Eşdeğer Mansiyon, Kepez Belediyesi Odak Yapı Fikir Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

KENT-EKRAN

Proje alanı, doğal eğimi ile güneyde Akdeniz, batı ve kuzeyde toroslara manzara veren bir konumdadır. Bu alanda, tasarıma yönelik ilk fikir topoğrafyanın üzerine, mümkün olan en az müdahale ile, manzara potansiyelini mümkün olduğunca kullanarak yerleşmek olmuştur. Çelik konstrüksiyon ile taşınan ahşap platformların oluşturduğu eğime göre şekillenen katmanlı bir sosyal, kültürel mekanlar silsilesinin sağlayabileceği mekansal zenginlik tasarımın temel motivasyonu olmuştur.

Arazi, eğimi değerlendirilerek, eğimle kurulan ilişki bakımından üç bölgeye ayrılmıştır:

1. Güneybatıdan kuzeye doğru uzanan az eğimli bölge diğer mekanları örgütleyebilecek bir omurga görevi görür.
2. Orta derecede eğimli alanlar sosyal, kültürel programlarla yüklenmiş yeşil alanlar olarak işlev görür.
3. Güneydoğuda Barış Manço Bulvarı kenarında kalan yüksek eğimli alanlar ise ağaçlandırılarak yolla arazi arasında bariyer görevi görür.

İmar planında arazinin kuzeyinde görünen park ve mevcut durumda bulunan teknik altyapı alanının konumları ve arazi eğiminden çıkarılan sonuçlar birleştirilerek ana yaya platformları oluşturulmuştur. Parçalanan ve çeşitlenen platformların patikalarla yeşil alana nüfuz etmesi içerdiği atölye, kütüphane, sergi, kafe, restoran gibi programlarla hareketli bir kamusal alan deneyimi sunabileceği düşünülmüştür.

Odak yapının içermesi beklenen sergi işlevi platformlar sistemi içerisinde çözülmüştür. Mevcut durumda bulunan teknik altyapı alanının içerisinde, odak yapının yükselerek manzara potansiyelini sonuna kadar kullanması ve silüette daha vurgulu bir yer kazanması düşünülmüştür. Platformların kesiştiği noktada olması sebebiyle odak yapı bir düğüm niteliğindedir. Güneydoğuya doğru uzanan ve eğimle beraber giderek alçalan platformlarla sergi kütlesinin bulunduğu +0,00 olarak belirtilen kot ve nihayet odak yapının üst noktası arasındaki yaya sirkülasyonunu sağlamak için, eğimli çelik bir çekirdek önerilmiştir. Sürekli kılınan yaya deneyimi doruk noktasıyla pekiştirilmek istenmiştir.Bu çekirdek manzara sağlayan asansör ve merdiven içerdiği gibi, odak yapının ikonik etkisini artıran bir elemanıdır.

Görmek-Görülmek

Odak yapının içi işlevlendirilmemiş bir boşluktur. Kameralarla donatılmış bir sahnedir. Yapı sergi, kokteyl, kolokyum, müzik dinletisi gibi aktiviteler için kullanılmadığı zamanlarda, orta kata gerilen halat-ağ ile büyük bir oyun alanıdır. İçerideki kameraların kaydettiği görüntüler dışarıda, yapının çelik taşıyıcıları arasına gerilen perdelere yansıtılacaktır. Oluşacak parçalı, derinlikli görüntü kentin pek çok noktasından görülebilecektir. Kentli, kentin hem izleyicisi hem de göstericisi olabilecek, düşüncelerini, duygularını görsel yolla paylaşabilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın