Eşdeğer Mansiyon, Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Eşdeğer Mansiyon, Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Kentin yeşil alanlarla desteklenerek planlanan dönüşümü Uşak Belediye Hizmet Binası’nın ana tasarım kriteri olarak alınmış olup; kentsel dönüşüme katkı sağlayacak, kamusal etkileşime hizmet edecek ve insani ölçeğe sahip bir bina oluşturulmuştur.

Kentsel dönüşüm tasarımını etkilediği görülen su aksı ve beraberindeki yeşil omurganın birlikteliğinin getirdiği güçlü etki binaya bu paralelde bir ana yaya allesi ve ana kamusal sirkülasyon aksı olarak yansımıştır.Bina kent merkezinden aldığı yayaların rekreasyon alanına geçişine olanak sağlamıştır.

Binanın tasarımı ve araziye yerleşimi, proje alanının sınırlarını belirleyen yollar ve Dokuz Sele Deresi dikkate alınarak yapılmıştır. Bu planlama neticesinde binanın rekreasyon alanı ile bütünleşmesine olanak sağlayacak şekilde güneydoğu yönünde bir yönlenme yapılmakla birlikte kuzeydoğu yönündeki şehir ve yollarla ilişkisi korunmuş, binanın zemine bastığı noktalarda şehir aksı ile rekreasyon alanını birbirine bağlayan doğrultuda bir boşaltma yapılarak, kentsel dönüşüm kapsamında planlanan yeşil omurga kararını destekleyen ve şehre bağlayan bir tasarım gerçekleştirilmiştir.

Yeni kent merkezi içinde yönetim odağı alanında bulunan diğer kamu yapılarından farklı olarak belediyelerin kamu ile yakın ilişkisi ve etkileşim ihtiyacı göz önünde bulundurularak, şehirde işlevsel bir referans noktası oluşturmakla birlikte kamusal kullanıma olanak sağlayan, ulaşılabilir ve şeffaf bir bina tasarlanmıştır.

Binanın tasarımı ve araziye yerleşimi, proje alanının sınırlarını belirleyen yollar ve Dokuz Sele Deresi dikkate alınarak yapılmıştır. Bu planlama neticesinde binanın rekreasyon alanı ile bütünleşmesine olanak sağlayacak şekilde güneydoğu yönünde bir yönlenme yapılmakla birlikte kuzeydoğu yönündeki şehir ve yollarla ilişkisi korunmuş, binanın zemine bastığı noktalarda şehir aksı ile rekreasyon alanını birbirine bağlayan doğrultuda bir boşaltma yapılarak, kentsel dönüşüm kapsamında planlanan yeşil omurga kararını destekleyen ve şehre bağlayan bir tasarım gerçekleştirilmiştir.

Yeni kent merkezi içinde yönetim odağı alanında bulunan diğer kamu yapılarından farklı olarak belediyelerin kamu ile yakın ilişkisi ve etkileşim ihtiyacı göz önünde bulundurularak, şehirde işlevsel bir referans noktası oluşturmakla birlikte kamusal kullanıma olanak sağlayan, ulaşılabilir ve şeffaf bir bina tasarlanmıştır.
tasarlanmıştır.

Kamu tarafından farklı yönlerden kolay erişilebilir geçişler oluşturularak kentsel dönüşüm alanı ile ilişkilendirilen avlu ile binanın kamu ile ilişki sürekliliği dengeli ve orantılı bir formda çözümlenmiştir. Kütlenin boşaltıldığı noktalarda sosyal fonksiyonları içeren birimlerin oluşan kare forma saplanması ile dengeli dolu boş oranları yakalanmış ve fonksiyonel dürüstlük sağlanmıştır. İki farklı fonksiyona sahip başkanlık ve çok amaçlı salon birimlerinin ana kütleye farklı yön ve formlarda saplanması ile ana bina ile bağlantıları korunmakla birlikte genel kamusal kullanımı etkilemeyecek bir çözüm üretilmiştir. İşlevsel farklılığı olan ayrı birimler, yaya aksları, etkinlik alanlarına paralel bir yerleşimle bir araya getirilerek bina kent ve kullanıcıları ile ilişkilendirilmiştir.

Ana kütleye saplanan farklı fonksiyonlara sahip bu formlar ve kentsel dönüşüm aksı
yönünde açıklıkları bulunan avlu ile binanın sade ancak çağdaş ve özgün mekansal kurgusu desteklenmiştir. Kullanıcıların yoğun olduğu zemin katta ana hol, fuaye alanını ile birlikte de değerlendirilebilecek şekilde düzenlenmiş olup, bina boyunca yükselen galeri ile tüm bina ile görsel ilişki sağlamakta, çalışanların ve kullanıcıların birbirleri ve dış çevre ile etkileşimlerine imkan sağlayarak, samimi ve erişilebilir bir mekan algısını pekiştirmektedir.

Ofis katlarında oluşturulan orta avlu ile tüm çalışanların nefes almasını sağlayan bir iç avlu oluşturulmuş ve bunun etrafına kurgulanan ofis birimleri ile minimum ancak efektif ve şeffaf sirkülasyon alanları tasarlanmıştır. Yukarda bahsedilen zemin kattaki boşluklar da bu avlu ile bütünleştirilerek zemin kattaki aksın ve kent meydanının tüm bina çalışanları tarafından algılanması sağlanmasının yanı sıra bu mekanlardaki aktivitelerin binanın içine sızmasına imkan tanınmıştır.

Binadan dışarıya doğru çıkan başkanlık birimi tüm bina ve rekreasyon alanı ile iletişim halinde, şeffaf, ulaşılabilir olmakla birlikte diğer birimlerden bağımsız olarak kullanıma olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Çok amaçlı salon kütlesi, güneydoğu yönüne konumlandırılarak, kullanıcıların şehrin olağan yaşam akışına etkilerini asgariye indirecek şekilde salona ulaşımlarını sağlamaları ve açık otoparktan yararlanmaları amaçlanmıştır. Binaya saplanış biçimi itibariyle fuaye ile binanın ana holü arasında bir bütünlük meydana getirmiştir.

Çok amaçlı salon fuayesi rekreasyon alanına açılarak salon ile binanın kamusal kullanımdaki diğer mekanları arasında dengeli bir ilişki kurulmuştur. Açık fuayenin doğrusal bir şekilde binanın içine kadar girmesi ile fuaye ile belediye binasının giriş holünü bütünleştirecek bir form tasarlanmıştır. Bu sayede gündüz aktivitelerinde binanın genel mekanları fuaye ile de zenginleştirilebilecek ancak tercihe bağlı olarak fuaye alanı binadan rahatlıkla izole edilerek işlevsel ve kontrollü bir fuaye alanı oluşturulmuştur.

Etiketler

Bir cevap yazın