Eşdeğer Mansiyon Ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Ana Girişi Öğrenci Fikir Yarışması

Eşdeğer Mansiyon Ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Ana Girişi Öğrenci Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

KONSEPT

Ana giriş alanı – Tarihi Fırın ilişkisinden hareketle;

 • Ana giriş kapısı, içinde barındırdığı ‘Tarihi Fırın’ yapısı ile birlikte, tarihi dokular arasında bir ‘ANLAMSAL BAĞ’ kuran bir giriş noktasını tanımlamaktadır.
 • Bu bağ tarihi yapılar arasında sürekliliği ifade eden TARİHSEL ‘İZ’ leri taşıyan, ulaşımın ana omurgasıdır. Bu görüş giriş alanına ilişkin öngörülen mekânsal yaklaşımının ‘ANA FİKİR’ ini ortaya çıkarmıştır.

TASARIM VE ULAŞIM KARARLARI

Mevcut giriş alanında Araç öncelikli ulaşım biçimine karşın yaya öncelikli ulaşım önerisi öngörülmüştür. Yaya ve araç sirkülasyonunun birbirinde ayrılmasıyla;

 • mekansal işlevlerin araç trafiği ile kesintisinin önüne geçilmesi amaçlanmış
 • öncelikli olan yaya ulaşımında süreklilik sağlanmış
 • araç yolu orman dokusundan koparılarak, yaya kullanıcı-yeşil doku ilişkisi kurulmuştur.

Üst Geçit Bağlantısı;

İşlevsel Açıdan;

Giriş alanının bir uzantısı olarak, işlevsel sürekliliğin sağlanması öngörülmüştür. Yalnızca bir yapısal birim, içinden geçilen ve ulaşım aksı olma özelliğinden öte daha yaşanabilir, sosyal iletişimi ön plana çıkaran, kamusal bir mekan haline getirmek amaçlanmıştır.

Teknik Açıdan;

Mevcut tarihi yapılardan koparılarak ilişki düzeyinin zayıflatılması ve ölçek / gabari / doku uyumu gibi faktörlere bağlı olarak tarihi dokuları gölgede bırakmayacak yeni bir ulaşım aksı önerisi getirilmiştir

GİRİŞ ALANIN TANIMLANMASI VE MEKANSAL KARARLAR

Giriş alanı, özellikle mevcut çevre ulaşım ağlarına yakınlığı sebebiyle tanımladığı alan bakımından;

 • fiziksel ve işlevsel anlamda yetersiz
 • kullanıcıların içinden gelip geçtiği
 • duraksama ya da sosyalleşme alanı tanımlamayan bir niteliğe sahiptir

Bu amaçla giriş alanı fonksiyonel açıdan;

 • toplanma/dağılma
 • duraksama / bekleme
 • oturma/dinlenme
 • sohbet etme/sosyalleşme
 • yeme/içme gibi birtakım özelliklere sahip olan, kullanıcıların birbiri ile sosyal etkileşimini ve temasını güçlendirecek bir ortak buluşma alanı (Meydan / Etkinlik Alanı) yaratmak amaçlanmıştır.

MEVCUT GİRİŞ KAPISI

Mevcut giriş kapısının karakteri korunarak, yapısal müdahalelerle algılanabilirliği arttırılmış, özellikle yaya erişimi için öneme sahip üst geçit yaya bağlantısı kapı strüktürü içerisinden geçirilerek doğrudan arazi kotuna bağlanmıştır. Herke için erişim kolaylığı sağlayacak bu çözümle birlikte, özellikle bekleyen yolcular için insan ve araç ölçeğine uygun saçak çözümleri geliştirilmiştir. Yapısal bazı eklentilerle (bekleme alanı, wc, aparatif satış brimi, tanıtım ve danışma birimi gibi) fonksiyonelliği arttırılmıştır.

YEŞİL DOKU İLİŞKİSİ

Ulaşım aksı boyunca süregelen orman dokusu önemli bir potansiyeldir. Bu amaçla;

 • mevcut istinat duvarı kaldırılarak yaya-orman dokusu ilişkisi kurulmuş, içinde dolaşılan bir nitelik kazandırılmasını öngörülmüştür.
 • Yer yer oturma-dinlenme alanları ile işlevselliği arttırılmıştır.
 • Yerleşkeye erişimde alternatif orman içi ulaşım aksları öngörülmüştür.

TRAFİK ANALİZİ VE ÖNERİLER

Özellikle giriş alanına araçla doğrudan bir erişim aksı olamaması bir problem olarak tanımlanmıştır. Buna göre

 1. Eski Londra Asfaltı cad. – Yıldız Cad. arasından sıkışıp kalan giriş alanı düzenlenen trafik akışı ile birlikte genişletilerek daha tanımlı bir hale getirilmesi öngörülmüştür.
 2. Özellikle yerleşke’ye kentin doğu aksından katılımda öncülük eden Davutpaşa cadde aksı doğrudan giriş alanına aktarılmıştır. Bu sayede giriş alanını, yakın çevreden ve kentin diğer kesimlerinden kesintisiz ve etkili bir erişim kolaylığı sağlayacaktır.

YAPISAL MÜDAHALELER

‘Tarihi Fırın’ yapısına ilave olarak yapılan eklenti 2 yapı, mevcut giriş alanının genişletilmesi ve meydan niteliğinin daha tanımlı bir hale getirilmesi için kaldırılması uygun görülmüştür.

PEYZAJ KARARLARI

Proje oluşturulmuş alan içerisinde baskın bir karakteri ortaya koyan mevcut orman dokusu, peyzaj kararları bağlamında bir çıkış noktası oluşturmuştur. Buna göre, bütüncül bir yaklaşımla mevcut yeşil dokunun sürekliliği sağlayacak bitkisel tasarım ilkeleri benimsenmiştir. Özellikle yoğun kent dokusu içerisinde, kentin araç gürültüsüne komşu bir alan olarak, kullanıcıları bu karmaşadan uzaklaştıracak yeşil dokunun hâkim olduğu, üzerinde aktif olarak etkinliklere hizmet edebilecek meydan kurgusu oluşturulmuştur. Günün her saatinde kullanıma uygun olacak bir biçimde ağaçlandırılmış bu yeşil dokuda aynı zamanda hava sirkülasyonu sağlayacak bir biçimde tijli ağaçlar tercih edilmiştir Alandaki doğal bitki örtüsü korunmuştur. Bölgenin iklimine uygun bitkiler kullanılarak çeşitlilik ve renklenme sağlanmıştır. Alanda kullanılan bitki türleri Cedrus Deodora, Juniperus Sabina, Cupressus Sempervirens, Crataegus Monogyna, Pinus Pinea, Tilia Tomentosa, Magnolia Grandiflora, Cercis Siliquastrum, Acer Platanoides, Betula Pendula, Fraxinus Excelsior, Laurus Nobilis, Platanus Orientalis, Liriodendron Tulipifera, Berberis Thunbergii, Myrtus Communis, kullanılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın