Eşdeğer Mansiyon, Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Eşdeğer Mansiyon, Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

GEÇMİŞE SÜRDÜRÜLEBİLİR DOKUNUŞ

Proje konusu Menekşe Kibrit Fabrikası ve yakın çevresini canlandırma üstünedir. Bu fabrikanın tarihi, kültürü ve kimliği göz önüne alınarak bir tasarım ve işlev bulunmuştur. İşlev seçerken yaklaşım olarak, bu alanı yaşanabilir bir mekana dönüştürerek Kibrit Fabrikasının dokusunu yaşatmak amaçlanmıştır. Alan konum olarak değerli bir noktadır; suyla olan bağlantıyı kurmak, tarihi yapısını da koruyarak yenilikçi bir yaklaşım sürdürmek istenmiştir. Çevrede birçok üniversite kurumlarının oluşu, ulaşım olarak birçok alternatif yollarla alana erişilebilmesi, sahil hattı boyunca bir yeşil koridorun oluşu ve alanımızın suya teması tasarımı etkilemiştir. İşlev, “Ekolojik Araştırma Parkı” olarak belirlenmiştir. Küçükçekmece gölü son yıllarda çok fazla kirlenmiştir, projenin bir amacı da o gölü temiz hale getirmek, sürdürülebilirliği ve yenilenebilir enerjinin kullanımını sağlamak, üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin ve halkın da katılımını sağlayarak bu bölgeyi canlandırmaktır. İşlevin bünyesinde rüzgarın, suyun, güneşin ürettiği enerjinin deneyimlenerek bilimi halka daha çok sevdirmek ve halkı bilinçlendirmek amaçtır. Bu parkın içeriğinde atölye-laboratuvarlar (hem halkın katılabileceği- hem de profesyonellerin kullanabileceği), sergi alanları (yenilenebilir enerji, birtakım deneyimleme mekanları- aletleri, kibrit fabrikasının tarihini anlatan bölümler), konferans salonu, restoran-kafe, kitaplık (yenilenebilir enerji ile ilgili küçük bir arşiv ve çalışma alanı) ve konaklama (eski müştemilat binasının, gelen akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanabildiği) vardır.

Denizde yüzen modüller: Küçükçekmece gölünün kirli olduğu gözlenmiştir. Üstte bahsedildiği gibi amaçlardan biri bu gölü temizlemektir. Bu doğrultuda su üstünde duran modüller tasarlanmıştır. Bu modüllerin ortasına suyu temizleyen bitkiler konmuştur. Çevresi ahşap kurgulanmıştır. Bu modüller suda dağılmış şekilde durmaktadır. Yeri geldiği zaman bu modüller birleşip sergi, rekreasyon alanları oluşturmaktadır.

Yeni kütle oluşumu: Kibrit fabrikasının 15m-9m-15m-9m şeklinde giden bir ritme sahiptir. Yana eklenen yeni kütle de bu ritmin devamı niteliğinde boyutta ve mesafededir. (Yeni kütlenin boyutu fabrika esas alınarak yapılmıştır). Bu kütle kapalı ve yarı açık alanlardan oluşmaktadır. Projenin yaklaşımından (yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik) ve işlevin içeriğinden ötürü yeni kütlenin güney cephesine güneş paneli konmuştur. Kış ve yaz güneşinin geliş açısı referans alınarak güneş panelinin yönelimini çıkardık ve form bu şekilde oluştu. Yeni formun açık ve yarı açık alanlarında “deneyimleme mekanları” vardır. Deneyimleme mekanlarında rüzgar, güneş, su enerjisinin kullanımının aletlerle deneyimlenmesi, halkın da bu konuya ilgili ve meraklı olmasını sağlamak çabalanmaktadır.

Kütlelerin hareketleri: Kibrit fabrikasında, çatı ileri- geri oynatılarak yarı açık alanlar sağlandı. Çatının açılan kısımlarında, batı cephesinde bu yarı açık alanda sergi, atölye ve restoranın etkileşimde olduğu yarı açık bir alan oluşturuldu. Batı cephesinde oluşan yarı açık alanda konferansın fuayesi oluşturuldu. Bu kütle oynamaları hem daha keyifli ve çok işlevliliğe uygun mekanlar yaratmak, hem de suya ulaşma hareketini vermek amacıyla yapılmıştır. Çatının güney cephesi güneş panelleriyle, kuzey cephesi polikarbonat levhayla kaplanmıştır. Polikarbonat levhanın yarı geçirgen oluşuyla iç mekanda doğal ışık sağlayarak yapay ışıklandırmayı en aza indirgemek amaçlanmıştır.

-Yeni kütlenin aksları fabrikanın aksıyla aynı tekrar eder ve iki kütlenin belli noktalarda “iskeleti” gözükmektedir. Yeni kütle suya taşarak uçta iskeleye dönüşmüş olup, modüller buradan denize ulaşmaktadır. Fabrikadaki ileri geri çekmelerle, suya yönelim sağlanmak istendi ve aynı zamanda yeni kütleyle bir uyum yakalanması amaçlandı.

Kibrit Fabrikası’nın içeriği: Kibrit fabrikasında konferans, laboratuvar, atölye, restoran ve sergi alanı vardır. Sergi alanında yenilenebilir enerji, deneyimleme aletleri ve Kibrit Fabrikası’nın tarihini anlatan bölümler vardır. Laboratuvarlar akademisyenlerin, profesörlerin kullanabileceği alanlar olarak tasarlanmıştır. (Eko-tasarım laboratuvarı, Sürdürülebilir Malzeme Analizi Laboratuvarı)

Etiketler

Bir cevap yazın