağlayacak, gelecek değişimlere de adapte olabilecek mekanlar oluşturarak değiştirmektedir.

Cadde üzerinde bu boşlukların ve yoğun katmanlı yapının bir araya geldiği noktaları odak potansiyel alanlar olarak belirlenmiştir. Türkkuyusu Caddesi üzerinde belirlenen 4 noktada, o noktadaki katmanlı yapıya adapte olarak yerleşen ve caddeden arkadaki boşluğa doğru sızan çentikler bulunmaktadır.

Çentik, bulunduğu alanda bazen bir balkonda, bazen bir terasta, bazen de evlerin içlerine müdahale ederek, farklı kotlarda birimler oluşturacak şekilde konumlanır. Bu birimler, bireysel ve toplu çalışma, etkinlik ve buluşma mekanları olabilecek kamusal mekanlardır. Türkkuyusu caddesinden arkada kalan potansiyel boşluklara sızan çift cidarlı bir duvar, bu birimleri ve arasındaki sirkülasyon alanıyla mekanı organize eder.

Etiketler

Bir cevap yazın