Eşdeğer Mansiyon (Fehmi Kobal Design Mimarlık), Konak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

A. YENİ KENT MERKEZİ

İzmir şehri ve özellikle Konak İlçesi zaman içerisinde gelişen ulaşım sistemi ve düzensiz yapılaşmalar sonucunda bölüntüler yaşamıştır. Özellikle Proje Alanını oluşturan bölge Yeşildere Caddesi ile Tren Yolu hattı arasında sıkışmış ve kentten kopuk bir görünüm sergilemektedir. Fuar alanına yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda bu alanda kentin merkezi olabilecek aktivitelerin planlanması mümkündür.

Bu doğrultuda Tren yolu ve Yeşildere Caddesi arasında kalan alanda, Liman bölgesinden başlayan ve Halide Edip Adıvar bulvarına kadar uzanan, içerisinde sosyal ve ticari aktiviteleri de barındıran aynı zaman da Kültür, Sanat ve Rekreasyon aktivitelerini de barındırabilecek bir KENTSEL ETKİLEŞİM ALANI planlanmıştır. Burası kentin gelecekte planlanan dönüşümünde ana bir omurga görevi görebilir. Bu alan içerisinde korunması gereken belli başlı yapılar da dönüştürülebileceği gibi kültürel amaçla da kullanılması planlanabilecektir. Bu bölge içinde kalan proje alanı ve yakın çevresi KENT MERKEZİNE dönüşecek ve yeni bir KENT PARKI olarak tasarlanacaktır.

GENEL VAZİYET PLANI – KENT PARKI, CAMİ VE PAZAR MEYDANI, YEŞİL ALAN VE SU PARKI DÜZENLEMESİ

Alan içerisinden geçen Melez Deresi fonksiyonel bir görev görmekle beraber kentsel anlamda oldukça sağlıksız ve problemli bir yapı teşkil etmektedir. Alan içerisinde dere yer altına alınacak bunun üst kısmında yeni bir su sistemi planlanması önerilmiştir. Bu sistem halkın etrafında vakit geçirebileceği bir yapı olarak tasarlanmış olup sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. Yağmur suyu toplama kanalları ile tüm yeşil alanın sulamasını yapabilecek, gerektiğinde belediye binasının ıslak hacimlerinde kullanılan suyun dönüştürülmesi ve tekrar kullanılması için gerekli yapı oluşturulacaktır. Mevcut Caminin bulunduğu alanda yeni bir meydan tasarlanmıştır. Belli günlerde Pazar Yeri olacak şekilde tasarlanmış olup aynı zamanda toplantı, konser, kafe, restoran vb. sosyal aktivitelere müsait kent için alternatif bir lokasyon olacaktır.

KENT PARKI VE REKREASYON ALANI olarak düzenlene bu alan kentsel anlamda gelişmeye elverişli, şehrin yeni mimari yüzünün oluşabileceği önemli bir potansiyele sahiptir. Yeni Belediye Binası ve çevresi bu bölgenin ileride Sosyal ve kültürel anlamda gelişimine ön ayak olacaktır. Bu doğrultuda şehirden daha fazla insanın geleceği yeni bir merkez olacağı da anlaşılabilir. Yakın çevrede yeşil alanlar da dikkat çekecek kadarı mevcut olup, göğüs hastalıkları hastanesi, fuar alanı bunlardan iki tanesi olarak dikkat çekmektedir.

YENİ MEYDAN ALANI – mevcut cami yapısı düzenlemesi ile birlikte planlanmıştır.

B. KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Bina tasarımında yapının bu bölgeye katacağı kalıcı bir değer olması, çevrenin gerek kentsel yaşama katkısı ve gerekse de kullanıcıların kolayca ve keyifli bir şekilde hizmet alabilecekleri bir bina olması öncelikli olarak ele alınmıştır.

Belediye Binası KENT PARKININ DOĞAL BİR UZANTISI OLARAK TASARLANMIŞTIR. Projeye Kent Parkı tarafından yaklaşımda herhangi bir bina görülmemekte olup ziyaretçileri karşılayan bir rampa parkın doğal bir uzantısı olarak tasarlanmıştır. Bu rampa park tarafından gelen ziyaretçileri 1. kata çıkarmakta, bu katta teras ve yemekhane fonksiyonları bulunmaktadır. Burası aynı zamanda bir etkinlik terası, kafe vb. aktiviteler için tasarlanmış bir Kamusal Alan olarak düşünülmelidir.

Bölgedeki gelişim de göz önünde bulundurulduğunda mimari olarak örnek teşkil edecek ve referans oluşturan bir yapı olması beklenmektedir. Bina mutlaka simgesel bir kimlik oluşturmalı fakat Fonksiyonellik, Erişilebilirlik, Sürdürülebilir Teknoloji ve Tasarım yaklaşımlarını göz önünde tutan bir mimari olması öncelik taşımaktadır.

Açık alanlar ile bina ilişkisi projenin temel prensiplerinden biridir. Bu doğrultuda projenin gerek rampa üstünde ve gerekse de ön meydanında çok farklı SOSYAL ETKİLEŞİM ALANLARI planlanmıştır. Projenin Plan şeması avlulu bir plan tipidir. Binanın ön tarafı Belediye Meydanı olarak planlanmış buradan ana giriş öngörülmüştür. Ana girişin sağ tarafında Meclis Fuayesi ve sol tarafında hizmet birimleri planlanmıştır. buradaki fuaye alanı gerek iç avluya ve gerekse de Ön meydan alanına açılabilmekte farklı sosyal toplantı ve aktivitelerde çok amaçlı kullanılabilmektedir.

BELEDİYE HİZMET BİNASI RAMPASI KENT PARKIN DOĞAL BİR UZANTISI OLARAK TASARLANMIŞTIR.

Binanın -4.00 kotunda 1. Bodrum katta İÇ BAHÇE / ORTA BAHÇE alanı da sosyal etkileşim alanı veya ETKİNLİK AVLUSU olarak planlanmıştır. Ayrıca Binanın 1. Katında +6.00 kotunda YEMEKHANE bulunmakta olup bu alan tamamen açılabilen cam panellerle ETKİNLİK TERASI ile bütünleşmesi, gerekli zamanlarda farklı aktivitelere ev sahipliği yapması planlanmıştır.

Yapıda kullanılan malzemeler genel olarak bölgesel doğal malzemeler olarak düşünülmüştür. Doğal taş, Ahşap Panel ve Giydirme Cam Cephe sistemi kullanılan üç temel yapı sistemidir. Binanın Ofis kütlesi cephesinde yapıya ana karakteristik özelliği veren beyaz dikey güneş kırıcı/ sun screen elemanları kullanılmıştır. Cephe tasarımı Ofis alanlarına maksimum gün ışığı sağlanmakla beraber enerji verimliliği açısından güneş kırıcı paneller sayesinde soğutma sisteminin ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Ahşap Rampa yapısı binanın Başkanlık kısmında 4. kata kadar ahşap bir kütle olarak uzanmaktadır. Ofis kütlesi bu bazanın üstünde yükselmektedir. Bu ahşap eleman tamamen parkın bir uzantısı olarak binaya doğru yükselmektedir. Ahşap kısımda cephelerde yönelime göre farklılık gösteren pencere açıklıkları oluşturulmuş ölçek ve doku olarak yöresel mimariden etkilenilmiştir.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın